Slovenski pravopis 2001

Kranjska (10)


  1. Kránjska -e ž, zem. i. (á) v ~i na Kranjskem kránjski -a -o (á) Kránjec -jca m s -em preb. i. (á) Kranjíca -e ž, preb. i. (í) Kránjčev -a -o (á) Kranjíčin -a -o (ı̑)
  2. Kránjska čbélica -e -e ž, stvar. i. (á ẹ̑) |slovenski pesniški almanah|
  3. Kránjska Gôra -e -e ž, zem. i. (á ó) v ~i ~i kranjskogórski -a -o (ọ̑) Kranjskogórčan -a m, preb. i. (ọ̑) Kranjskogórčanka -e ž, preb. i. (ọ̑)
  4. Carníola -e [karnijola] ž, zem. i. (ı̑) (dežela) Kranjska: v ~i
  5. Čbélica -e ž, stvar. i. (ẹ̑) Kranjska čbelica
  6. čbéličar -ja m s -em člov. (ẹ̑) |sodelavec almanaha Kranjska čbelica| čbéličarjev -a -o (ẹ̑)
  7. dežêla -e ž, rod. mn. tudi deželá (é) 1. potovati v tuje ~e; ~ Kranjska; nemška zvezna ~; publ.: sosednje ~e države; ~ vzhajajočega sonca |Japonska|; ~ tisočerih jezer |Finska| 2. |podeželje|: živeti na ~i
  8. jábolko -a [u̯k] s (á) 1. olupiti ~; granatno ~; rastl. zlato ~ kranjska lilija; mn., snov. kilogram jabolk 2. izobr. ~ spora |vzrok|; žarg. ~ na zvoniku; prakt.sp. ~ na vratu adamovo jabolko
  9. -- [kəčə̀] ž (ə̏) Kranjska čbelica
  10. vójvodina -e ž (ọ̑) ~ Kranjska, Štajerska  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA