Slovar novejšega besedja slovenskega jezika

kajt (14)


 1. kájt -a m () jadralnemu padalu podobna priprava za kajtanje: Preden se preizkusite na vodi, je pametno, da se s kajtom naučite ravnati na kopnem
  Eagl. kite, prvotneje ‘zmaj za spuščanje po zraku’
 2. kájtanje -a s () šport, pri katerem se s pomočjo jadralnemu padalu podobne priprave stoji na deski in vozi po vodi, snegu: Kadar piha, je idealno za kajtanje in surfanje, kadar ne, je še vedno fino za deskanje
  Ekájtati
 3. kájtar -ja m, člov. () kdor kajta: Zaradi sunka vetra je kajtar hitro lahko na kakšnem neprimernem mestu // športnik, ki se ukvarja s kajtanjem: Namibijo je zapustil kot 16. najhitrejši kajtar na planetu
  Ekájtati
 4. kájtarski -a -o prid. () ki se nanaša na kajtarje ali kajtanje: Velika peščena plaža ponuja ogromno prostora za kajtarske dogodivščine
  Ekájtar
 5. kájtati -am nedov. () ukvarjati se s športom, pri katerem se s pomočjo jadralnemu padalu podobne priprave stoji na deski in vozi po vodi, snegu: Poskušala sta napredovati s pomočjo jadra, kajtati po snegu, ko bi ju na smučeh vlekel veter v jadru, vendar jima je to uspevalo le nekaj kilometrov, ker je bil veter prešibak
  Ekájt
 6. čezevrópski -a -o prid. (ọ̑) ki se nanaša na različna evropska območja, jih povezuje, poteka čeznje; transevropski: čezevropski železniški koridor; čezevropsko prometno omrežje; Denarja načeloma ne bi smelo manjkati, kajti iz proračunske postavke za čezevropske prometnice je letno možno črpati okoli 700 milijonov evrov
  E iz čez Evrópo
 7. dobromislèč -éča -e prid. (ȅ ẹ́ ẹ́) ki dobro, pošteno misli: dobromisleč človek; dobromisleči ljudje; Parlament bi moral biti hram pravičnosti, kajti to verjamejo ljudje, ki so nas poslali sem in tako upajo vsi dobromisleči državljani Slovenije
  E (↑)dôbro… + (↑)mísliti
 8. hemofílik -a m, člov. () kdor ima hemofilijo: društvo hemofilikov; zdravljenje hemofilikov; Brez zdravniške pomoči so hemofiliki v življenjski nevarnosti, kajti že majhne rane privedejo do neustavljivih krvavitev
  E (↑)hemofilíja
 9. katalóžni (SSKJ) -a -o prid. (ọ̑)
  katalóžni zapís -ega -a m (ọ̑, ȋ) zapis o publikaciji, izdelan v skladu s pravili za katalogizacijo: Komisija je izločila knjige, ki niso bile prvenci, kajti avtorji so imeli že prej objavljeno literarno delo (kar je ugotovljeno po kataložnem zapisu v NUK-u)
 10. nítkati -am nedov. (ȋ) čistiti z zobno nitko: Zobe redno ščetkajte in nitkajte
  E ↑nítka
 11. pekáč (SSKJ) -a m () zapisovalnik podatkov na CD-, DVD-nosilec: vgraditi pekač; zamenjati pekač; Če se vam ne mudi, počakajte eno leto, ko bo trg poln takšnih pekačev in bo za izpopolnjen snemalnik treba odšteti le še desetino te cene
  E (↑)pêči
 12. rooibos -a cit. [rôjbos] in rôjbos -a m ()
  1. zeliščni čaj iz posušenih listov grma Aspalathus linearis: piti rooibos; Količina čaja, ki jo lahko zaužijete v enem dnevu, ni omejena, kajti rooibos ne vsebuje kofeina
  2. ta grm, ki raste predvsem v Južni Afriki: Rooibos zraste do višine 1,5 metra
  Eafrikan. rooibos iz rood ‘rdeč’ + bos ‘šop, grm’
 13. vdihoválnik -a m () priprava za vdihovanje, inhaliranje zdravil v obliki prahu: zdravilo v obliki vdihovalnika; Zelo pomembno je, da bolniki dobro obvladajo tehniko uporabe vdihovalnikov s potisnim plinom, kajti v nasprotnem primeru zdravila v njih ne bodo pomagala
  E (↑)vdihováti
 14. zadékati -am dov. (ẹ̑) pog.
  1. obleči v topla oblačila ali tesno oviti v debelejše blago zaradi zaščite pred mrazom: zadekati dojenčka v odejo; Zadekajte se, kapa in rokavice niso odveč
  2. prekriti z blagom: Nekateri zadekajo svoja okna z debelimi zavesami in roletami, da jim ne bi slučajno kdo gledal, kaj imajo na krožniku
  E iz *dékati iz (↑)déka2  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA