Slovenski pravopis 2001

d. o. o. (1)


  1. d. o. o. okrajš. družba z omejeno odgovornostjo  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA