Slovenski pravopis 2001

enkraten (3)


  1. ênkraten -tna -o (é; ȇ) filter za ~o uporabo
  2. enkráten -tna -o tudi ênkraten -tna -o; -ejši -a -e (á; ȃ; é; ȇ; á; ȃ; é; ȇ) poud.: ~ gledališki dogodek |izreden, zelo pomemben|; zamuditi ~o priložnost |zelo ugodno| enkrátno -ega tudi ênkratno -ega s, pojm. (á; ȃ; é; ȇ) poud. To je nekaj ~ega |neponovljivega| enkrátnost -i tudi ênkratnost -i ž, pojm. (á; ȃ; é; ȇ) poud.
  3. unikáten -tna -o (ȃ) Ta izdelek je ~ enkraten, izviren unikátni -a -o (ȃ) ~ primerek knjige edini, izvirni primerek unikátnost -i ž, pojm. (ȃ)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA