Slovenski pravopis 2001

milan (7)


  1. Mílan -a m, oseb. i. (ı̑) Miléna -e ž, oseb. i. (ẹ̑)
  2. Miláno -a m, zem. i. (ȃ) |italijansko mesto|: v ~u milánski -a -o (ȃ) Milánčan -a m, preb. i. (ȃ) Milánčanka -e ž, preb. i. (ȃ)
  3. Ambrosiána -e [ozija] ž, stvar. i. (ȃ) |milanska knjižnica in slikarska galerija|
  4. Ambrózij -a m z -em oseb. i. (ọ́) |milanski nadškof v 4. stoletju| Ambrózijev -a -o (ọ̑)
  5. igráti -ám nedov. -àj -ájte, -ajóč, -áje; -àl -ála, -àt, -án -ána; igránje; (-àt) (á ȃ) koga/kaj ~ domine; ~ flavto v orkestru; ~ Hamleta; Olimpija je igrala z Milanom, publ. proti Milanu; poud. ~ prizadetost |hliniti|; publ.: ~ prvo violino biti vodilen, odločilen pri kakem dejanju, ravnanju; To ne ~a nobene vloge ni pomembno, je nepomembno; nevtr. igrati (na) kaj ~ (~) klavir, violino; igrati komu kaj ~ poslušalcem vesele poskočnice; ~ v gledališču; ~ na srečo; ~ po notah; ~ za denar, za zabavo; šport. ~ neodločeno; poud.: Ves čas samo ~a |se pretvarja|; ~ na vse ali nič |tako, da se vse dobi ali izgubi|; ~ z odprtimi kartami |javno kazati svoje namene| igráti se -ám se (á ȃ) kaj ~ ~ slepe miši; poud. ~ ~ skrivalnice |ne govoriti, ne ravnati odkrito|; ~ ~ na dvorišču; igrati se z/s kom/čim ~ ~ z avtomobilčki, z žogo; poud.: Dekle se samo ~a s fantom |ni resno zaljubljena vanj|; ~ ~ z zdravjem |imeti lahkomiseln odnos do njega|
  6. načín -a m (ı̑) ~ zdravljenja; ~i gibanja; strojni ~ izdelave strojna izdelava; najti najboljši ~ za rešitev problema; spoznati koga po ~u govorjenja po govorjenju; kuhar. špageti na milanski ~ po milansko; jezikosl. glagolski ~ tvornik; na drug, tak ~ drugače, tako; delati kaj na enak ~ kot drugi enako; Na noben ~ ne stori tega nikakor; Na vsak ~ je nekaj narobe vsekakor, prav gotovo
  7. Scála -e [sk] ž, stvar. i. (ȃ) |milanska opera|  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA