Slovenski pravopis 2001

formulacija (4)


  1. formulácija -e ž, pojm. (á) besedna izrazitev
  2. ..ácija ž. prip. obr. (á) 1. 'dejanje' arondácija, deflorácija, evakuácija 2. 'rezultat dejanja' formulácija, fundácija
  3. kônčen -čna -o (ó) ~a formulacija |dokončna| kônčni -a -o (ó) ~ izdelek; ~a postaja kônčni -ega m, člov. (ó) ~ naj stopi naprej kônčno -ega s, pojm. (ó) pojmovanje ~ega kônčnost -i ž, pojm. (ó)
  4. lucíden -dna -o; -ejši -a -e (ı̑; ı̑) izobr.: ~ analitik bister, prodoren; ~a formulacija jasna, razumljiva lucídnost -i ž, pojm. (ı̑) izobr.  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA