Slovenski pravopis 2001

Brglez (3)


  1. bŕglez -a m živ. (ȓ) |ptič|
  2. Bŕglez -a m, oseb. i., psp (ȓ) Bŕglezovka -e ž, oseb. i. (ȓ) ljud.
  3. čokáti -ám nedov. -àj -ájte, -ajóč, -áje; -àl -ála; čokánje; (-àt) (á ȃ) pokr. Brglezi so čokali po deblih  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA