Slovenski pravopis 2001

občina (7)


  1. óbčina -e ž (ọ̑) gospodarsko razvite ~e; ~ Tolmin; katastrska ~; knj. pog.: ~ je naročila zazidalni načrt |organi občine|; iti na ~o |na sedež organov občine|; zbrati se pred ~o |pred poslopjem|
  2. domicílen -lna -o (ı̑) domicílni -a -o (ı̑) ~a občina domicílnost -i ž, pojm. (ı̑)
  3. k. o. okrajš. katastrska občina
  4. komúna -e ž (ȗ) pešaj. gospodarsko nerazvita ~ občina; zgod.: pariška ~; srednjeveške ~e
  5. MO MO-ja tudi MO -- [emó] m, prva oblika z -em (ọ̑; ọ̑) mestna občina
  6. o. okrajš. občina; oče; otok
  7. obségati -am nedov. -ajóč, -áje; obséganje (ẹ́; ẹ̑) publ. kaj Ta občina ~a več vasi vanjo spada; Roman ~a tristo strani ima  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA