Pleteršnikov Slovensko-nemški slovarZadetkov ni bilo: kr=dial


Nova poizvedba


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA