Slovenski pravopis 2001

Raba (104)


 1. rába -e ž, pojm. (á) ~ slovarja; vzeti kaj iz ~e; knjiga za šolsko ~o; biti za ~o
 2. Rába -e ž, zem. i. (ȃ) |avstrijsko-madžarska reka| rábski -a -o (ȃ)
 3. rabárbara -e ž, snov. (á) kompot iz ~e
 4. rabárbarin -a -o (á; ȃ) ~ zavitek
 5. rabárbarov -a -o (á) rabarbarin: ~ kompot
 6. rabát -a m, pojm. (ȃ) trg. |popust|: dati ~; 20-odstotni ~
 7. Rabát -a m, zem. i. (ȃ) |glavno mesto Maroka|: v ~u rabátski -a -o (ȃ) Rabátčan -a m, preb. i. (ȃ) Rabátčanka -e ž, preb. i. (ȃ)
 8. rabáta -e ž (ȃ) vrtn. |obrobna gredica|
 9. rabáten -tna -o (ȃ) trg. rabátni -a -o (ȃ) ~ sistem
 10. barába -e ž, člov. (ȃ) slabš. |ničvreden, malovreden človek|: Ta ~ me je ogoljufal(a)
 11. grába -e ž (á) pokr. vzh. grapa
 12. Hajderabád -a m, zem. i. (ȃ) |indijsko mesto; pakistansko mesto|: v ~u hajderabádski -a -o (ȃ) Hajderabádčan -a m, preb. i. (ȃ) Hajderabádčanka -e ž, preb. i. (ȃ)
 13. izrába -e ž, pojm. (ȃ) premišljena ~ prostora
 14. kolerába -e ž (ȃ) olupiti tri ~e; snov. dušena ~
 15. kontrabánt -a m, pojm. (ȃ) star. tihotapljenje, tihotapstvo
 16. kontrabántar -ja m s -em člov. (á; ȃ) star. tihotapec kontrabántarjev -a -o (á; ȃ) star.
 17. kóntrabás -a m (ọ̑ȃ) igrati ~
 18. obrába -e ž, pojm. (ȃ) ~ orodja; knj. pog. zamenjati navoj zaradi ~e obrabljenosti
 19. porába -e ž, pojm. (ȃ) ~ električne energije; pridelovati za lastno ~o; knj. pog. razkužiti predmete pred ~o pred uporabo
 20. prábábica -e ž, člov. (ȃá) prábábičin -a -o (ȃá; ȃȃ)
 21. práprábábica -e ž, člov. (ȃȃá) práprábábičin -a -o (ȃȃá; ȃȃȃ)
 22. sarabánda -e ž, pojm. (ȃ) |ples|
 23. sòuporába -e ž, pojm. (ȍȃ) ~ prostorov
 24. Surabája -e ž, zem. i. (ȃ) |indonezijsko mesto|: v ~i surabájski -a -o (ȃ) Surabájčan -a m, preb. i. (ȃ) Surabájčanka -e ž, preb. i. (ȃ)
 25. škrábati -am tudi škrábati -ljem nedov. -aj -ajte tudi -i -ite, -ajóč, -áje; -al -ala tudi -ála, -an -ana; škrábanje (á; á) pokr. koga/kaj po čem ~ koga po hrbtu praskati; pokr. Miši ~ajo škrabljajo
 26. témperabárvice -ic tudi têmperabárvice -ic tudi témpera bárvice ~ -ic tudi têmpera bárvice ~ -ic ž mn. (ẹ̑ ȃ; ȇ ȃ) slikati s ~ami
 27. rabájt -a m (ȇȃ) rač.
 28. trabákula -e ž (ȃ) |ladja|
 29. trabánt -a m, člov. (á; ȃ á) neobč.: dama s ~i s spremljevalci; vodja in njegovi ~i somišljeniki, privrženci; živ. satelit; |avto|
 30. uporába -e ž, pojm. (ȃ) ~ vode za namakanje; dati bratu avto v ~o
 31. zlorába -e ž, pojm. (á; ȃ) ~ otrok; ~ položaja; števn. odkrivati ~e
 32. abúzus -a m, pojm. (ȗ) izobr.: ~ položaja zloraba; ~ alkohola čezmerno uživanje
 33. aldehíd -a m, snov. (ı̑) ~ ocetne kisline; uporaba ~ov
 34. alkaloíd -a m, snov. (ı̑) uporaba ~ov za zdravila
 35. ampakovánje -a s, pojm. (ȃ) prilož., šalj. |prepogosta raba veznika ampak|
 36. aplikácija -e ž, pojm. (á) ~ teorije na prakso prenašanje, prilagoditev; ~ znanstvenih dosežkov uporaba, uveljavitev; števn. obleka z ~ami z okrasnimi našitki
 37. arbitráren -rna -o; bolj ~ (ȃ) samovoljen, poljuben: Uporaba teh sredstev ni ~a arbitrárnost -i ž, pojm. (ȃ) samovoljnost, poljubnost
 38. atribúten -tna -o (ȗ) prilastkov, prilastkoven atribútni -a -o (ȗ) jezikosl. ~a raba prilastkovna raba
 39. avtotipíja -e ž (ı̑) knjiga z ~mi; pojm. raba ~e v reprodukcijah
 40. ažiotáža -e [ijo] ž, pojm. (ȃ) |izraba nihanja cen na borzi|
 41. barábež -a m z -em člov. (ȃ) omilj. |baraba| barábežev -a -o (ȃ) omilj.
 42. barábica -e ž, člov. (ȃ) manjš.; ljubk. |nagajiv otrok|; omilj. |baraba| barábičin -a -o (ȃ)
 43. barabín -a m, člov. (ı̑) omilj. |baraba|
 44. barabón -a m, člov. (ọ̑) omilj. |baraba|
 45. dovŕšniški -a -o (ȓ) jezikosl. ~a raba nedovršnika
 46. ekonómičen -čna -o; -ejši -a -e (ọ́; ọ́) ~a poraba sredstev gospodarna; ~a razporeditev gradiva v knjigi zgoščena, premišljena ekonómičnost -i ž, pojm. (ọ́)
 47. ekonómski -a -o (ọ̑) ~ tehnik; ~ napredek gospodarski napredek; ~a poraba sredstev gospodarna ekonómskost -i ž, pojm. (ọ̑)
 48. eksploatácija -e ž, pojm. (á) ~ vodne sile uporaba, izkoriščanje
 49. eléktroenergétika -e ž, pojm. (ẹ̑ẹ́) |proizvodnja, prenos, uporaba električne energije|
 50. epitetonéza -e ž, pojm. (ẹ̑) slovstv. |raba epitetonov|

1 51 101    Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA