Slovenski pravopis 2001

Državni zbor Republike Slovenije (1)


  1. Držávni zbòr Repúblike Slovénije -ega zbôra ~ ~ m, stvar. i. (á ȍ ȗ ẹ́  á ó ȗ ẹ́)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA