Slovar novejšega besedja slovenskega jezika

iz=presnojed (2)


  1. presnojéd -a m, člov. (ẹ̑ ẹ̄) ki je samo surovo hrano rastlinskega izvora; presnojedec: V njegovi širši družini so sami presnojedi
    E (↑)présen + (↑)jésti
  2. presnojéd -a -o prid. (ẹ̑ ẹ̄ ẹ̄) ki je samo surovo hrano rastlinskega izvora: Je presnojed šestdesetletnik in poln energije
    E (↑)présen + (↑)jésti  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA