Slovar novejšega besedja slovenskega jezika

iz=*vnica (8)


 1. časôvnica -e ž ()
  1. grafični prikaz vnaprej časovno opredeljenega, določenega poteka česa: pregledna časovnica; časovnica za izvedbo reform; Marsikdo bi si želel kakšno informacijo o nastopajočih, ne nazadnje se to spodobi že zaradi spoštovanja do glasbenikov, in program s časovnico
  2. vnaprej časovno opredeljen, določen potek česa: Če bi se takrat pogovori zavlekli v naslednje leto, bi lahko prišlo do dodatnih zapletov, tako pa je bila časovnica idealna
  3. delovno polje v računalniškem programu za obdelavo videa, kjer so v časovnem zaporedju razvrščeni slikovni in zvočni posnetki; timeline (1): Ko imamo v oknu časovnice zbrane vse videoposnetke, jih je treba razdeliti na posamezne kadre
  4. podstran nekaterih spletnih aplikacij, kjer so v časovnem zaporedju prikazana obvestila, na katera je uporabnik naročen; timeline (2): Uporabnikom, ki se nam zdijo zanimivi, sledimo, to pa pomeni, da se na naši domači časovnici poleg lastnih pojavljajo tudi objave teh uporabnikov
  E (↑)časóven
 2. dejávnica -e ž ()
  1. kar deluje, vpliva na kaj ali povzroča določeno dogajanje; dejavnik faktor(SSKJ): Na skupni tiskovni konferenci sta ocenila odnose med državama in menila, da so zelo dobri, z zadovoljstvom pa poudarila, da sta Romunija in Slovenija pomembni dejavnici stabilnosti v Evropi
  2. organizirano spoznavanje kakega področja udejstvovanja z aktivno dejavnostjo udeležencev in obiskovalcev; delavnica, workshop: Likovne dejavnice bodo v galeriji sklenili 12. novembra s predavanjem znanega arhitekta
  E (↑)dejáven
 3. delávnica (SSKJ) -e ž () organizirano spoznavanje kakega področja udejstvovanja z aktivno dejavnostjo udeležencev in obiskovalcev; dejavnica (2), workshop: likovne delavnice; otroške delavnice; ustvarjalne delavnice; Udeleženci posameznih delavnic so predstavili svoje delo na koncertih
  E (↑)délati
 4. dvópasôvnica -e ž (ọ̑-ȏ) dvopasovna cesta: stara dvopasovnica; Avgusta bodo predvidoma odprli za promet prenovljeno dvopasovnico med Hajdino in Ptujem
  E univerbizirano iz dvópasóvna césta
 5. ovníca -e ž, člov. () ženska, rojena v astrološkem znamenju ovna: Ovnice smernicam ne sledijo, ampak jih postavljajo
  E ↑ôven
 6. poslôvnica -e ž, člov. () poslovna ženska: Uspešne Slovenke, predvsem poslovnice, so spregovorile o možnosti uveljavljanja žensk v Sloveniji in v Evropski uniji
  E (↑)poslóven
 7. pošévnica (SSKJ) -e ž (ẹ̑)
  1. grafično znamenje v obliki poševne črte, nagnjene v desno, ki se pri pisanju, tisku uporablja med dvema možnostma, deloma besedila, za pisanje ulomkov; sleš: desna poševnica; V zapisanih besedilih je eden od najpogosteje opaženih znakov rabe dvospolnih jezikovnih obrazcev poševnica, to moderno ločilo
  2. diagonala zaslona kot osnova za izmero njegove velikosti: Zaslon po poševnici meri 14,1 palca ter premore ločljivost 1440 x 900 točk
  E (↑)pošéven
 8. šahôvnica (SSKJ) -e ž () znamenje z belimi in rdečimi kvadrati, ki simbolizira pripadnost hrvaškemu narodu: barve hrvaške šahovnice; Fasado bo krasila rdeče-bela šahovnica, v notranjosti pa bodo predvajali filme iz hrvaških mest, ki bodo pospremljeni s hrvaško narodno glasbo
  E (↑)šáh  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA