Slovar novejšega besedja slovenskega jezika

iz=brez* (12)


 1. brezazbéstni -a -o prid. (ẹ̑) ki ne vsebuje azbesta: brezazbestne plošče; Po nam dostopnih informacijah tudi še ni jasno, kateri od 20 vrtcev in šol, ki so bili uvrščeni na lanski prednostni seznam, imajo danes brezazbestno streho
  E iz brez azbésta
 2. brezcestnínski -a -o prid. (ȋ) ki je brez plačila cestnine: Avtocesta naj ne bi poslabšala njihovih življenjskih razmer, pričakujejo pa tudi vzporedno brezcestninsko cesto, kakršne imajo drugje po državi
  E iz brez cestníne
 3. brezgluténski -a -o prid. (ẹ̑) ki ne vsebuje glutena: brezglutenski izdelki; brezglutenska dieta; brezglutenska moka; Na seminarju so se hotelski kuharji poučili o celiakiji in pomembnosti brezglutenske prehrane
  E iz brez gluténa
 4. brezjêdrski -a -o prid. (ē)
  1. ki je brez jedrskega, atomskega orožja: brezjedrski svet; Nova brezjedrska usmeritev je v ZDA že sprožila precej glasne kritike
  2. ki ne uporablja jedrske energije: Zagotoviti je treba brezogljično in brezjedrsko energetsko politiko za 21. stoletje
  E iz brez jêdrskega (oróžja in energije)
 5. brezkontáktni -a -o prid. () ki za svoje delovanje ne potrebuje neposrednega stika: brezkontaktna kartica; V novi slovenski potni list bo vgrajen brezkontaktni čip z biometričnimi in biografskimi podatki o lastniku
  E iz brez kontákta
 6. brezpilótni -a -o prid. (ọ̑) ki je brez pilota, človeške posadke: brezpilotni prestreznik; Na vojaškem področju se čedalje bolj uveljavljajo brezpilotna letala, saj je seveda veliko lažje izgubiti letalo kakor pilota
  E iz brez pilóta
 7. brezpláčnik -a m () brezplačni časopis: Povsem zadovoljivo obveščanje, ki ga zmore spodoben brezplačnik, sili izdajatelje plačljivih časopisov k mrzličnemu iskanju odgovora, za kakšno vsebino so bralci sploh še pripravljeni plačati
  E (↑)brezpláčen
 8. brezpoménski -a -o prid. (ẹ̑) ki je brez pomena, smisla: Tedne in tedne izgubljamo v čisto brezpomenskih razpravah
  E iz brez poména
 9. brezskrupulózni -a -o prid. (ọ̑) brezobzirni, brezvestni: To bi najbolj škodovalo samim menedžerjem, saj bi senca brezskrupuloznega ravnanja posameznikov padla na vse
  E iz brez skrúpulov
 10. brezvéznost -i ž (ẹ̑) ekspr. nesmiselnost, nepotrebnost: Ljudje so običajno zelo razočarani nad Ameriko, ko se vozijo po puščavi in pričakujejo kakšno izjemno glasbo iz radia, slišijo pa same brezveznosti
  E iz brez véze po zgledu hrv. bèzveznōst
 11. brezvírusni -a -o prid. (ȋ) ki je brez virusov: brezvirusna sadika; Neposrednih plačil na površino bodo lahko deležni tudi tisti hmeljarji, ki obnavljajo nasade z brezvirusnimi rastlinami določenih sort hmelja
  E iz brez vírusov
 12. brezvŕvični -a -o prid. () pri katerem radijska zveza nadomešča vrvico med slušalko in telefonom: brezvrvični telefon; Sodelovanje bi bilo koristno za obe podjetji, saj bi lahko skupaj prilagodili svoja omrežja in vlagali v razvoj brezvrvičnih povezav in novih mobilnikov
  E iz brez vŕvice  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA