Slovenski pravopis 2001

inje (344)


 1. ínje -a s, snov. (ı̑) neobč. ivje
 2. injékcija -e ž, pojm. (ẹ́) ~ morfija vbrizg; dati, dobiti ~o; poud. potrebovati ~o poguma |okrepitev|; snov. razredčiti ~o; števn. v lekarni kupiti ~e |ampule|
 3. injékcijski -a -o in injekcíjski -a -o (ẹ́; ı̑) ~a igla
 4. injektírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; injektíranje (ı̑) grad. vbrizgati, vbrizgavati: kaj ~ polnilo v zidno razpoko
 5. injéktor -ja m z -em (ẹ́) grad. brizgalnik
 6. blazínjen -a -o (ı̑) blazínjeni -a -o (ı̑) ~o pohištvo blazínjenost -i ž, pojm. (ı̑)
 7. brínje -a s, skup. (ı̑)
 8. Brínje -a s, zem. i. (ı̑) |del Ljubljane|: na ~u brínjski -a -o (ı̑) Brínjčan -a m, preb. i. (ı̑) Brínjčanka -e ž, preb. i. (ı̑)
 9. brínjev -a -o (í) ~ les
 10. brínjevec -vca m z -em snov. (í) |žganje|
 11. brínjevka -e ž (í) |ptič|
 12. carínjen -a -o (í) ~o blago
 13. Cétinje -a s, zem. i. (ẹ̑) |črnogorsko mesto|: na ~u cétinjski -a -o (ẹ̑) Cétinjčan -a m, preb. i. (ẹ̑) Cétinjčanka -e ž, preb. i. (ẹ̑)
 14. češmínje -a s, skup. (ı̑)
 15. dragotínje -a s, skup. (ı̑) neobč. dragocenosti
 16. fižolínje -a s, skup. (ı̑) pokr. vzh. suhi fižolovi stroki
 17. gínjen -a -o; bolj ~ (ı̑) neobč. ganjen gínjenost -i ž, pojm. (ı̑) neobč. ganjenost
 18. gospodínjec -jca m z -em člov. (ı̑) nov. gospodínjčev -a -o (ı̑) nov.
 19. Hínje Hínj ž mn., zem. i. (í ı̑) v ~ah hínjski -a -o (ı̑) Hínjčan -a in Hínjec -jca m, druga oblika s -em preb. i. (í) Hínjčanka -e ž, preb. i. (ı̑)
 20. hlínjen -a -o; bolj ~ (ı̑) Njegova žalost je ~a hlínjenost -i ž, pojm. (ı̑)
 21. izkorenínjen -a -o; bolj ~ (ı̑) ~a rastlina; poud. počutiti se ~ega v mestu |tujega, nedomačega| izkorenínjenost -i ž, pojm. (ı̑)
 22. izkorenínjenec -nca m z -em člov. (ı̑) poud. |kdor ni povezan s svojim okoljem| izkorenínjenka -e ž, člov. (ı̑) poud. izkorenínjenčev -a -o (ı̑) poud.
 23. izrínjen -a -o (ı̑) ~a zemlja; poud. ~ iz družbe |izločen| izrínjenost -i ž, pojm. (ı̑)
 24. izrínjenec -nca m z -em člov. (ı̑) poud. |kdor je odstranjen z določenega položaja, iz družbe| izrínjenka -e ž, člov. (ı̑) poud. izrínjenčev -a -o (ı̑) poud.
 25. izvínjen -a -o (ı̑); gl. zvinjen
 26. karabinjêr -ja m s -em člov. (ȇ) |italijanski policist| karabinjêrjev -a -o (ȇ)
 27. kopínje -a s, skup. (ı̑) pokr.: robidovje; snov. najesti se ~a robidnic
 28. korenínje -a s, skup. (ı̑) redk. korenine
 29. Mekínje -ínj ž mn., zem. i. (í ı̑) v ~ah mekínjski -a -o (ı̑) Mekínjčan -a in Mekínjec -jca m, druga oblika z -em preb. i. (ı̑; ı̑) Mekínjčanka -e ž, preb. i. (ı̑)
 30. narínjen -a -o (ı̑) ~ kup peska narínjenost -i ž, pojm. (ı̑)
 31. nèhlínjen -a -o (ȅı̑) ~o občudovanje nèhlínjenost -i ž, pojm. (ȅı̑)
 32. nèocarínjen -a -o (ȅı̑) ~o blago nèocarínjenost -i ž, pojm. (ȅı̑)
 33. nèprekínjen -a -o (ȅı̑) publ.: ~ ropot nenehen, neprestan; ~o umetniško delovanje nepretrgano nèprekínjeni -a -o (ȅı̑) avt. ~a črta na cesti nèprekínjenost -i ž, pojm. (ȅı̑)
 34. nèprekínjeno nač. prisl. (ȅı̑) publ. nepretrgano: ~ delati; ~ od osmih do desetih zvečer
 35. nèzakorenínjen -a -o (ȅı̑) ~ potaknjenec nèzakorenínjenost -i ž, pojm. (ȅı̑)
 36. oblazínjen -a -o (ı̑) ~a klop oblazínjeni -a -o (ı̑) tovarna ~ega pohištva oblazínjenost -i ž, pojm. (ı̑)
 37. oblikospreminjeválen -lna -o (ȃ) jezikosl. oblikospreminjeválni -a -o (ȃ) ~ pojav
 38. ocarínjen -a -o (ı̑) ~o blago ocarínjenost -i ž, pojm. (ı̑)
 39. odplinjeváti -újem nedov. -ujóč, -eváje; -àl -ála, -àt, -án -ána; odplinjevánje; (-àt) (á ȗ) kaj ~ rudnik
 40. odrínjen -a -o; bolj ~ (ı̑) poud. čutiti se ~ega |zapostavljenega|; poud. odrinjen od česa biti ~ ~ dogajanja |ne biti upoštevan| odrínjenost -i ž, pojm. (ı̑) poud.
 41. odrínjenec -nca m z -em člov. (ı̑) poud. |zapostavljen človek| odrínjenka -e ž, člov. (ı̑) poud. odrínjenčev -a -o (ı̑) poud.
 42. okorenínjen -a -o (ı̑) ~a sadika okorenínjenost -i ž, pojm. (ı̑)
 43. olastnínjen -a -o (ı̑) ~o podjetje olastnínjenost -i ž, pojm. (ı̑)
 44. oplinjeváti -újem nedov. -ujóč, -eváje; -àl -ála, -àt, -án -ána; oplinjevánje; (-àt) (á ȗ) kaj ~ naselje
 45. opominjeválec -lca [u̯c] m z -em člov. (ȃ) opominjeválka -e [u̯k] ž, člov. (ȃ) opominjeválčev -a -o [u̯č] (ȃ)
 46. opominjeválen -lna -o (ȃ) opominjeválni -a -o (ȃ) ~e besede
 47. osredínjen -a -o (ı̑) na kaj Vsa njegova skrb je ~a ~ družino osredínjenost -i ž, pojm. (ı̑)
 48. pínjen -a -o (ı̑) pínjeni -a -o (ı̑) ~o mleko
 49. pínjenec -nca m s -em snov. (ı̑) izliti ~ iz pinje
 50. poblazínjen -a -o (ı̑) star. oblazinjen

1 51 101 151 201 251 301    Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA