Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar

(kr=f. ali kr=n.) in ge=*ije (21)


 1. alkālije, f. pl. Alkalien, Cig. (T.).
 2. istije, * f. pl. = isteje, C.
 3. kávljije, n. coll. die Keime, die Triebe, Sv. Peter- Erj. (Torb.).
 4. kemikālije, f. pl. kemične tvarine, die Chemicalien, Cig. (T.).
 5. lahkomı̑slije, n. der Leichtsinn, Cig. (T.).
 6. lę́dvije, f. pl. = ledvice, die Nieren, Poh.
 7. litanı̑je, f. pl. die Litanei; l. moliti; k litanijam iti.
 8. muzikālije, f. pl. die Musikalien, Jan., Cig. (T.).
 9. nádrije, f. pl. = nadra, nedra, Mur.
 10. nẹ̑drije, n. = nedrje, Cv.
 11. normālije, f. pl. vodila, pravila, die Normalien, DZ.
 12. ǫ̑gljije, n. coll., Cig. (T.), DZ.; pogl. ogelje, oglje.
 13. omı̑slije, n. = omiselje, Cig. (T.).
 14. ordālije, f. pl. božja sodba, die Ordalien, Cig.
 15. pomíje, f. pl. das Spülicht; pomije davati svinjam, kravi.
 16. raznomı̑slije, n. die Meinungsverschiedenheit, Cig. (T.), DZ.
 17. reagēncije, f. pl. izkušala, die Reagentien ( chem.), Cig. (T.).
 18. stūdije, f. pl. nauki, uk, die Studien, Cig. (T.); prim. študije.
 19. triję̑, m. trı̑, f., n. num. drei; ob treh, um drei Uhr.
 20. ustíje, f. pl. die Mündung des Ofens, Poh.; — prim. ustje 2), isteje, mesteje.
 21. zmíje, -eta, n. ( m.?) der Drache, C.; ( prim. "zmiet", der Drache, Boh.).  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA