Slovar novejšega besedja slovenskega jezikaZadetkov ni bilo: *WIMP*


Nova poizvedba


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA