Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar

nagnjenje (3)


  1. nágnjenje, n. 1) die Handlung des einmaligen Neigens; — 2) (po nem.) die Neigung, der Hang.
  2. náklonost, f. = nagnjenje, nagnjenost, Mur.; nagnusne naklonosti, ogr.- Valj. (Rad).
  3. simpatı̑ja, f. sočut, nagnjenje, die Sympathie.  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA