Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar

kongres (1)


  1. kongrēs, m. shod, der Congress.  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA