Fran Ramovš Institute of Slovenian Language ZRC SAZU
Corpus Laboratory

Slovensko   nova beseda

Top 2000 wordforms with relative frequencies*

     Entire corpus   Fiction   Non-fiction   Scient. and techn. publ.   DELO daily   Monitor, Viva   Formal speech (DZ)
1.   je34920   je58338   je35233   je33210   je33483   je27892   je32070   1.
2.   v27169   in36748   in34750   in29906   v28977   in24582   in26693   2.
3.   in25978   se26383   v26006   v29237   in24641   v20987   da26064   3.
4.   na15760   v19017   se18249   se13162   na16371   za16261   v22984   4.
5.   da14468   da16447   da15707   na13136   za14250   na15154   za16352   5.
6.   se14036   na12777   na12289   ki12523   se12902   ki12787   na14712   6.
7.   za13877   ne11142   ki11348   so12162   da12634   pa11553   se14380   7.
8.   so10858   so10421   ne10406   da11347   so11686   tudi10358   to12240   8.
9.   ki10779   pa9389   pa8998   za9368   ki10796   se10177   ki11877   9.
10.   pa9723   bi8623   so8854   z7203   pa9665   da9634   ne10881   10.
11.   tudi7313   ni7376   sem8418   kot6880   z7432   so9379   pa10131   11.
12.   z7119   ki7249   za8031   pa6660   tudi7059   z9314   tudi10019   12.
13.   ne7013   z6863   bi7573   s6088   bi6648   s7832   bi8896   13.
14.   bi6952   sem6754   tudi7168   tudi5617   po6068   pri6891   o8098   14.
15.   s5895   za6602   z6905   ne5461   s6005   lahko6456   so6669   15.
16.   po5607   ga5916   ni5517   bi4957   ne6000   ne5718   bo5546   16.
17.   bo5246   še5587   to5447   po4592   bo5527   še5326   tem5510   17.
18.   še5051   po5440   s5426   iz4104   še5125   ali4768   s5294   18.
19.   to4622   s4794   še5181   ali4097   kot4849   po4323   hvala5188   19.
20.   kot4617   to4740   ali5055   ni3776   ni4176   bi4025   ni5160   20.
21.   ni4507   bil4688   kot4954   od3754   o4103   bo4018   kot4817   21.
22.   o4367   si4643   po4785   to3740   od3593   tako3969   ali4735   22.
23.   tako3459   ko4622   tako4384   pri3739   iz3485   od3806   z4706   23.
24.   od3419   tako4568   o4359   o3705   to3397   to3589   ta4593   24.
25.   iz3300   mu4452   mi4236   med3441   že3361   kot3586   tako4572   25.
26.   že3284   ali4186   od3750   tako3263   pri3212   kar3534   še4457   26.
27.   pri3230   kakor4083   iz3654   do2983   tako3125   ni3315   če4269   27.
28.   ali3199   tudi4070   že3476   še2882   do3067   že3291   gospod4057   28.
29.   do2951   kaj3968   če3378   tem2646   med2901   med3240   smo3731   29.
30.   ga2671   bo3720   ga3374   lahko2638   ali2711   do3135   tega3681   30.
31.   ko2604   že3662   bil3355   ko2538   bodo2522   le3055   po3551   31.
32.   lahko2596   bilo3658   ko3201   ga2479   ko2484   če2661   zakona3427   32.
33.   med2570   mi3425   bo2960   jih2279   lahko2378   jih2524   lahko3418   33.
34.   tem2388   od3400   vse2877   bil2015   ga2355   zelo2523   lepa3299   34.
35.   če2364   iz3361   si2818   če1918   jih2179   ga2448   kdo3290   35.
36.   kar2264   vse3173   do2769   le1916   pred2146   več2403   ker3225   36.
37.   jih2213   če3070   bilo2727   kar1914   naj2143   saj2323   amandma2987   37.
38.   bil2187   jo2973   kar2696   leta1810   več2100   smo2281   kar2887   38.
39.   bodo2178   bila2973   kakor2589   bilo1799   kar2080   tem2172   sem2883   39.
40.   bilo2102   ti2933   tem2454   bila1793   bil2033   iz2164   že2762   40.
41.   sem1993   kar2399   pri2410   sem1742   le2000   vse2048   pri2753   41.
42.   več1991   o2313   jih2331   že1735   tem1992   kakor2020   do2747   42.
43.   naj1971   pri2302   kaj2270   ta1699   če1951   nekaj1872   bilo2694   43.
44.   pred1934   me2284   med2268   jo1687   bilo1908   ima1868   ga2655   44.
45.   le1821   kako2255   smo2263   vse1604   ob1816   ko1725   seveda2635   45.
46.   vse1794   jih2196   samo2216   več1583   sta1723   o1681   proti2513   46.
47.   ob1747   zdaj2114   lahko2164   ob1572   vse1666   strani1671   oziroma2507   47.
48.   si1737   sta2099   ta2008   ter1536   leta1639   bodo1663   iz2380   48.
49.   ta1708   do2033   me1976   si1435   zaradi1632   vendar1654   ko2346   49.
50.   bila1677   kot1957   ker1919   ker1416   bila1620   podatkov1630   jih2306   50.
51.   ker1630   samo1911   bila1878   sta1414   si1590   zato1625   bomo2299   51.
52.   smo1591   več1892   prav1876   bo1329   saj1470   si1582   besedo2292   52.
53.   sta1548   k1888   jo1817   zato1321   zato1427   bolj1527   zakon2278   53.
54.   zaradi1488   jaz1880   nekaj1782   bolj1300   ker1378   predvsem1501   samo2259   54.
55.   zato1480   pred1876   več1780   prav1294   sem1347   tega1414   potem2228   55.
56.   tega1439   a1871   ti1751   tega1254   jo1293   program1393   od2195   56.
57.   leta1413   ji1858   mu1713   samo1229   nekaj1292   ob1385   predlog2143   57.
58.   jo1387   ker1833   tega1686   naj1217   smo1259   ter1365   želi2131   58.
59.   saj1369   ob1792   naj1679   k1206   ta1250   sicer1357   zato2059   59.
60.   nekaj1348   naj1721   te1673   dela1114   a1225   precej1334   poslancev2042   60.
61.   kaj1302   le1712   ob1668   vendar1113   zdaj1115   naj1330   ampak2033   61.
62.   samo1190   te1695   le1611   torej1055   sicer1101   omogoča1326   predsednik1992   62.
63.   zdaj1134   ta1639   pred1585   pred1043   tega1101   ta1311   mi1972   63.
64.   a1133   nič1619   jaz1517   kako1037   prav1084   zaradi1305   bil1943   64.
65.   prav1126   nekaj1563   kako1482   saj1018   bolj1066   a1229   jaz1912   65.
66.   zelo1117   prav1519   zdaj1447   a1013   zelo1061   jo1229   te1904   66.
67.   mu1087   potem1463   zato1369   zaradi1008   niso1039   cena1227   k1896   67.
68.   bolj1049   rekel1411   a1331   pesmi986   ter1002   prav1218   vlada1882   68.
69.   sicer1042   lahko1400   svoje1308   bili980   kaj990   poleg1200   vlade1739   69.
70.   proti1026   med1394   bolj1265   mogoče974   samo927   nekoliko1192   torej1686   70.
71.   niso984   saj1381   k1237   drugi970   veliko910   seveda1143   sprejet1647   71.
72.   vendar980   tam1249   nič1217   svoje957   mu900   voljo1131   členu1631   72.
73.   ter976   pod1224   vendar1199   niso928   vendar898   pred1114   prosim1617   73.
74.   mi974   oči1201   toda1182   nekaj912   tolarjev882   samo1104   kaj1611   74.
75.   kako967   bom1199   potem1164   smo910   kjer872   veliko1094   mislim1596   75.
76.   k965   tem1182   torej1139   oziroma907   brez858   kaj1090   vse1577   76.
77.   potem944   res1118   nisem1105   m905   ima852   sta1067   bom1548   77.
78.   ima926   ter1099   sam1104   str.901   namreč844   računalnik1063   bodo1536   78.
79.   seveda898   sam1097   brez1099   delo890   bili842   vedno1041   gre1521   79.
80.   te887   svoje1095   nas1075   kjer889   proti817   ker981   bila1517   80.
81.   veliko855   tega1083   saj1048   te884   kako812   manj971   ob1447   81.
82.   bili851   brez1076   tam1039   zelo879   predvsem786   treba958   teh1434   82.
83.   kjer842   vendar1070   svojo1015   kaj878   vedno755   brez950   zelo1411   83.
84.   brez828   nisem1023   seveda1011   gre863   let754   sistem944   ugotavljam1411   84.
85.   gre813   zato1008   človek1004   del839   drugi751   celo943   naj1406   85.
86.   oziroma810   smo996   nam1002   pod822   k733   namreč937   nekaj1402   86.
87.   kakor788   bolj975   zaradi971   stoletja819   gre731   bilo928   zaradi1334   87.
88.   predvsem770   bili974   morda953   toda813   potem718   prek893   več1331   88.
89.   drugi767   toda974   res953   ima794   svoje701   bil888   ste1326   89.
90.   namreč767   zakaj957   celo951   predvsem779   treba696   tolarjev876   državni1304   90.
91.   treba747   proti931   sta940   mu779   prvi684   vmesnik861   danes1298   91.
92.   kdo737   gospod926   ampak938   pravi767   najbolj680   najbolj844   sedaj1296   92.
93.   vedno737   kdo919   bili922   namreč759   jim669   mogoče840   člen1289   93.
94.   predsednik731   dobro919   kjer918   organizacije757   celo665   pik824   glede1283   94.
95.   pod727   svojo913   mogoče899   vedno749   toda662   x810   vprašanje1234   95.
96.   torej726   vsi899   niso871   brez732   predsednik650   drugi808   ima1232   96.
97.   tolarjev720   spet867   niti869   kakor727   seveda648   čeprav791   republike1231   97.
98.   svoje709   človek853   danes856   sicer720   te642   leta786   državnega1217   98.
99.   zakona702   dan851   ter845   proti709   pravi642   dolarjev764   podpredsednik1214   99.
100.   danes689   imel808   sicer836   veliko709   oziroma637   gre758   nihče1171   100.
101.   bomo667   čez804   čas825   let702   leto636   programov755   vendar1167   101.
102.   let663   nad795   bom806   treba689   dela634   torej751   prehajamo1153   102.
103.   hvala662   videl792   vsaj803   strani686   odstotkov629   niso750   prisotnih1153   103.
104.   ampak650   niso790   zelo801   čeprav685   mogoče623   kljub745   kako1152   104.
105.   pravi648   boš789   biti800   najbolj647   pod622   dobro742   kolega1146   105.
106.   celo644   jim787   spet792   svojo640   danes619   proti732   zbor1113   106.
107.   mogoče634   njim784   veliko784   delu636   čeprav615   bila728   razpravo1112   107.
108.   prvi630   kjer781   leta783   način636   del614   slike726   pač1104   108.
109.   strani629   glavo770   namreč774   drugega628   vseh612   kako724   pod1098   109.
110.   jim622   ste763   časa771   drugih610   države588   prvi721   pred1097   110.
111.   toda618   malo762   treba768   prvi596   delo583   podjetja719   tu1072   111.
112.   nas616   ves754   pod763   znotraj594   nas580   povsem701   način1041   112.
113.   vseh610   tu753   pravi753   celo593   manj580   drugih698   sicer1025   113.
114.   dela608   roko741   temveč744   ampak588   milijonov575   hitrost690   prav1021   114.
115.   gospod606   vas741   sploh716   biti586   torej573   bomo682   zbora1021   115.
116.   najbolj604   vedno738   življenje715   št.581   letos572   vseh679   treba1010   116.
117.   vlada596   on731   vseh708   manj575   letih572   skoraj678   tukaj1008   117.
118.   del578   vam721   sva706   zunaj564   mi559   podjetje675   med997   118.
119.   dobro573   ima720   drugi706   katerih563   strani549   imajo673   glasovanje982   119.
120.   leto571   treba712   svet692   glede557   mesto537   slika671   jo981   120.
121.   čeprav565   meni696   pač690   pomeni556   dobro536   dovolj670   tej978   121.
122.   vsi564   rekla691   ima688   vseh556   ljudi533   hitro670   dr.970   122.
123.   res556   obraz691   zakaj686   telesa550   lani532   morda664   glasovalo967   123.
124.   delo552   bodo678   sveta683   telo547   dan531   model660   leta951   124.
125.   glede549   prišel677   jim664   mora543   nad528   računalnikov655   prisotnost948   125.
126.   nič542   ampak677   vedno662   nad537   vsi517   sistema643   temu935   126.
127.   manj533   nikoli674   vam661   ti528   niti515   del637   imamo930   127.
128.   države528   bog660   stvari660   sl.528   včeraj512   delo632   bili929   128.
129.   teh527   vem656   tu659   sam522   tri498   vsaj630   strani902   129.
130.   zakon520   drugi654   nad646   pesem521   slovenski497   nam629   drugi901   130.
131.   vlade519   kadar651   dobro642   primer519   imajo494   danes618   zdaj900   131.
132.   ti515   moj648   imel641   medtem505   vsaj493   računalnika592   rekel892   132.
133.   niti514   tisti628   času637   teh505   vlada483   deluje591   zakonu891   133.
134.   nad510   šel617   vsi637   mi502   glede478   novi586   dajem890   134.
135.   dan503   oče611   življenja633   letih501   kakor475   temu575   predvsem878   135.
136.   ljudi500   niti611   toliko624   času498   skupaj472   kartice574   minister867   136.
137.   vsaj496   morda608   teh622   seveda493   poleg472   pod571   pravi865   137.
138.   letih491   sva604   ljudje614   kateri487   dva469   pomeni570   si863   138.
139.   nam484   dejal598   ljudi609   katerem486   nato466   zaslon569   niso860   139.
140.   jaz484   vsak594   bodo608   njegovo483   res463   nas565   amandmaju851   140.
141.   me479   nato593   eno601   jim480   čas459   programa560   nas846   141.
142.   odstotkov477   dolgo591   bog594   druge464   kljub454   moramo555   točko842   142.
143.   imajo476   no591   malo592   tu463   dr.453   zdaj553   poslanci821   143.
144.   milijonov470   ljudje590   najbolj590   bile459   skoraj453   možnost550   res819   144.
145.   dr.469   skozi583   gre587   bodo459   dni452   novo547   kjer809   145.
146.   čas462   veliko583   moje586   površina455   dve452   glede547   tisti808   146.
147.   vprašanje458   zaradi579   tej585   zdaj453   drugih450   nove541   podpredsednica801   147.
148.   biti456   nas574   predvsem581   nas450   svetu443   te536   zboru791   148.
149.   bom454   roke569   proti578   zgolj449   nam442   malo526   bolj786   149.
150.   dva453   lepo568   svoji578   de439   bomo442   sem521   potrebno774   150.
151.   drugih452   misli565   človeka577   potem438   nič441   toda519   ugotovimo769   151.
152.   poleg452   mogel555   čeprav576   nič436   precej435   vsi514   celoti763   152.
153.   tri450   vedel553   svoj576   tej433   ampak432   čas514   reda758   153.
154.   mesto449   noč550   takrat575   skozi430   svojo425   k512   odločanje756   154.
155.   letos447   mati550   prej574   svet429   biti418   opreme512   mogoče743   155.
156.   svojo445   kje544   vsak569   čas429   povedal416   način508   skupine741   156.
157.   skupaj443   srce544   more565   dobro428   dveh416   svoje508   glasujemo738   157.
158.   predlog443   celo539   tisti563   op.428   katerem415   programi504   vem731   158.
159.   nato442   toliko537   kajti558   poleg427   m414   kakovost503   stvari729   159.
160.   lepa440   hotel531   meni558   temveč417   sveta414   ločljivost498   naprej717   160.
161.   morda438   čas527   svojega543   časa409   šele412   procesor495   dnevnega706   161.
162.   sam432   bile524   drugega540   barva408   vlade409   vsak495   vseh690   162.
163.   ji431   zelo523   svojih534   sestava407   morda405   časa493   države683   163.
164.   tam430   tedaj521   vem530   ljudi407   katerih404   katerih493   vsi683   164.
165.   skoraj427   pot514   šele528   zlasti403   novo400   druge489   spoštovani682   165.
166.   dve423   biti510   nikoli526   inv.398   povsem400   podpira484   odbora671   166.
167.   kljub422   nam508   let519   šele396   kateri398   uporabo483   predloga665   167.
168.   slovenski422   torej507   svetu517   npr.395   teh397   datotek483   obravnavo664   168.
169.   pač420   pravi506   skoraj516   katere393   spet396   dva482   zadeve662   169.
170.   precej419   doma506   vsem514   izdelan391   času394   delovanja482   pomeni657   170.
171.   včeraj412   gre504   vas513   prostoročno391   tisoč390   disk480   člena654   171.
172.   ste407   ona499   rekel508   povsem384   odstotka389   posebej479   zakaj654   172.
173.   povedal407   takoj499   ves508   svojih384   doslej387   primer475   predlogu653   173.
174.   lani407   rad499   dela506   slovenski382   vprašanje384   težav472   kolegi652   174.
175.   mora406   sama495   kdo506   frag381   mora384   uporabniki471   takrat645   175.
176.   temu406   njo487   čez505   nam381   slovenske381   bili471   poslanske644   176.
177.   tej405   skoraj486   sebi501   pogosto378   sploh381   dve471   dela643   177.
178.   svetu401   svojega482   kadar501   temu371   minister380   mhz469   področju640   178.
179.   dni399   mož477   njegovo500   i367   država379   dokaj469   nam638   179.
180.   pomeni395   prej476   jezik495   sveta367   zakona374   mu466   vas638   180.
181.   spet392   njega474   dan489   svojega366   nove373   prodaja463   veliko632   181.
182.   minister390   vsa473   prvi489   tam365   imel369   eno460   biti627   182.
183.   zakaj390   takrat468   naše487   nato365   pomeni369   storitev458   odbor626   183.
184.   imel388   vprašal467   strani486   vprašanje365   časa368   kjer449   prej613   184.
185.   sploh388   življenje464   stvar486   njegova364   druge365   uporabnikov447   vam613   185.
186.   času384   zopet463   svojem481   svoj363   svet364   omrežja446   drugo603   186.
187.   katerih384   vi460   kljub474   organizaciji361   morali364   možnosti444   del592   187.
188.   časa381   časa458   mogel473   ljudske361   konec362   dostop443   primeru582   188.
189.   prej381   moje457   zdi468   dve361   zadnjih360   teh443   enkrat580   189.
190.   tu380   besede456   način465   mesto358   podjetja360   hkrati442   leto575   190.
191.   katerem379   moja456   tedaj465   more358   ji360   tiskalnik441   gospoda573   191.
192.   šele378   danes455   njem463   kaže358   imeli358   spletnih437   jasno573   192.
193.   državni376   sploh444   tisto458   ji356   medtem355   pogosto437   ter571   193.
194.   malo373   glas443   del457   tisti356   leti353   podatke437   najprej570   194.
195.   takrat371   drugega441   katerem456   primeru356   dejal347   internet431   povedal567   195.
196.   dveh371   počasi439   ji447   oz.355   novi346   hitrosti430   sam564   196.
197.   druge371   naprej438   njih447   posebno355   približno345   različnih428   vi557   197.
198.   amandma370   nazaj436   kateri446   vsi353   zlasti344   skupaj428   država552   198.
199.   kateri370   sebi436   drugih446   podobno353   bile343   računalniki424   stranke550   199.
200.   povsem370   pride435   moral445   imajo351   primer342   boste421   pravzaprav549   200.
201.   imeli369   strani435   delo443   njih351   kdo339   res420   kolegice547   201.
202.   želi369   ljudi434   pisal442   tisto351   sam338   sploh419   dobro546   202.
203.   naprej367   svoj433   takoj437   dr.350   letu337   dela419   skladu545   203.
204.   sveta367   seveda431   mislim436   bomo349   hkrati337   katerem418   ugotavljamo545   204.
205.   novo363   daleč429   druge434   jaz349   eno336   pomnilnik417   imeli544   205.
206.   bile362   dva428   njegova433   kljub348   predsednika336   različico415   namreč541   206.
207.   tisti360   dni426   povsem433   življenja348   prej336   pravzaprav414   verjetno540   207.
208.   eno358   njih425   naprej431   morda345   držav334   strežnik414   vsaj540   208.
209.   način354   kmalu423   moja425   imel344   tam333   velja414   navzočih539   209.
210.   država354   mora423   čisto423   skupaj344   okoli332   datoteke412   tam538   210.
211.   slovenske352   tisto421   temu423   hkrati342   temu329   vgrajen409   vedno537   211.
212.   nove348   mene420   prosim421   koncu342   tej325   tu406   mora537   212.
213.   besedo346   moral419   ravno419   njimi340   takrat323   naprave403   saj534   213.
214.   nihče345   čisto418   misli415   imeli337   dovolj322   podporo402   razpravljati531   214.
215.   morali340   vseh418   moj415   ravni336   pač317   število402   zvezi531   215.
216.   vsak337   imela418   dovolj412   eno335   drugim317   programske400   tisto527   216.
217.   toliko335   njegov417   slovenski412   različnih335   delu317   ponuja398   drugih523   217.
218.   svet334   tiho414   njim411   vsaj333   malo315   uporablja397   boste518   218.
219.   čez332   mislil411   njegov410   and332   slovenskih314   jim395   nič513   219.
220.   primer330   komaj410   manj404   glej331   čez314   enako393   proračuna512   220.
221.   drugo329   sicer410   bile403   niti331   zakon313   izdelkov392   gospa503   221.
222.   m327   vrata409   mora398   katerega330   vsak310   računalnike391   svoje502   222.
223.   tisoč326   kdaj408   kdaj397   me330   svojih308   različica388   kajti499   223.
224.   ljudje325   njegovo408   gotovo396   svetu327   eden308   težave386   delo494   224.
225.   najprej325   gledal406   drugače392   vsak324   koncu308   podobno385   ministrstvo493   225.
226.   dovolj324   stopil404   jezika389   katero321   naprej305   večina385   dejansko493   226.
227.   doslej324   nihče404   njegove387   njegove321   ljudje304   rešitev385   imajo491   227.
228.   letu321   pač403   sebe387   precej321   mestu303   imamo381   sklep486   228.
229.   konec320   veš394   pesmi387   življenje319   me301   približno381   vprašanja485   229.
230.   novi318   tukaj394   tukaj386   tri316   očitno300   času380   sredstev484   230.
231.   podjetja318   more392   videl384   malo315   denarja299   ločljivosti379   rad483   231.
232.   poslancev317   nekoliko391   katerih383   obliki314   zakaj298   najdemo379   prvi482   232.
233.   dejal313   let389   nato376   jame312   najprej297   biti379   niti480   233.
234.   delu310   govoril389   pot369   nove312   treh296   doslej377   podlagi479   234.
235.   mislim308   svoji385   kmalu368   dveh311   svoj295   vmesnika376   slovenske473   235.
236.   hkrati308   sedaj383   posebno367   dva310   toliko293   stran374   toliko472   236.
237.   medtem306   vso382   vprašanje364   podjetja309   možnosti290   razvoj373   letu466   237.
238.   zlasti306   hitro381   zlasti362   mestu309   direktor290   nekaterih371   izvolite462   238.
239.   jasno306   šla380   pomeni361   novo308   stranke290   novih371   celo462   239.
240.   državnega304   prišla379   dva358   drugo307   njimi288   hitrostjo369   eno461   240.
241.   približno303   njem377   vsega356   skupine306   državni288   nad369   amandmaja457   241.
242.   svoj303   drugo375   skozi355   njegov305   naše286   verjetno367   ti453   242.
243.   leti303   pogledal368   prišel355   slovenske305   pol286   delovanje365   skupina452   243.
244.   rekel302   reče363   takó355   zdi305   jasno284   tri365   nek448   244.
245.   nisem300   vsaj363   on352   pač305   dolarjev282   eden364   brez444   245.
246.   svojih297   zdelo363   rad349   oblike303   drugo281   nič363   seje441   246.
247.   okoli296   enkrat362   drugo346   subjekt302   njegov280   monitor360   me438   247.
248.   zadnjih294   ve360   ste346   ljudje302   tokrat278   samodejno359   ljudi438   248.
249.   eden293   vsem358   pravzaprav345   sistem302   ti276   niti359   le436   249.
250.   sedaj292   dal356   kolikor344   skoraj298   moral275   spletni354   govori435   250.
251.   odstotka290   kam353   skupaj344   prej294   družbe274   sliko352   moram433   251.
252.   koncu288   očmi349   primer342   danes292   pet274   šele351   poslanec433   252.
253.   stranke287   seboj349   dni338   jama292   kaže270   žal351   uri432   253.
254.   predsednika287   njegova348   vsa338   sploh291   začetku269   izdelek349   državnem428   254.
255.   naše287   mogoče346   bomo336   okoli291   foto269   nekateri348   malo426   255.
256.   drugim283   domov345   hotel334   velja290   ena268   prenos346   številko426   256.
257.   drugega281   okrog344   njimi334   n.288   tisti263   let345   spoštovane426   257.
258.   primeru278   sredi343   mene329   folklore285   težko263   kateri344   poslanskih424   258.
259.   možnosti277   teh342   poleg327   ljudsko284   nova262   oziroma344   recimo423   259.
260.   očitno276   mimo341   verjetno325   vode282   največ262   obliki343   času420   260.
261.   nekoliko276   povedal341   nekoliko325   moč281   novih261   interneta341   predlaga420   261.
262.   moral274   tri338   lepo323   kajti280   evropske260   primeru341   nisem419   262.
263.   nikoli274   njej335   precej322   svoji279   novega260   trenutno339   sredstva419   263.
264.   skupine274   svet334   poti321   proces278   slovenska259   tehnologijo338   druge418   264.
265.   slovenskih274   tja333   enkrat321   pomembno278   nikoli258   nova338   morda417   265.
266.   mestu270   svojih331   katerega321   svojem276   državi258   preprosto336   zaključujem416   266.
267.   držav270   njimi330   vso318   slovenskih276   katere257   nov334   bile415   267.
268.   ena270   svetu329   besede318   stoletju275   katero255   prostora332   delovno415   268.
269.   vsem268   imam328   glede317   njeno274   katerega254   katerega331   tistih415   269.
270.   verjetno267   tej326   morem316   začetku272   štiri253   mora331   možnost415   270.
271.   imamo267   njegove325   njegovi315   subjekta270   doma252   opremo329   poslanke413   271.
272.   njimi266   sedel323   jasno311   njem268   vsem251   kartico327   tiste412   272.
273.   more266   čeprav322   ničesar310   naprej267   milijona250   različice327   poslank411   273.
274.   pol264   hišo322   nekoč310   zakaj266   nekateri250   delu327   mag.407   274.
275.   denarja263   šele320   dolgo308   poti265   teden250   omrežje327   problem407   275.
276.   katerega261   dokler319   najprej308   umetnosti264   temveč249   dveh326   sta407   276.
277.   zdi260   mizo318   okoli308   sama264   primeru249   video326   tak406   277.
278.   njegov259   srcu316   boga308   poslovanja263   prvič249   ena325   ravno406   278.
279.   katere259   gotovo316   svojim307   voda263   okrog248   naprej324   državi406   279.
280.   njim257   nego315   sama307   njej262   mnenju248   uporabljajo323   sodišča405   280.
281.   težko257   drugače314   narod303   razvoj261   način248   računalniku322   evropske404   281.
282.   pravzaprav257   eno314   popolnoma303   obeh260   mesta247   recimo322   skupin402   282.
283.   posebej256   bomo313   nazaj303   popolnoma260   dobil246   zlasti321   zakonom400   283.
284.   vas255   prvi313   pozneje303   hrapava259   njih246   velikosti318   drugega399   284.
285.   nekateri255   žena312   katero297   toliko259   začel244   povezave317   občine397   285.
286.   treh255   stari310   tiste295   art257   svojega244   zgolj314   posebej397   286.
287.   njih252   ravno309   novo295   nikoli255   more244   svetu313   zdi395   287.
288.   svojega250   otrok308   prostor295   verjetno254   prvo243   nima312   predlagatelj395   288.
289.   takoj248   sonce307   samega295   očitno254   milijarde243   potem312   naše393   289.
290.   katero247   pol306   tri295   pot254   posebej242   izdeluje311   let392   290.
291.   državi246   sebe306   očitno294   takrat254   njegovo242   omogočajo311   čas389   291.
292.   stvari246   preveč305   seboj294   ena254   imela240   operacijski309   predlagam388   292.
293.   evropske245   dela304   misel292   sebi254   sodišče239   katero309   dva385   293.
294.   program245   težko301   slovenske292   kulture253   zgolj237   zaslona308   podpira385   294.
295.   dolarjev245   skupaj300   naši291   močno253   zmago237   preveč307   mu382   295.
296.   doma245   nje300   boš289   nekoliko251   drugega236   namesto307   sejo380   296.
297.   hitro243   stal299   preveč286   pozneje248   denar236   pomnilnika306   postopku378   297.
298.   kaže243   kajti299   moram285   razmerje248   verjetno236   lastnosti306   skupaj378   298.
299.   področju241   slišal298   dve280   človek247   predlog235   cene305   telo378   299.
300.   pet240   glej294   zgolj280   pomen246   preveč235   rabo305   morali377   300.
301.   njegovo239   hiše292   mesto279   spet246   zdi235   novosti305   dobili375   301.
302.   imela237   videla291   knjige278   kadar246   takoj235   namenjen304   gospodu373   302.
303.   družbe236   človeka290   tak278   vrste243   dobili234   leto303   razprave373   303.
304.   začetku236   zdi288   človeku277   druga243   nekaterih234   popolnoma303   odgovor373   304.
305.   sistem235   poti288   imajo276   leto243   oba234   vsekakor302   stališče373   305.
306.   novih235   videti287   hkrati275   slovensko243   ste233   prej301   naši372   306.
307.   ministrstvo234   gospa286   vendarle275   nekateri241   ministrstvo232   ceno301   delu370   307.
308.   sprejet234   začel286   vsako275   slika241   policisti232   kartica300   predstavnik370   308.
309.   dobil234   njen286   medtem274   vlogo241   skupine232   najprej300   stvar368   309.
310.   nima234   njemu285   dobil274   najprej240   deset230   zmogljivosti300   mnenje366   310.
311.   temveč233   ničesar285   težko274   obdobju240   uprave229   temveč300   ministrstva366   311.
312.   kajti232   oni284   imam271   nekaterih240   konca229   ti300   sploh366   312.
313.   nekaterih232   dalje282   daleč271   stvari240   število229   spletne299   neko364   313.
314.   nova231   dve281   katere271   jezik239   enega228   naprav299   zadeva361   314.
315.   vem231   ženska281   nima270   l.239   hitro228   barve298   ministra359   315.
316.   republike231   mirno278   stoletja270   sebe238   bosta227   velikost297   sistem357   316.
317.   dobili231   reči278   sami270   imela237   začeli226   uporabnikom297   sprejeli357   317.
318.   preveč231   nisi277   zmeraj269   nekatere236   nekoliko225   tehnologije296   drugače356   318.
319.   prosim231   misel276   povedal268   njihovo234   našega225   nato296   poslanska356   319.
320.   meni230   nenadoma274   sredi268   kv.232   nima224   programe296   nekatere354   320.
321.   okrog230   zunaj274   njegovih268   jezika230   pot224   letih294   moramo354   321.
322.   dolgo229   leta274   njega267   reženj230   nihče222   nadzor294   predstavniki352   322.
323.   drugače229   namreč274   dokler266   prek229   podjetje221   ime293   dejstvo351   323.
324.   vam229   tiste271   govoril266   posameznih228   denimo221   nekatere292   nismo350   324.
325.   pot229   okoli269   letih266   društva228   slovenskega221   drugim291   en350   325.
326.   novega227   svojim269   pride266   organizacija228   večina220   vam290   rešitev347   326.
327.   prvič226   tla265   videti266   njegovi227   tu220   podatki290   reči346   327.
328.   slovenska226   preden264   kje264   body227   njegova219   sistemov290   amandmajev345   328.
329.   zbor225   imeli262   imeli262   obenem226   njim219   uporabljamo289   imate345   329.
330.   enkrat225   stran260   vedel262   retorike226   odločitev218   sam289   pravice342   330.
331.   prvo224   zgodilo260   našega260   njihove226   besedah218   uporabnik289   dve342   331.
332.   tokrat224   mogla259   včasih259   ženske226   bom218   digitalni289   povedati341   332.
333.   direktor224   druge258   resnično258   jasno226   morala217   kakovosti288   katerih339   333.
334.   ves223   precej257   njegovega258   govori224   morajo216   programsko287   okviru338   334.
335.   mnenju222   svojem256   gospod257   tedaj224   prvem216   sodi287   primer337   335.
336.   največ222   njeno256   oči257   drugače224   zadnji216   večji286   govoril337   336.
337.   štiri222   stvari255   pismo255   slovstvene223   trgu215   največ286   vemo337   337.
338.   življenje221   čudno254   naroda254   ljudskega223   oblasti215   medtem286   dvorani336   338.
339.   enega220   noge253   tistih254   grobozrnata222   življenje215   orodja285   časa335   339.
340.   členu220   hiši252   ljubezen254   možnosti222   poti213   ampak285   razpravi333   340.
341.   začel220   srca252   en251   podlagi222   banke213   zna284   manj332   341.
342.   mesta218   nikdar251   dragi250   čez221   dolgo213   včasih284   ponovno330   342.
343.   sodišče218   mizi250   moji250   dan220   prva211   katerimi284   politiko330   343.
344.   zgolj218   ju250   najbrž249   dovolj220   tekmi211   modela284   nekateri329   344.
345.   denar218   koliko250   knjigo248   enako220   začela210   drugo283   obravnavi328   345.
346.   skupina216   njene249   komaj247   ime219   vendarle210   dobra281   ena328   346.
347.   zvezi215   kateri249   duha244   bog219   pravzaprav210   katerim280   prišlo328   347.
348.   naši214   tak248   koncu242   kras219   nisem210   imeli280   seji326   348.
349.   skozi214   boste247   nihče242   besede217   maja209   velik280   replika325   349.
350.   število214   hoče246   umetnosti242   obstaja217   državnega207   katere279   vladi325   350.
351.   en213   včasih245   podobno241   drugim216   skupina207   predstavil278   jim324   351.
352.   uri213   delo244   življenju241   eden215   evrov206   večje278   imenu322   352.
353.   ravno213   kdor244   enega240   mkv.215   evropski206   enega277   čeprav321   353.
354.   človek212   besedo243   knjiga240   spremembe215   zadnjem206   konec277   more321   354.
355.   oba211   vsega243   slovenskega240   enega214   razvoj205   storitve275   letih321   355.
356.   njegova211   cesti242   resnici239   res213   veliki204   ste275   neke319   356.
357.   tisto211   dovolj242   mestu238   večina213   naši204   povezavo274   sodišče317   357.
358.   možnost208   rada241   naših238   neko212   program203   plošče274   možno317   358.
359.   njem207   odgovoril241   nove238   vodi212   njem203   bolje273   ljudje316   359.
360.   večina207   katero240   njej237   slovenskega212   svetovni203   slik272   skupnosti312   360.
361.   tukaj207   tebi240   ako237   gibanje212   področju202   posnetkov271   zakonodajo311   361.
362.   podlagi205   hotela239   dal233   neposredno210   točk202   svojo271   lepo309   362.
363.   zadeve205   morem239   naša232   ciljev209   sistem201   morali271   možnosti307   363.
364.   poti204   večer239   pol230   en209   podjetij199   njimi270   vsem306   364.
365.   konca203   strah239   govori230   pesnik208   obeh199   npr.270   nove306   365.
366.   teden203   mesto238   primeru229   moči206   prihodnje199   pravi267   nekaterih305   366.
367.   vendarle203   mislim238   slovensko229   sami206   velja199   tiskanje267   katerega305   367.
368.   morala203   posebno238   delu229   smrti206   pomoč199   dan265   finance304   368.
369.   podjetje203   drug237   leto228   mesta205   drugače198   novega265   program304   369.
370.   velja203   stvar236   obenem228   prva204   ministrstva197   toliko265   nekako304   370.
371.   razvoj202   globoko235   ljubezni226   eni204   uri196   ločljivostjo264   spremembe303   371.
372.   foto201   zmeraj235   nekako226   zvezi203   uspelo194   nastavitev263   žal302   372.
373.   odločitev201   blizu234   prostora226   različne203   slovensko194   težko263   bistveno301   373.
374.   morajo199   moram234   naš225   misli202   podobno194   en262   predsednika301   374.
375.   kdaj198   najbolj231   neki225   prvo201   ameriški193   izdelki262   sprašujem300   375.
376.   druga198   vzel231   smrti224   vsem201   velika193   velika261   kljub299   376.
377.   zakonu197   poleg230   zunaj221   avtor200   druga193   čez261   posameznih299   377.
378.   koliko197   govori229   časih221   naše200   ves192   primerjavi260   komisije297   378.
379.   nekatere196   njegovi229   neko220   nemški200   meni191   videti259   javnih297   379.
380.   tiste196   glavi229   smislu220   smislu200   sodišča191   kartic258   vlado297   380.
381.   prek196   nekoč228   mislil219   ples200   znova191   milijonov258   postopek296   381.
382.   deset196   mestu228   doma218   ustja200   močno189   vsem256   sklepa295   382.
383.   prišel196   življenja227   dveh218   oblika200   zvezi189   dober255   dveh295   383.
384.   zbora196   hodil225   šel218   videti200   en188   različne254   katere295   384.
385.   milijona196   vsako224   konec217   njen199   njej187   ravno254   razprava294   385.
386.   svoji195   denar224   pogosto217   tiste199   trener186   enostavno253   amandmaji291   386.
387.   skladu195   naravnost223   oziroma217   veliki199   dneh186   prenosnik253   poslanski291   387.
388.   našega195   ime222   drug215   seboj198   predstavniki186   pomembno252   koliko291   388.
389.   milijarde195   zmerom222   str.215   njim198   težave185   njih251   menim291   389.
390.   tistih194   ljubezen222   drugim213   kdo198   podlagi185   modeli250   slovenski291   390.
391.   zadnji194   pogled221   eden212   vprašanja198   delež185   drugega250   tri290   391.
392.   gotovo194   naglo221   ena212   dejavnosti197   red184   podpora250   nima288   392.
393.   prvem193   smrt221   nismo212   zahteva197   soboto184   računalnikih249   poslovnika287   393.
394.   podobno193   ako219   nujno212   samega196   člani184   oprema249   najbolj287   394.
395.   začeli192   imaš218   sedaj211   včasih195   vsako183   uporabnike249   občin286   395.
396.   sodišča192   imajo217   smrt211   bom194   izmed182   c248   imel284   396.
397.   člen192   gleda217   umetnost211   izmed193   prek181   njim248   tolarjev281   397.
398.   ministrstva192   najprej217   nekateri210   neke193   koliko181   lepo247   popolnoma280   398.
399.   sami191   oh217   enako210   ljudska192   prvih181   računalnikom246   pomembno280   399.
400.   poslanci190   ozrl215   ve210   njegovem192   velike181   trgu245   nekdo278   400.
401.   slovenskega190   vedela215   jeziku209   meri192   posebno180   enote244   milijonov277   401.
402.   prva190   vasi215   nami209   model192   nekatere180   standard243   hvalica277   402.
403.   prišlo189   noči214   svojimi209   novih192   kajti180   svoj242   piše277   403.
404.   bosta189   glasom214   piše208   pogled192   javnosti180   želimo242   dovolj277   404.
405.   velika187   visoko214   izmed207   ravno192   menda180   ohišje242   upam274   405.
406.   problem187   oba213   kasneje207   večinoma192   svoji179   zanimivo242   vsak274   406.
407.   zmago187   stala212   noč206   sv.191   kmalu179   kaže241   komisija273   407.
408.   podpredsednik186   naš212   zdelo206   običajno191   katerimi179   tehnologija241   tiče272   408.
409.   veliki186   roki212   postal204   velika191   prišlo178   okna240   ustavnega272   409.
410.   trgu184   sin212   zgodilo204   želje191   položaj178   izdelke240   skratka271   410.
411.   vprašanja184   hip211   mnogo203   nujno190   možnost178   vas238   pravne270   411.
412.   predstavniki184   gospoda210   naravnost203   kolikor190   različnih177   minuto238   koncu270   412.
413.   uprave183   en210   moč203   managementa190   tedna177   izdelovalci237   področje268   413.
414.   kmalu183   prosim209   tja203   management189   njegove176   moremo235   nato267   414.
415.   oblasti183   vidi208   mojo202   predstavlja189   pomembno176   različici235   bistvu267   415.
416.   pomembno181   menoj208   hitro201   vojne189   petek176   uporabi235   smislu267   416.
417.   zgodilo181   dobil208   vsekakor200   okviru189   skozi176   imel235   amandmaje266   417.
418.   vsako181   tebe207   živi200   kranjskem186   sami176   imenom234   matično266   418.
419.   posebno181   bodi207   druga200   on186   komisije175   upravljanje234   eden265   419.
420.   odbora181   moji206   nobenega200   drugimi186   razmere175   vsebuje233   pravico265   420.
421.   banke180   hudo206   prvo199   neki186   naših175   začetku233   točke265   421.
422.   začela180   ljubezni205   take199   svojim185   njegovi174   zaslonu233   pravic264   422.
423.   celoti179   nekdo205   vsaka199   člani184   politike174   pozneje232   katerem264   423.
424.   evropski179   nima205   zavesti199   letu184   problem174   sistemi232   kateri263   424.
425.   njej179   očeta205   reči199   dejansko184   otrok173   dobimo232   sprejeti262   425.
426.   zadnjem178   okno205   nikakor199   duha184   namesto173   drugimi231   svojo261   426.
427.   sama177   sami204   zares199   težko184   dejavnosti172   programski230   svoj261   427.
428.   denimo177   kri203   doslej198   moramo184   gotovo172   mi229   odločitev261   428.
429.   kje177   morala203   posebej196   deli183   skupnosti172   papir229   evropsko258   429.
430.   obeh177   ženske203   razen196   število183   pozneje172   enota229   naša258   430.
431.   ugotavljam176   obrnil203   moči195   vsako183   imamo171   druga228   skupini257   431.
432.   izmed176   stara202   koliko194   večji183   zgodilo171   kmalu228   nad257   432.
433.   vsa176   čemu202   kdor194   c182   ravni171   orodje228   naslednje257   433.
434.   podatkov175   prišli202   no193   morajo182   okviru170   strežnika227   ustavno257   434.
435.   okviru175   popolnoma202   napisal192   obliko182   postal170   paket227   sklepčnost256   435.
436.   otrok175   konec201   besedo190   resnici182   šlo170   velike227   mnenju256   436.
437.   svojem175   lepa201   začetku190   moral182   unije170   sistemu226   poslanca255   437.
438.   potrebno174   temu201   menda190   vojni181   nedeljo170   izmed225   kakšen255   438.
439.   njegove174   sobi201   dalje189   vsa181   najboljši169   vrednost225   sami255   439.
440.   velike174   sobo201   kak189   njegovih181   milijard169   močno225   imam254   440.
441.   policisti173   veselo200   kaže189   izraz180   naša169   odstotkov225   rešitve253   441.
442.   razpravo173   dekle199   mojih188   ves180   prve169   palec225   očitno253   442.
443.   različnih173   vrnil199   obstaja188   delovanje179   kdaj169   bistveno224   odboru252   443.
444.   naša173   daj198   vesolja188   itd.179   življenja167   sami224   proračun252   444.
445.   pomoč173   mnogo198   okrog186   naloge178   zveze167   tab224   želijo251   445.
446.   rešitev173   otroci197   njo186   drobnozrnata178   dvema167   modelu222   razvoj251   446.
447.   slovensko172   neki196   mesta185   literatura178   bolje166   izdelavo222   stališča250   447.
448.   podjetij172   prijatelj195   vprašal185   morali177   skladu166   nismo222   redu249   448.
449.   popolnoma172   skoro194   tistega184   nisem177   težav166   modelov221   želel249   449.
450.   rad171   naše194   leti184   krasu177   marca166   preizkusili221   glasovali248   450.
451.   močno171   katerega194   njegovem184   dejstvo175   prostor166   branje221   slovenskih248   451.
452.   pravice171   dne193   novi184   njega175   januarja166   ocena221   kdaj248   452.
453.   besedah171   take190   ostal184   njegovega175   ravno166   vsako221   unije247   453.
454.   lepo170   telo190   slovenskih184   strukture175   šest165   nastavitve220   gotovo247   454.
455.   red170   velik190   kron183   katerimi175   ženske165   dokumentov220   velja247   455.
456.   skupnosti170   jutri189   pišem183   skupek174   stvari165   zmogljivost220   sekretariata246   456.
457.   naš169   tvoj189   vi183   pomočjo174   komisija164   mesto219   rekli246   457.
458.   sredstev169   tvoje189   novega182   značilnosti173   dobila164   razmeroma219   točki245   458.
459.   nismo169   sveta189   beseda181   slovenska172   naš164   tipke219   amandmajih245   459.
460.   težave168   moža188   isti181   nova172   ministrstvu163   procesorjev218   predlagani244   460.
461.   komisije167   dober188   mojster181   posebej172   ministra163   procesorja218   zgodilo244   461.
462.   šlo167   drugih188   morali181   postane171   tistih163   področju218   govorimo242   462.
463.   kolega167   njena188   narave181   treh170   vojne162   spletu218   programa242   463.
464.   hotel166   ure187   oni181   užitka170   zadeve162   namestitev218   poleg242   464.
465.   namesto166   nanj186   začel180   izhaja170   glavni162   podjetij218   novi242   465.
466.   ministra166   tistega186   knjigi179   smisla170   državah162   večinoma218   kolikor241   466.
467.   maja165   pojdi185   npr.178   napisal169   stoletja162   kode217   dal240   467.
468.   življenja165   gledala185   zoper178   delih168   pravice162   potrebujemo217   sveta239   468.
469.   katerimi165   kolikor185   kulture177   sledi168   prišel162   uporabnika217   gospe239   469.
470.   znova163   ja184   nobene177   razmerju167   septembra161   takih217   dobil238   470.
471.   dejavnosti163   vstal184   imamo177   folklora167   vlogo161   cm216   kje238   471.
472.   boste163   bova184   namesto177   lastnosti167   njihovo161   neposredno216   druga238   472.
473.   tak162   stoji183   prostoru177   problem167   rok161   očitno216   obravnava238   473.
474.   naših161   vina183   zadnji177   drugem167   sto161   denimo215   seja237   474.
475.   katerim161   odšel183   slovenskem176   jami167   pogosto160   takrat215   določene236   475.
476.   prostor161   velika182   taka176   t.167   svojem160   prenosa215   povem234   476.
477.   točk160   eden181   samó176   tistih167   državo159   štiri215   vendarle233   477.
478.   spremembe160   medtem180   dr.175   jamo166   ponedeljek159   procesorji214   dan233   478.
479.   govori160   naposled180   imela175   managerji166   katerim158   programom214   približno233   479.
480.   prihodnje160   preko180   dejal174   razlike166   človek158   palm213   predlagal232   480.
481.   pozneje160   vodo180   eni173   razmerja166   drugem157   družbe213   prepričan232   481.
482.   njegovi160   nama179   kakó173   dejal165   enkrat156   tam213   dodatno232   482.
483.   bistveno160   župnik179   slovenska173   doma165   čim156   telefon212   državnemu231   483.
484.   bolje160   grem179   menoj173   stranke165   metrov156   besedila212   poglejte229   484.
485.   dejstvo160   storil179   spoštovanjem173   hitro164   vprašanja155   okolje212   dejavnosti228   485.
486.   moramo159   časih179   takega172   položaj164   junija155   enoto212   ustave226   486.
487.   sistema159   mano179   glavo172   predmet164   nekdanji154   dostopa211   minut226   487.
488.   odbor158   otroka178   nego172   države164   največji154   omrežju211   ja226   488.
489.   voljo158   nekako178   mojega171   moški164   četrtek153   tak211   moral225   489.
490.   svetovni158   nocoj177   nekega171   pojem164   rezultati153   svojih210   veste225   490.
491.   uspelo157   vprašala177   upam171   prišlo164   svetovnega152   programska209   povsem223   491.
492.   čim157   takega177   naravi171   poslovnih163   najbrž152   leti208   izredno223   492.
493.   člani157   leto177   neke171   preprosto163   politiki152   ljudi208   nekoliko222   493.
494.   tedaj157   katere177   roke169   življenju163   sredi152   uporabimo208   pripravi221   494.
495.   politike156   skrbi177   zanj169   celoti163   svojim152   fotoaparat208   drugič219   495.
496.   komisija156   dosti177   srce168   nima162   spremembe152   vrste208   spremembo218   496.
497.   unije156   ena177   zavest168   njene162   nov152   čemer208   gospodje218   497.
498.   delež156   fant176   vselej168   njena161   vodja152   operacijskega207   spremembah217   498.
499.   tekmi156   jasno176   kam167   njihovih161   najmanj151   doma207   poročilo217   499.
500.   drugem156   vpraša176   velika167   vidimo161   novem151   zmore207   včeraj216   500.
501.   položaj156   pesem176   kakšen166   konec161   tekmo151   največji206   prvič214   501.
502.   ve156   čutil175   literatura166   čemer161   njegovem151   server205   državo214   502.
503.   evrov156   nobene175   možnosti165   katerim160   vodi151   velikih205   podprli214   503.
504.   vsega155   pozneje175   nekaterih164   naslovom160   tiste151   dolgo205   svetu212   504.
505.   menda155   manj175   prišlo164   tistega160   velik150   zadnjem203   no212   505.
506.   ravni154   ven174   končno164   delež159   sodelovanje150   proizvajalci203   ministrstvu210   506.
507.   javnosti154   tvoja174   zvezi164   vrednost159   zadnje150   strežnikov203   sprejel210   507.
508.   dneh154   govoriti172   veliki163   denimo158   aprila150   tiste203   svojih208   508.
509.   pogosto154   ljubi172   takih163   splošno158   mesecih150   večjo202   čisto208   509.
510.   velik153   vidiš172   roko162   volje158   sredo150   novost202   drugem207   510.
511.   svojim153   nobenega171   različnih162   omogoča158   prepričan150   koncu201   meni207   511.
512.   občine152   jima171   nama161   postal158   hotel150   posebno201   novo207   512.
513.   programa152   smrti171   kakšno161   sistema158   rešitev149   uporabljati200   osnovi207   513.
514.   milijard152   roka171   par160   reči157   bistveno149   bile200   sprejme206   514.
515.   politiko151   novo171   duh159   vzrok157   evropskih149   tej200   slovenska206   515.
516.   oči151   pogledala171   velike159   bodisi157   družba149   takoj200   obveznosti206   516.
517.   sredi151   veste170   zame159   človeka157   projekt149   hiter200   podprl206   517.
518.   žal151   moč170   četudi158   teorije157   vsega149   skrbi200   opozoril205   518.
519.   postal151   beseda170   vprašanja158   otrok156   sama148   oba199   sistema205   519.
520.   včasih151   ustnice169   pisati158   področju156   zagotovo148   tisti199   liste205   520.
521.   rok151   povedati169   vidi158   pravzaprav156   cene148   elektronsko199   okretič-salmič204   521.
522.   najbrž151   menda169   besed157   prostor156   vodstvo148   običajno199   prosil203   522.
523.   daleč151   jutro169   i157   dokler156   njegovih147   spet199   področja203   523.
524.   eni150   mama169   našel157   literature156   prvega147   kodo198   naš202   524.
525.   stran150   nebo168   tebi157   vidika156   eni147   vrednosti198   trenutku202   525.
526.   težav150   našel168   hoče156   stanje155   direktorja146   pogled198   enega201   526.
527.   prepričan149   vselej168   nje156   besedilo155   večji146   drugače197   parlamentu201   527.
528.   nov149   bolje167   njeno156   konca155   tekme146   najbrž197   dalje201   528.
529.   enako149   pomislil167   povsod156   potemtakem155   pravijo146   osnovni197   denarja201   529.
530.   ženske149   vidim167   nazadnje156   voljo155   trg146   uporabe197   težko200   530.
531.   on149   vesel167   dne155   mnenju154   vsa146   programu196   eni200   531.
532.   prvih148   rok166   ime155   društvo154   naslov146   bolezni195   moremo200   532.
533.   ameriški148   tistih166   države155   gospostva154   politično145   datoteko195   enostavno199   533.
534.   državo147   govorila166   zgodovine155   polja154   uspešno145   dodatno195   milijard199   534.
535.   ministrstvu147   uro166   konca154   pomena154   cesti145   okoli195   obrazložitev199   535.
536.   zveze147   usta165   pesnik154   pride154   julija145   plošč195   politike198   536.
537.   prve147   pet165   roman154   umetnost153   politiko145   pač194   hkrati198   537.
538.   zboru146   zanj165   vrste154   vsaka153   pogodbe145   ročni193   prvo198   538.
539.   točke145   glave164   isto154   mm153   štirih145   pro192   združene198   539.
540.   dvema145   glasno164   pozdrav154   preveč153   javnost145   grafični192   miha198   540.
541.   razmere145   videli164   prepričan154   članov152   točke145   obeh192   evropski197   541.
542.   prisotnih145   trenutek164   preprosto154   knjige152   igre145   vmesnikom191   šlo197   542.
543.   vsekakor144   jako164   bral153   prve152   njen144   internetu191   take197   543.
544.   točko143   gospodar164   povedati153   vselej152   mark144   hitrejši190   menimo197   544.
545.   ime143   njegovih164   pesem152   besedila152   dejstvo144   malce190   šele197   545.
546.   njihovo143   rokah164   potrebno152   delovanja152   območju144   pride189   skozi195   546.
547.   sebi143   tista164   recimo152   ur152   ve144   fotografije189   čim195   547.
548.   prišli143   luč163   večkrat152   gladka151   javno143   tiskalnika189   govorim195   548.
549.   vi143   dvignil163   denar152   njihova151   vsekakor143   sistemom188   pride194   549.
550.   prehajamo143   koncu163   literature151   njo151   obdobju143   zahteva188   strinjam194   550.
551.   večji142   temveč163   navsezadnje151   objekt151   zvečer143   diskov188   morajo193   551.
552.   državah141   vrat163   tista151   nasprotju151   sistema143   uporaba188   nadaljujemo193   552.
553.   stoletja141   nista163   bolje151   stran151   vas143   glasbe188   zlasti193   553.
554.   najmanj141   katerih162   pogled151   velike151   velikih142   dni187   razvoja193   554.
555.   kadar140   velike162   družbe150   vpliv151   torek142   večino187   rečeno193   555.
556.   vlogo140   dol161   prva150   zakon151   ime142   vgrajeni187   nadzor192   556.
557.   videti140   šlo161   ljudstvo149   narave150   nismo141   uporabniški187   naslednji192   557.
558.   soboto140   slabo161   ure148   p150   izjemno141   rešitve186   red191   558.
559.   čisto139   začela161   mojem148   poslovne150   njihove141   take186   tistega191   559.
560.   dobila139   veliki160   visoko148   približno150   premier141   njem185   nacionalni191   560.
561.   dokler139   taka159   imenu147   dolgo149   sredstev141   digitalnih184   tretji190   561.
562.   nazaj139   zvečer158   šlo147   videli149   vrednost141   prikaz184   imeti189   562.
563.   vodi138   misliš158   poslal146   cilj149   tedaj141   barvni184   našem189   563.
564.   sto138   svojimi158   blizu146   daje148   enako141   okrog184   število188   564.
565.   šest138   času158   jutri146   gibanja148   konferenci140   letu184   takoj188   565.
566.   trener138   tleh157   prvič146   navadno148   stran140   naslov183   svojem188   566.
567.   mogel138   miru157   globoko145   tak148   film140   izberemo183   zadevo187   567.
568.   vlado138   ostal157   počasi145   znanje147   poudaril140   enak182   socialnih187   568.
569.   njen137   pravzaprav156   družbi145   r.147   decembra140   večjih182   službe185   569.
570.   pride137   mar156   katerim145   vrednosti147   zaposlenih140   letos182   takšen185   570.
571.   najboljši137   gori156   problem144   dejavnost147   cilj140   posameznih181   vprašanj184   571.
572.   proračuna137   postelji156   imeti143   razvoja147   popolnoma139   zmogljiv180   moje184   572.
573.   stvar137   moški156   čim143   skupina147   oktobra139   čim180   prišli184   573.
574.   seji137   sabo156   novih143   vojno147   slabo138   milijona179   večina183   574.
575.   glasovanje137   vode155   nekatere142   politično146   moški138   prednost179   nazaj183   575.
576.   dejansko137   druga155   pisatelj142   pomembna146   češ138   ustrezno179   katerim183   576.
577.   zagotovo137   izmed155   pisma142   vsebuje146   občine138   funkcije179   osebno183   577.
578.   seboj136   nikar155   ideje142   večje146   evropsko138   sisteme179   namen183   578.
579.   postopek136   stopila155   prišli142   čim145   včasih138   nikoli178   rečem183   579.
580.   prvega135   oknu154   same142   novi145   priložnost138   praksi178   podobno182   580.
581.   petek135   sto154   njen141   dobi145   mesec137   okolju178   konec182   581.
582.   evropsko135   katerem153   znova141   vlada145   cm137   procesorjem178   določa182   582.
583.   tedna135   kraj153   govoriti141   začeli145   februarja137   pol177   morala181   583.
584.   slabo135   brat153   itd.141   bistveno144   sezone136   manjši177   zakonov181   584.
585.   njo134   kakšno153   odgovoril141   h144   tisto136   veliki177   tistim180   585.
586.   glavni134   obrazu153   zemlji141   jeziku144   politične136   temelji177   parlament180   586.
587.   besede134   zjutraj152   osebno140   hoče144   prišli135   spremembe176   razlogov180   587.
588.   sredstva134   konja152   nekem140   obdobje143   moči135   tiskalnikov176   sekretar179   588.
589.   kolikor134   ponoči152   nikdar140   podatkov143   center135   omrežni175   drugim179   589.
590.   reda134   rokami152   čudno139   odnos143   programa135   morajo175   točka179   590.
591.   pravico134   zemljo152   ravni139   okolju143   daleč134   predstavili175   čez179   591.
592.   obdobju133   solze152   itm.139   polje142   volitvah134   disku174   dali178   592.
593.   vojne133   pokazal152   nikjer139   jam142   obe134   barv174   narediti178   593.
594.   zadnje133   nikogar151   svobode139   številne142   slovenskem134   treh174   dovolite178   594.
595.   nedeljo133   spoznal151   vidim139   potrebe141   kje134   prednosti173   neka178   595.
596.   dal133   kakšen151   velikih138   zgodovine141   drugimi134   potrebuje173   kakšno177   596.
597.   vladi132   lica150   njene138   roman141   našli133   številne173   želite177   597.
598.   marca132   pogleda150   prve138   zaposlenih141   vlado133   zapis173   delovnih177   598.
599.   naslov132   takó150   strah138   ok140   šole133   zagotovo173   niste177   599.
600.   vrednost132   lice150   tvoj138   znova140   videti133   navadno172   opravičujem176   600.
601.   cene132   mesta150   deset137   čisto140   sezoni132   skozi172   gospodarstvo176   601.
602.   njegovih132   vino150   duše137   planiranja139   skupno132   gotovo172   svet176   602.
603.   največji132   uri149   skratka137   posesti139   koli131   zahteve172   temi176   603.
604.   odgovor132   boga149   sto137   glas139   odbora130   zvoka171   vsa175   604.
605.   njega131   sedela149   denarja137   meni139   nimajo130   vrsto171   denar175   605.
606.   pravic131   mladi148   duša137   sprememb139   ugotovili130   zakaj171   občina175   606.
607.   njegovem131   izza148   koli137   desno138   seji129   prva171   odločamo174   607.
608.   januarja131   povej148   naposled137   moremo138   vojno129   fotografij171   dopolnitvah173   608.
609.   cesti131   denarja148   pošljem136   slovenskem138   kasneje129   vgrajena171   govorili173   609.
610.   piše130   konca148   prišla136   začel138   nastop129   moč170   tisoč172   610.
611.   mnenje130   mislila148   tvoje136   prišel138   čemer129   boljši170   delovnega172   611.
612.   družba130   živi148   ostalo135   prvega138   zahteva129   paketa170   njim172   612.
613.   sva130   vanj147   razumeti135   organiziranosti137   dosegel129   vendarle170   repliko171   613.
614.   vso130   postal147   drugem135   koli137   želi129   resnici170   naredili171   614.
615.   drugimi130   šli146   nekje135   uspešnosti137   postala129   okolja169   obravnaval171   615.
616.   zahteva129   naši146   njihove135   boga136   pravic128   poti169   katero171   616.
617.   javno129   mojo146   občutek135   imamo136   popoldne128   dvema169   stranki170   617.
618.   projekt129   dejala145   čemer134   nemške136   edini128   sedaj169   mojem170   618.
619.   velikih129   stopi145   drugimi134   smeri136   delnic128   skupna168   želimo170   619.
620.   moj129   h145   esperanto134   vasi136   vrstni128   diska168   kakšne169   620.
621.   zadeva129   naša145   letu134   kažejo136   trije128   bluetooth168   nobenega169   621.
622.   glasovalo129   njegovega145   vesolje134   lobanje136   vojni127   zdi167   vidika169   622.
623.   pravijo129   hočeš144   vsakega134   prvič136   sedaj127   razred167   tista169   623.
624.   no129   strahu144   vsakem134   retorika136   zoper127   minut167   predsedujoči169   624.
625.   novem129   nikjer144   oba134   vpliva136   nekoč127   prvo166   glasoval168   625.
626.   javnih128   večkrat143   srca134   znanosti136   vrsto126   prinaša166   okolje168   626.
627.   roke128   duša143   teden134   žensk136   končno126   stane166   mnenja168   627.
628.   septembra128   pismo143   preden133   mogel135   postopek125   pozna165   leti168   628.
629.   predlogu128   poslušal143   obliki133   odločitev135   pravico125   praktično165   želim167   629.
630.   skupini127   ženo143   vasi133   podjetij135   avgusta125   podjetju165   stanje167   630.
631.   reči127   njenih143   žal133   stvar135   rast125   vmesniki165   dni167   631.
632.   ponovno127   hodi143   česar133   plesa135   novembra125   bralnik164   nujno166   632.
633.   politično127   bode143   kakšna133   levo134   organizacije125   pot164   prvem166   633.
634.   uspešno127   prišlo143   obeh133   največ134   odločili125   me163   zahteva166   634.
635.   pogodbe127   povem142   prijatelj133   razen134   petih124   uspešno163   telesa166   635.
636.   sodelovanje127   hvala142   smeri133   možnost133   pomoči124   natančno163   on165   636.
637.   kakšen127   izpod142   politično132   prvem133   blizu124   dodatne162   stranka165   637.
638.   prisotnost126   naju142   storil132   stranka133   pokala124   razredu162   skoraj165   638.
639.   kakšno126   kamor141   srcu132   teles133   dokler124   prihodnosti162   banke165   639.
640.   politiki126   kak141   stari132   zadnji133   resnici124   dr.162   demokratov165   640.
641.   cena126   povsod141   morala131   bolje133   podatkih123   modem162   prek165   641.
642.   njihove126   čakal140   moramo131   tista133   čaka123   mestu161   nobene164   642.
643.   sprejeli125   duri140   nenadoma131   tj.133   vladi123   našli161   ustrezno163   643.
644.   obravnavo125   dušo140   zadnje131   vsekakor133   podatkov123   preizkusu161   takih163   644.
645.   recimo125   močno140   slišal131   njihov133   plače122   večja161   kasneje163   645.
646.   trg125   okna140   bogu130   struktura133   voljo122   obenem160   novih163   646.
647.   čemer125   prsi140   jako130   marveč132   skupini122   jasno160   kaže163   647.
648.   predloga125   sveti139   rekli130   sredi132   stranka122   naprava160   razumem163   648.
649.   glavo125   radi139   našem130   oba132   začetek121   seboj160   kakšna162   649.
650.   ure125   beli139   našo130   uporablja132   tretji121   enem159   proračunu162   650.
651.   junija124   besed139   nova130   najdemo131   službe121   tiska159   sprememb162   651.
652.   moči124   resnično139   tisoč130   nemško131   zanj121   osebnih159   imela162   652.
653.   omogoča124   moči138   narodov129   vso131   javnih121   ji159   svoji161   653.
654.   metrov124   dala138   smisel129   zgodovino131   žal120   opremljen159   taka161   654.
655.   kasneje124   nekateri138   čutil129   kdaj131   delavcev120   vsega159   glasujmo161   655.
656.   mesecih123   očeh138   jezikov129   oblik131   primerjavi120   predstavlja158   sama161   656.
657.   nekoč123   drugim138   noči129   deželni130   znano120   sekund158   dne160   657.
658.   štirih123   enega138   kratko128   obdobja130   vrste120   prenosnikov158   unijo160   658.
659.   cilj123   glava138   moremo128   okrog130   politika120   listov157   treh160   659.
660.   tretji123   nazadnje138   obraz128   znanja130   njeno119   razen157   držav160   660.
661.   češ123   pozabil137   velik128   et130   sedem119   priključimo157   predložila160   661.
662.   evropskih123   rekli137   videli128   kmalu130   poslanci119   osnovi157   proceduralni159   662.
663.   končno123   odprl137   dejstvo127   sredstev130   oblast119   ročno156   demokracije159   663.
664.   nimajo123   nekega137   odgovor127   štiri130   odločil119   mere156   verjamem159   664.
665.   rezultati122   kljub137   mimo127   takšno130   mislim119   spletno156   vidim159   665.
666.   območju121   tone135   njihovo127   teorija130   pojasnil118   načinu156   neki158   666.
667.   javnost121   zraven135   lep126   doline130   promet118   tiskalniki156   tistem158   667.
668.   videl121   življenju135   ostane126   ju130   mednarodne118   vprašanje156   ministru158   668.
669.   zvečer121   lep135   velja126   nasprotno130   i118   podrobnosti155   sprejem158   669.
670.   nekdo121   vseeno135   vsemu126   njenih130   večino118   vmesnikov155   členih157   670.
671.   aprila121   tistem134   nemara125   novega130   njihovi118   zadnjih155   nimamo156   671.
672.   moč121   gor133   vemo125   same130   izjavil118   modele155   naših156   672.
673.   resnici121   kakšna133   voljo125   ene129   moč118   želijo155   obdobju156   673.
674.   mesec121   mir133   vrnil125   kasneje129   državne117   manjše154   oceni155   674.
675.   vrsto121   najbrž133   slabo124   značilno129   meje117   pet154   daje155   675.
676.   ponedeljek121   delal133   vsemi124   blizu128   sebi117   ponujajo154   začetku155   676.
677.   preden121   ležal133   znano124   leti128   nemški117   rezultat154   precej155   677.
678.   govoril121   grof132   boste124   skladu128   vrednosti117   gonilniki154   javnega154   678.
679.   dober120   sme132   pomenu124   ljudski128   visoko117   kdaj154   pol153   679.
680.   posameznih120   star131   zemlje124   nazaj128   njo117   zbirke154   omenil152   680.
681.   moški120   deset131   odličnim123   ljubezni127   družbi116   informacije154   njih152   681.
682.   politične120   tik131   izraz123   pomenu127   jaz116   prve154   mene152   682.
683.   vrste120   zadnji130   tistem123   posamezne127   gospodarstvo116   podlagi153   sok152   683.
684.   njeno120   namesto130   zjutraj123   skupini127   politični116   korak153   zakonodaje151   684.
685.   imam119   čelo130   ljudmi122   delom127   hrvaške116   predvajalnik153   besedilo151   685.
686.   vodja119   sanje130   boj122   ve127   ure116   rabi153   nami151   686.
687.   izjemno119   zagledal130   telo122   živi127   kakšno116   tisoč153   prostor151   687.
688.   moje119   potegnil129   zapisal121   besed127   piše116   majhen152   podatkov151   688.
689.   julija119   nasmehnil129   odnos121   dokaj127   večje115   nosilce152   oblasti151   689.
690.   želijo119   nemara129   odnosu121   organizacijo127   domači115   diski152   lokalne151   690.
691.   blizu119   boj129   pozna121   š.127   zbor115   tipk152   morem150   691.
692.   prišla119   del129   zgodovina121   deluje126   vem115   kdo151   mesto150   692.
693.   razen118   takih128   knjig120   njihovi126   dobrih115   ljudje151   odgovornost150   693.
694.   organizacije118   zares128   začeli120   vidi126   hudo115   objektiv151   enako149   694.
695.   nekdanji118   rajši128   živali120   cm125   fotografiji115   pomoč151   znotraj149   695.
696.   obe118   leti128   človeške120   enkrat125   hiše115   taktom151   predlagali149   696.
697.   edini118   držal128   edini120   procesa125   dvakrat115   delov150   najmanj148   697.
698.   misli118   hkrati128   katerimi120   km125   ostal115   večini150   ure148   698.
699.   zaposlenih117   bosta127   zemljo120   krasa125   seboj115   zagotavlja150   govoriti148   699.
700.   postopku117   dom127   energije119   zakona125   njihov115   zadnji150   dogaja148   700.
701.   našli117   umrl127   možnost119   knjigi124   zakonu115   more150   takšno148   701.
702.   igre117   ah127   skupnosti119   obe124   moramo115   poseben150   amandmajem148   702.
703.   preprosto117   odgovori127   večina119   družbe124   igra115   celoti150   slovenskega147   703.
704.   četrtek117   povedala127   zató119   namesto124   okolje114   besedilo150   družbe147   704.
705.   ugotovili117   človeku127   zgodovini119   strategije124   njihovih114   meri149   praktično147   705.
706.   službe116   prijazno127   pomen119   knjiga123   preprosto114   varnost149   dati147   706.
707.   visoko116   prijel127   spominjam119   ljubezen123   račun114   radi149   smeri147   707.
708.   okolje116   jezik126   temi119   organizacij123   itd.114   strojne148   členom147   708.
709.   moram116   morali126   človeško118   preteklosti123   svetovne114   tipkovnica148   natančno147   709.
710.   mark116   belo126   mirno118   vodja123   razen113   stanje147   besede146   710.
711.   trije116   odvrnil126   navadno118   zgodbe123   zjutraj113   informacij147   kakor146   711.
712.   priložnost116   znova126   njihovi118   lastno123   mest113   nekako147   odločali146   712.
713.   direktorja115   končno126   ona118   podjetje123   hrvaški113   sporočil147   odloka146   713.
714.   poudaril115   črno125   stare118   potrebno123   vso113   flash147   pristojnosti145   714.
715.   slovenskem115   spomin125   živeti118   starosti123   tujih113   ročnih147   zopet145   715.
716.   sklep115   pusti125   enem118   kultura122   osem112   skupine147   plače145   716.
717.   vodstvo115   mojega124   nimam118   nekega122   ju112   orodij147   preveč145   717.
718.   svetovnega115   kruha124   pridem118   okras122   mednarodni112   poteka147   odloča145   718.
719.   večino115   mize124   treh118   osnovi122   članov112   vseeno146   podjetja145   719.
720.   sredo114   njegovem124   gibanja117   takoj122   mladi112   pravilno146   pogoje145   720.
721.   večje114   široko124   literaturo117   ostenja122   govori111   pričakujemo146   izvajanje144   721.
722.   stranka114   voz124   resnica117   plast122   igro111   java146   zanima144   722.
723.   povedati114   nekje124   bodisi116   raven122   dnevi111   postopek146   pogodbe144   723.
724.   podporo113   veter124   ljudstva116   vedenje122   pogodbo111   tiskanja146   primerih144   724.
725.   odločili113   spodaj124   literaturi116   velik122   član111   razlika145   odstavek144   725.
726.   imeti113   smeh124   pošlji116   vir122   njegovega111   trg145   referendum143   726.
727.   hiše113   posteljo123   včeraj116   namen121   nista111   boljše145   slišali143   727.
728.   nekako113   trije123   stran115   ljudmi121   volitve111   določimo145   slovensko143   728.
729.   šole113   sedi122   t.115   morala121   podporo111   eni145   prišel143   729.
730.   človeka113   vodi122   hip115   poglavju121   uradno111   imeti145   zgolj143   730.
731.   odločanje113   polno122   svobodo115   rezultat121   rekel111   podoben145   resnično143   731.
732.   decembra112   temi122   trenutku115   stališča121   morejo111   ravni145   postopka142   732.
733.   zunaj112   sina122   stanje114   retoriki121   lastnik110   največja145   poslovnik142   733.
734.   tekmo112   krog121   število114   vrst121   prednost110   ploščo145   drug142   734.
735.   nadzor112   voda121   narodne114   nje120   ur110   namenjena144   odstavka142   735.
736.   ju112   zame121   očmi114   stari120   političnih110   vsemi144   javno142   736.
737.   zanj112   ogenj121   svoboda114   retoriko120   njihova110   pomembna144   kratko141   737.
738.   dajem112   všeč121   dejansko113   kje119   umrl110   lani144   javne141   738.
739.   volitvah111   žal120   kraja113   najti119   gospodarske110   najbolje144   javnosti140   739.
740.   cm111   povsem120   ljudem113   trdi119   banka110   otrok144   zagotoviti140   740.
741.   oktobra111   nekdaj120   naju113   x119   ljubljanski110   delujejo143   nikoli140   741.
742.   pomoči111   navzdol120   narodu113   njeni119   dober110   energije143   pogoji139   742.
743.   skupno111   sram120   spomin113   vodenja119   nikakor110   grafičnih143   državne139   743.
744.   telo111   njeni119   spoznal113   aktivnosti119   km109   izdelovalcev143   različnih139   744.
745.   noč111   pesmi119   vsej113   cilje119   de109   posamezne143   vsekakor139   745.
746.   predstavnik111   vsaka119   začetka113   govor119   policija109   prostor143   sistemu139   746.
747.   člena111   poznal119   živel113   okolje119   tak109   svojega143   pet139   747.
748.   zoper111   oj119   oz.113   primerih119   ponovno109   nabor143   zveze139   748.
749.   minut111   resnici119   rekoč113   vas119   knjige109   njegova142   najbrž138   749.
750.   postala110   tisoč118   rokopis113   doseči118   želijo109   m142   določbe138   750.
751.   vrata110   vzela118   veš113   večino118   strokovnjaki109   nastavljanje142   sporazum138   751.
752.   večkrat110   teta118   miru112   zanj118   vam109   ur142   večino137   752.
753.   gospodarstvo110   oko118   močno112   organizacijah118   boj109   ceni142   sprememba137   753.
754.   plače109   čaka118   mogli112   pomoč118   kolikor108   delež142   vaše137   754.
755.   torek109   prsih117   mislih112   isti117   mogel108   optično141   prvega137   755.
756.   znano109   nismo117   telesa112   naslednje117   strank108   napravo141   gremo137   756.
757.   roko109   češ117   večer112   poezije117   mnenje108   omrežij141   sklad137   757.
758.   čaka109   kos117   daje111   razumeti117   sodelovanju107   življenje140   povedali137   758.
759.   februarja109   rečem116   otrok111   smrt117   vrhu107   enkrat140   zemljišč136   759.
760.   tekme108   par116   velikega111   vodje117   evropska107   našem140   nov136   760.
761.   i108   hočem116   h111   začela117   njega107   zvok140   preden136   761.
762.   film108   imeti116   meri111   cerkev117   uspeh107   modul139   glas136   762.
763.   nujno108   cesto115   narava111   razlika117   kakšen106   uporabili139   poročila135   763.
764.   kolegi108   pogledom115   njena111   rešitev117   sezono106   dvakrat139   določenih135   764.
765.   center108   samega115   pokazal111   edini116   t.106   njihovo139   šli135   765.
766.   prostora108   zadnje115   vojni111   isto116   odbor106   sistemih139   obliki135   766.
767.   konferenci108   krvi115   cesti110   užitek116   povedala106   telefonov139   ustavo135   767.
768.   imenu107   bogu115   oblasti110   vrsto116   takšno106   tistih138   posledice135   768.
769.   primerjavi107   slišala115   ostaja110   ničesar116   republike106   dodatnih138   svojega135   769.
770.   šel107   mlad115   poznal110   nenehno116   sredstva106   enaka138   predlagamo134   770.
771.   komaj107   prvo115   gibanje110   odločitve116   večkrat106   visoka138   državah134   771.
772.   promet107   hipu115   kakih110   razmere116   tekma106   jezik138   sporazuma134   772.
773.   morejo107   prostor115   nasprotno110   šlo115   svetovno105   računalniške138   nova134   773.
774.   vojni107   prinesel115   preko110   pokaže115   zanimivo105   izbira137   rok133   774.
775.   nikakor107   zrak115   dogaja109   totalitete115   prostora105   prvem137   ljudske133   775.
776.   dvorani107   natanko115   nekdo109   nemških114   prvenstva105   koliko137   zaporedno133   776.
777.   koli107   pravijo114   nisi109   pol114   državnih105   mobilnih137   velika133   777.
778.   dvakrat107   duše114   politični109   politične114   sprejeli105   razliko137   kmetijstvo132   778.
779.   zakonom107   svojemu114   razumel109   postala114   kolo105   njegovo136   moj132   779.
780.   začetek107   prosil114   tebe109   delno114   pripravili105   oznako136   razen132   780.
781.   vrednosti107   drži114   bodi109   jaza114   slo104   procesorje136   izmed132   781.
782.   državne106   srečo114   nanj109   moj114   škode104   slabo136   ve132   782.
783.   hudo106   mlada113   dom108   ponovno114   zares104   oken136   mestu131   783.
784.   politika106   lase113   mož108   snovi114   varnost104   ves136   hitro131   784.
785.   račun106   ustavil113   simbol108   sredstva114   prišla104   vsebine136   nadaljevanje131   785.
786.   takšno106   očetu113   starih108   ste114   pokal104   videa135   notranje131   786.
787.   dne106   stric113   takšno108   šole114   dosegli104   kajti135   odločitve130   787.
788.   jutri106   veselje113   vrsti108   telesu114   centra104   osnovnih135   zagotovo130   788.
789.   družbi105   prsti113   dosti108   želja114   zadeva104   elementov135   člani130   789.
790.   popoldne105   njima112   edino108   kranjski113   prodajo104   zanimiv135   promet130   790.
791.   natančno105   ostala112   prihodnost108   planiranje113   šport103   zaenkrat134   meri130   791.
792.   premier105   očitno112   prvega108   razmeroma113   premalo103   razvoja134   čemer130   792.
793.   rast105   li112   vsake108   svetovni113   sodišču103   seznam134   šolstvo130   793.
794.   skupin105   opazil112   zvečer107   temelji113   preden103   sporočila134   točno130   794.
795.   amandmaju105   stopnicah112   ženske107   nalog113   vrh103   kg134   okoli130   795.
796.   poslanske105   nimam112   domov107   posledica113   nadzor103   preden134   predlogom129   796.
797.   vojno105   nanjo112   natanko107   prišli113   ceste103   barvno134   mesta129   797.
798.   ostal105   molče112   m106   strukturo113   zunanji103   funkcij134   takega129   798.
799.   meje105   način112   največ106   imeti113   mnogi102   vsebino134   zadnjih129   799.
800.   odločil105   deklica112   naslov106   ljudskih113   nujno102   spletnega134   človekovih129   800.
801.   nobenega105   živel112   večje106   slovstvena113   lepo102   optični133   volitve129   801.
802.   dosegel104   božji111   zadnjih106   uspešno113   celoti102   uspelo133   želeli128   802.
803.   ugotovimo104   obraza111   kamor106   nastala112   njena102   iskanje133   predlagatelji128   803.
804.   državnem104   odprla111   dramo105   sposobnosti112   občina102   dejansko133   spet128   804.
805.   tistega104   spomnil111   morejo105   številnih112   enem102   novim132   našega128   805.
806.   njegovega103   i111   najmanj105   virov112   ameriške102   plošči132   obravnave128   806.
807.   vrsti103   mater111   volje105   vodenje112   večinoma101   izdelka132   glasu128   807.
808.   sprejel103   štiri111   boljše105   volitvah112   vrsti101   povezav132   državljanov128   808.
809.   oblast103   začne111   dežele105   ideje111   gledalcev101   vgrajeno132   takšne128   809.
810.   glas103   stare111   država105   visoko111   nazaj101   vsakem132   konca128   810.
811.   skrbi103   luči110   nekdaj105   drug111   evropskega101   papirja131   predlagala128   811.
812.   razvoja103   strašno110   njihov105   vloga111   natančno101   dobili131   nekje127   812.
813.   nista103   dveh110   njihova105   daleč110   odgovor101   priklop131   prva127   813.
814.   podpira103   razen110   njihovih105   kulturo110   obveznosti101   videz131   mir127   814.
815.   enem103   ura110   oblast105   naloga110   človeka101   zunanji131   proceduralno127   815.
816.   delavcev103   doktor109   vode105   večja110   jutri100   firewire131   nasprotju127   816.
817.   deluje103   morebiti109   zmirom105   odločanja110   zunaj100   podpirajo130   republiki127   817.
818.   neki103   vrgel109   človeški104   praviloma110   napovedal100   straneh130   prekinjena127   818.
819.   nastop102   cerkev109   ju104   telesom110   mladih100   pomnilnikom130   smiselno126   819.
820.   njihovih102   dobra109   položaj104   začetka110   proračuna100   osnovne130   vsega126   820.
821.   petih102   popoldne109   pravijo104   zgodovina110   ameriških100   prvič130   predstavil126   821.
822.   pogled102   bele109   draga104   dobil109   opozoril100   napak129   nacionalne126   822.
823.   vseeno102   pozna109   meje104   lepo109   sporazum99   uporabljali129   politične126   823.
824.   takih102   koga109   pravo104   misel109   uro99   želi129   razlog126   824.
825.   podpredsednica102   kamen108   vlogo104   obravnava109   igralci99   namen129   jutri125   825.
826.   dodatno102   obleko108   vrsto104   skratka109   javnega99   brezplačno129   vsako125   826.
827.   gospa102   matere108   vseeno104   vsega109   besede99   primerih129   hitrem125   827.
828.   opozoril102   same108   želel104   cilji109   vode99   številnih128   nacionalnega125   828.
829.   trenutku101   brž108   živo104   moških109   živi99   znova128   nimajo125   829.
830.   obveznosti101   zase108   dušo103   zveze109   prejšnji99   razvoju128   normalno125   830.
831.   njihovi101   bela108   naravo103   deloma108   rezultat99   tokrat128   omogoča125   831.
832.   sezone101   ostane107   njeni103   dnu108   bolezni99   mobilne128   javni125   832.
833.   mož101   pravim107   oče103   mišljenja108   roke99   elektronske128   vrednost125   833.
834.   mednarodne101   sestra107   politične103   vrsti108   zmaga99   povezovanje128   socialno124   834.
835.   novembra101   njenega107   pozdravlja103   začne108   vrata99   prenosnih128   našo124   835.
836.   vemo100   župan107   skušal103   politike108   umetnosti98   strežniku128   velike124   836.
837.   zjutraj100   grad107   taki103   edino107   imeti98   računalniških127   morejo123   837.
838.   podatkih100   letih107   večji103   obstajajo107   kulturo98   vsa127   politično123   838.
839.   njihov100   vzame107   drevo103   prednosti107   sprejel98   akumulator127   nekem123   839.
840.   itd.100   prvič107   sonce103   znano107   ostaja98   zmožnosti127   strank123   840.
841.   sedem100   resno107   vedeli103   dna107   trenutno97   kadar127   zadnji123   841.
842.   počasi100   ha107   vodi103   družine107   dal97   okno127   ostali123   842.
843.   stari100   veseli107   neposredno102   načela107   pravo97   omrežne126   ugotovili123   843.
844.   podatke99   neko107   polno102   skupino107   prava97   razlike126   sekretariat123   844.
845.   premalo99   silo106   različne102   vodo107   tiskovni97   izhod126   dolgo123   845.
846.   take99   vendarle106   gledal102   besedami107   policije97   odvisno126   štiri123   846.
847.   stanje99   nami106   mogla102   besedo107   čisto97   ohišja126   državnih123   847.
848.   mladi99   poznam106   prevod102   česar107   minut97   ponavadi126   pravno123   848.
849.   volitve99   bal106   sveto102   končno107   dodal97   deset126   odločili122   849.
850.   mimo99   trenutku106   uro101   okolja107   mesecev97   enot126   večkrat122   850.
851.   številko99   lepe106   bistveno101   pomemben107   skrbi97   poceni126   sklada122   851.
852.   dnevnega99   ust106   mnogi101   prvih107   nekdanje97   predmetov126   infrastrukturo122   852.
853.   delnic99   govorili106   ostali101   uspešnost107   zadnja97   tipkovnico126   potrebna121   853.
854.   kakšna99   ležala106   pomočjo101   cerkve106   posameznih97   strežniki125   vrsti121   854.
855.   zanimivo99   nebu105   samem101   pozna106   razvoja96   brskalnik125   korektno121   855.
856.   stališče99   zemlji105   takole101   začetek106   finale96   počasi125   programu121   856.
857.   knjige98   hiša105   vojne101   dni106   nazadnje96   posnetke125   vsebino121   857.
858.   kratko98   vzkliknil105   osnovi100   naši106   igral96   ure125   doslej121   858.
859.   moja98   možje105   pismu100   navaja106   plač95   digitalne125   glasi121   859.
860.   ur98   kmet105   rajši100   podobe106   radi95   uporabiti124   nanaša121   860.
861.   oče98   dolga105   vesolju100   vendarle106   vseeno95   posledica124   poslancem120   861.
862.   članov98   žensko105   deželi100   vloge106   vasi95   uporabniku124   enem120   862.
863.   sezoni98   naenkrat105   ideja100   zapisal106   cena95   najboljši123   določeno120   863.
864.   občina98   telesa104   kultura100   gledališče105   dosegla95   os123   večji120   864.
865.   vrstni98   obenem104   njemu100   gotovo105   svojimi95   povezava123   stališč120   865.
866.   vode98   reč104   sprejel100   njenega105   desetih95   svojem123   obstaja120   866.
867.   gospoda98   potlej104   bova99   nov105   kratko95   zaslonom123   referenduma120   867.
868.   drug98   volje104   češ99   prebivalstva105   smrti95   hitreje123   razloga120   868.
869.   sebe98   vratih104   lepa99   takšne105   j.s.95   lažje123   splošno120   869.
870.   avgusta97   odšla104   prvih99   lobanja105   kluba95   videli123   državna119   870.
871.   njihova97   smejal104   znanosti99   neka105   sva94   začeli123   novega119   871.
872.   znotraj97   udaril104   bistvu99   velikih105   najbolje94   programih123   predloge119   872.
873.   vedel97   črni104   malce99   analiza104   pogled94   modelih123   podatke119   873.
874.   boj97   leži104   nov99   državi104   nagrado94   tipko123   vloženi119   874.
875.   njena97   ljudem104   srečal99   nemškega104   pričakujejo94   primerno123   nekih119   875.
876.   politični97   dasi103   znotraj99   preden104   kažejo94   razreda123   kakorkoli119   876.
877.   delovno97   hodila103   najti98   resnično104   postopku94   obe122   urediti118   877.
878.   zares97   koraki103   stvareh98   beseda104   začelo94   čimer122   nekega118   878.
879.   pojasnil97   ceste103   kulturo98   globoko104   ceno94   predstavitev122   otrok118   879.
880.   svojimi97   trdo103   pomembno98   oblikovanje104   različne94   dobre122   problema118   880.
881.   uro97   zadaj103   nebo97   nobenega104   sekretar94   priključek122   pomemben117   881.
882.   strank97   peči103   redu97   poglavje104   reprezentance94   zdravljenje122   ravni117   882.
883.   povedala97   pustil103   avtor96   vsakega104   domače93   potrebujejo122   takšna117   883.
884.   de97   starec102   človeškega96   metode103   prvaka93   preprost122   letos117   884.
885.   mest96   žene102   srečo96   naroda103   vozil93   zanimiva122   potrebe117   885.
886.   radi96   mojih102   mnogih96   razpravo103   avto93   obliko121   matičnega116   886.
887.   gospodarske96   greh102   namen96   razumevanje103   zbora93   številko121   državljani116   887.
888.   nazadnje96   sreča102   prosil96   bethlehemu103   pride93   družba121   sodišču116   888.
889.   nobene96   znal102   svetlobe96   določene103   razlogov93   vidimo121   ureditev116   889.
890.   trenutno96   nji102   vsakdo96   dvema103   rad93   števila121   podporo116   890.
891.   dobrih96   poglej102   zgodovino96   duh102   nekdo93   priložena121   zadnjem116   891.
892.   različne96   kraja102   cerkev95   nobene102   čedalje93   ati121   ureja115   892.
893.   razlogov96   oglasil101   celó95   odgovor102   deluje93   dejstvo121   račun115   893.
894.   dokaj96   pil101   resnice95   pravo102   nasprotju93   posebne121   politika115   894.
895.   poročilo96   sobe101   začela95   izvira102   edina93   projekt121   odlok115   895.
896.   obliki96   sodnik101   hiše94   moje102   stari93   novem120   odločbe115   896.
897.   domači96   imate101   mano94   priložnosti102   neposredno93   odločili120   a115   897.
898.   prednost95   nogo101   nimajo94   rekli102   resno92   potrebe120   status114   898.
899.   namen95   name101   prihodnosti94   volja102   obstaja92   digitalno120   zavarovanje114   899.
900.   nemški95   morje100   stoji94   našega102   tujini92   tehnologij119   včasih114   900.
901.   ceste95   obema100   glavnem94   deželnega101   vodil92   značilnosti119   voljo114   901.
902.   političnih95   niste100   njenih94   koliko101   pogajanja92   znotraj119   podpiramo114   902.
903.   storitev95   gospodična100   zadnjič94   oblasti101   obdobje92   strojno119   katerimi114   903.
904.   obstaja95   teboj100   zase94   svojimi101   sporazuma92   dosegli119   vrsto114   904.
905.   želel95   ostrorogi99   dober93   tradicije101   dne92   edini119   interes114   905.
906.   neposredno95   dolini99   hoteli93   filozofije101   mogli92   i119   opozoriti114   906.
907.   javnega94   iti99   naslovom93   govora101   svetovnem92   tipalo119   prebral114   907.
908.   izredno94   staro99   odšel93   pravice101   zgodba92   zbirko119   velik113   908.
909.   član94   dobre99   prebral93   razliko101   komaj92   glavni119   poslansko113   909.
910.   naslednji94   kod99   prvem93   ugodja101   letom91   bodisi119   kmetijskih113   910.
911.   živi94   dragi99   stol93   no100   najboljših91   moral118   videli113   911.
912.   pogodbo94   teden99   svojemu93   podoba100   skupni91   telefonije118   dokler112   912.
913.   državnih94   hlapec99   dobili92   slog100   številnih91   predvajanje118   vseeno112   913.
914.   resno94   materi99   glej92   pretežno100   dobre91   ce118   šel112   914.
915.   delovnih94   prijetno98   napravil92   prišla100   trdi91   gumb118   kadar112   915.
916.   podatki93   žalost98   postane92   roke100   stanje91   prvih118   podjetij111   916.
917.   umrl93   nos98   prihaja92   želi100   družbo91   dodatek118   podatki111   917.
918.   meri93   kolena98   urednik92   managerjev99   posledica91   učinkovito118   problemov111   918.
919.   evropska93   levo98   hitrosti92   meščani99   delovnih91   drugem118   premoženja111   919.
920.   njene93   zemlje98   svobodno92   pisal99   zanje91   grafično117   človek111   920.
921.   rešitve93   razumel98   cilj91   siva99   odločitve91   želeli117   socialdemokratske111   921.
922.   igra93   mogli98   družba91   ustrezno99   noči91   hitrejše117   naslov110   922.
923.   tujih93   moraš98   mesec91   vlade99   potrebno90   nujno117   premalo110   923.
924.   varnost93   gradu98   misliti91   posest99   ostala90   oz.117   sej110   924.
925.   vasi93   postavil98   preteklosti91   produkcije99   vojske90   t.117   postavil110   925.
926.   programov93   nosil98   vsaki91   stare99   podatki90   zdravila117   odgovornosti110   926.
927.   osem93   proč98   govorili91   viri99   njene90   daleč117   gospodarske110   927.
928.   prava92   klobuk98   ostala91   dal99   prihodnosti90   manjša117   preko110   928.
929.   sodišču92   doli97   radi91   g.99   mednarodno90   pošto117   zapisano109   929.
930.   mladih92   sedla97   rešitev91   hotel99   tik90   raje117   drugimi109   930.
931.   sprememb92   dolge97   stoletju91   povezana99   on90   visoko117   položaj109   931.
932.   vrhu92   sneg97   tj.91   skupnosti99   mnenja90   kartici117   plač109   932.
933.   izjavil92   dolino97   g.90   podobo98   članice90   takega117   delom109   933.
934.   sekretar92   gozd97   ní90   prinaša98   italijanski90   njegov117   moji109   934.
935.   dosegli92   črne97   nji90   skupno98   ostali89   okvir117   funkcijo109   935.
936.   vsemi92   imamo97   podobne90   politiko98   naslovom89   tehnologiji117   predlagatelja109   936.
937.   pokala92   nekam97   politiki90   teorijo98   prvenstvu89   vodilo117   poročilu109   937.
938.   seje92   rdeče97   svetega90   narodno97   podatke89   nimajo117   ostale109   938.
939.   rekli92   temno97   kakšne90   pensilvaniji97   storitev89   različnimi116   konkretno108   939.
940.   banka91   prijatelja97   literarno90   družbene97   vsemi89   primeren116   resno108   940.
941.   sporazum91   vrnila97   noben90   funkcije97   uprava89   napake116   vprašal108   941.
942.   kakšne91   de97   pet90   nihče97   končal89   njej116   peče108   942.
943.   stališča91   vedeti97   časov89   u96   sprememb89   branja116   nobenih108   943.
944.   mnenja91   žalostno97   nista89   duša96   pomočjo89   stvari116   seboj108   944.
945.   glasujemo91   čast96   štiri89   področja96   dejansko89   spleta116   liberalne108   945.
946.   dnevi91   tod96   vodo89   ponekod96   poročilo88   čedalje115   področjih108   946.
947.   ceno91   vedeli96   razvoj89   pozornost96   česar88   dokler115   h108   947.
948.   večinoma91   vprašanje96   začne89   rekoč96   meri88   izdelovalec115   njem107   948.
949.   lastnik91   opat96   honorar89   takšna96   poslancev88   njihove115   naslova107   949.
950.   domov91   upal96   običajno89   točke96   remi88   manjših115   glasovanja107   950.
951.   strokovnjaki91   rahlo96   opazil89   poteka96   nobenega88   varnosti115   namesto107   951.
952.   pravo91   položil96   razumem89   procesov95   izgubil88   izbiro114   dejavnost107   952.
953.   mogli91   konj96   roki89   vrsta95   dopisnika88   mesec114   primerno106   953.
954.   predstavil91   mojem96   sledi89   izkušnje95   letošnjega88   obstaja114   lokalnih106   954.
955.   delovanje90   desno95   strahu89   manager95   članic88   rezultate114   gospodarstva106   955.
956.   uradno90   pomeni95   baje88   obstoj95   posledice88   zapisu114   nadaljevala106   956.
957.   svetovne90   vratu95   dol88   večkrat95   glavnem88   česar114   sme105   957.
958.   smrti90   ozrla95   filozofija88   informacije94   zavoda88   zapisovanje114   dober105   958.
959.   sodelovanju90   glasu95   imena88   lega94   ene87   družbo114   odgovora105   959.
960.   spoštovani90   kozarec95   nasproti88   slabo94   dodatno87   no114   ji105   960.
961.   poslanec90   odgovorila95   oblike88   tip94   žrtev87   sprva114   socialne105   961.
962.   neke90   poslal94   silo88   trenutku94   dokaj87   trajanje114   pravni105   962.
963.   neko90   iskal94   vesel88   dolga94   trga87   možno113   varstva105   963.
964.   hrvaške90   živo94   samim87   razvoju94   gradnjo87   monitorja113   neposredno105   964.
965.   mednarodni90   eni94   znak87   uporabi94   vsej87   končno113   varnosti105   965.
966.   sprejeti90   pes94   bistvo87   videl94   številne87   mm113   tretjo105   966.
967.   rezultat89   vrati94   nobena87   mišljenje93   kilometrov87   pomemben113   projekt104   967.
968.   ostali89   kraju93   rokah87   nikakor93   mednarodnih87   prenosni113   pravica104   968.
969.   pripravili89   vanjo93   trenutek87   pojavi93   življenju87   začetek113   mnogo104   969.
970.   vsaka89   katerim93   umetnik87   al93   kadar87   omrežno113   sprejela104   970.
971.   videli89   duh93   uri87   izključno93   včerajšnji87   vlogo113   posebno104   971.
972.   nasprotju89   molčal93   zanimivo87   nanaša93   dokončno87   vpliva113   končno104   972.
973.   moremo89   nikakor93   angel86   našli93   kakšna87   pošte113   osebe104   973.
974.   finance89   dobrega93   deloma86   poslovanje93   takšne86   svojim112   obrambo104   974.
975.   prejšnji89   domu93   dobim86   videz93   predstavnik86   monitorjev112   obravnavali104   975.
976.   mnogi89   zasmejal93   filozofije86   e93   zmagal86   naše112   sklepu103   976.
977.   policija89   kralj93   kulturni86   meje93   igralcev86   shranjevanje112   dnevni102   977.
978.   odgovoril88   prva93   misliš86   največkrat93   trenutku86   oknu112   pogojev102   978.
979.   področje88   pomoč93   narodni86   otroci93   gospodarsko86   priložen112   pripravljen102   979.
980.   vrh88   dvoje92   natančno86   skupin93   sodi86   operacijskih112   parlamenta102   980.
981.   kulturo88   zna92   odločil86   zadeva93   vsaka86   računalniško112   povedano102   981.
982.   možno88   vesela92   političnih86   notranje92   dolga86   proizvajalcev111   fazi102   982.
983.   šport88   prihaja92   pravico86   pojav92   pripravljeni86   sebi111   odstavku102   983.
984.   mesecev88   brata92   resno86   posameznika92   rasti86   vrsta111   delovanje102   984.
985.   otroci88   čim92   svoja86   pravico92   župan86   barvnih111   pravilno102   985.
986.   bolezni88   priti92   božje86   sva92   prvenstvo86   dokument111   taki102   986.
987.   zadnja88   skočil92   celoti86   zadnjih92   hrvaškem86   monitorji111   slabo102   987.
988.   ustavno88   pojdem91   ene86   analize92   varnosti86   programskih111   potreben101   988.
989.   ustrezno88   sreče91   postala86   predsednik92   stvar86   red111   zadev101   989.
990.   t.87   neba91   prava86   trditev92   začetka86   majhna111   oseb101   990.
991.   mnogo87   slišati91   zatem86   dober91   sklada85   poslovnih111   trenutek101   991.
992.   dobre87   vaš91   božji85   naših91   projekta85   sprememb111   uniji101   992.
993.   ene87   pisal91   delal85   občutek91   univerze85   vrsti111   pomembna101   993.
994.   uspeh87   korak91   glas85   procesu91   zgodovini85   zapisa111   vložila101   994.
995.   hrvaški87   našega91   prim.85   razlog91   obisk85   elektronski110   pozornost101   995.
996.   takšne87   stisnil91   reč85   zgodovini91   energije85   svet110   ostalih101   996.
997.   bog87   taki91   začetek85   dogodek91   ameriškega85   družine110   predstavlja101   997.
998.   igro87   trdno91   imaš85   naravi91   otroci85   nedavno110   spremembi101   998.
999.   škode87   duši90   mir85   sodobne91   podjetju85   osebni110   drži101   999.
1000.   zunanji87   otroke90   name85   delov90   njeni85   potrebno110   pove101   1000.
1001.   smislu87   napravil90   narodno85   glavni90   rekoč85   rezultati110   isti100   1001.
1002.   tja87   redu90   red85   razpredelnica90   načrt85   grafične109   dodatni100   1002.
1003.   fotografiji87   starega90   vere85   uporabljali90   nakup85   sveta109   dokument100   1003.
1004.   odločitve86   naredil90   zahteva85   vrednote90   noč85   tipa109   delali100   1004.
1005.   ljubljanski86   vaše90   zraven85   vsakem90   predstavil85   tipala109   naslednjih100   1005.
1006.   sodi86   hoteli90   biva84   dne90   znotraj85   narediti108   uprave100   1006.
1007.   takega86   kratko90   kamen84   dobili90   priložnosti85   prenosniki108   pojasnilo100   1007.
1008.   področja86   vrsti90   kratkem84   folkloro90   sprejela85   skupno108   dala100   1008.
1009.   noči86   padel90   marveč84   izrazito90   lige84   gonilnikov108   nadaljevanju100   1009.
1010.   občin86   veselja89   poslušal84   načine90   izdelkov84   omrežnih108   višini100   1010.
1011.   dogaja86   čakala89   prejel84   objekta90   dvorani84   naslednji108   pripombe100   1011.
1012.   življenju86   dekleta89   račun84   pomembne90   predstavlja84   taka108   evropska100   1012.
1013.   hišo86   midva89   volja84   razprave90   domačih84   urejanje108   katera100   1013.
1014.   ničesar85   učitelj89   vzel84   večjo90   odnose84   izpis108   tretje100   1014.
1015.   posledice85   zaklical89   bivanja84   enem90   ostalo84   namenjeni108   kulturo100   1015.
1016.   km85   vrh88   družbo84   kakšno90   javni84   omenimo107   avtocest99   1016.
1017.   dobra85   mali88   duhovno84   kr.90   neki84   ponudniki107   narave99   1017.
1018.   kažejo85   polje88   hvala84   narod90   boste84   nikakor107   poslance99   1018.
1019.   obdobje85   zanjo88   krog84   njihovega90   izredno84   preprosta107   itn.99   1019.
1020.   ostaja85   nadaljeval88   lastne84   znana90   sile84   zgled107   zakoni99   1020.
1021.   prodajo85   prepričan88   mednarodnega84   natančno89   prepričani84   nazaj107   pisno99   1021.
1022.   sporazuma85   vrt88   podoben84   neprofitne89   šestih84   njihova107   predlogov98   1022.
1023.   ostala85   pričel87   pozabil84   pravila89   srečanje84   čisto107   obdobje98   1023.
1024.   nje85   sanjah87   prek84   radi89   območje84   mobilni107   mednarodne98   1024.
1025.   edina85   hči87   resnico84   robu89   tremi84   njihov107   upoštevati98   1025.
1026.   predstavlja85   knjige87   šli84   stopnje89   cen84   postal107   zdravstvo98   1026.
1027.   parlamentu85   novega87   vrh84   določanje89   prvak84   bosta106   financiranja98   1027.
1028.   česar85   vrtu87   idejo83   družbi89   raje84   ukaz106   določen98   1028.
1029.   drugič85   vzdignil87   kakega83   edina89   mož83   poznamo106   poudarjam98   1029.
1030.   predlagal84   dali87   popoldne83   identitete89   namen83   sekundo106   referendumu98   1030.
1031.   plač84   dvakrat87   rekla83   izredno89   premiera83   slovenski106   predvideva98   1031.
1032.   razprave84   nikomur86   splošno83   literaturi89   naslednji83   številke106   odgovoril97   1032.
1033.   osebno84   mislih86   vedeti83   področje89   vrnil83   tiskanju106   prejeli97   1033.
1034.   posledica84   zemlja86   velecenjeni83   poudarja89   stare83   težava106   vrste97   1034.
1035.   upam84   nove86   fl83   ameriški88   kapitala83   obdobju105   številka97   1035.
1036.   ostalo84   obrnila86   narodi83   morejo88   bank83   konca105   določena97   1036.
1037.   skratka84   pošteno86   neka83   mož88   pričakovati83   cenejši105   vsemi97   1037.
1038.   mene83   zvezde86   predsednik83   naša88   živali83   poslovanja105   izredne97   1038.
1039.   družbo83   cerkvi86   sv.83   občinski88   letošnji83   odlično105   posamezne97   1039.
1040.   rekoč83   misliti86   tistim83   pripovedi88   stroškov83   aparat105   vloženih97   1040.
1041.   predlaga83   bojim86   vidiš83   sedaj88   volitev83   fotoaparatov105   članov97   1041.
1042.   jezik83   izbo86   glasbe82   smisel88   naslednjih83   vsaka105   organizacije97   1042.
1043.   isti83   mislite86   neskončno82   sonda88   uvrstitev83   snemanje104   mladih97   1043.
1044.   parlament83   vmes86   zveze82   sprva88   preteklosti83   filmov104   njegovo97   1044.
1045.   razlog83   jelen86   državi82   temi88   hoteli82   oblika104   ves97   1045.
1046.   domače83   vaša85   edina82   umrl88   delnice82   pogon104   ene97   1046.
1047.   najbolje83   želel85   filozof82   četudi88   razlog82   ju104   veliki96   1047.
1048.   sme83   novi85   hišo82   literaturo88   takih82   nosilcev104   občini96   1048.
1049.   temi83   gospodu85   nemški82   politični88   korak82   zgodi104   ostalo96   1049.
1050.   naslednje82   kajne85   nenehno82   željo88   višini82   kakšno104   območju96   1050.
1051.   delovanja82   silno85   poezije82   brezno88   višje82   znano104   javnost96   1051.
1052.   svetovno82   zavoljo85   sme82   določeno88   občini82   naš103   milijarde96   1052.
1053.   umetnosti82   bliže85   stara82   imelo88   finalu82   položaj103   vložen96   1053.
1054.   prihodnosti82   nobena85   zanje82   odločanje88   boljši82   urejevalnik103   notranjo95   1054.
1055.   korak82   kaže85   zemlja82   pet88   gospodarstva82   izjemno103   razumel95   1055.
1056.   daje82   stol84   honorarja81   podatki88   kakšne82   najmanj103   večje95   1056.
1057.   tik82   dobi84   mislijo81   spomin88   dejavnost82   pomnilniške103   lep95   1057.
1058.   zmeraj82   poklical84   podobo81   tretji88   potrdil81   slabše103   pot95   1058.
1059.   centra82   spravil84   ruske81   dobe87   parlament81   diske103   cilj95   1059.
1060.   varnosti82   dobila84   sistem81   drugemu87   zmagi81   telefona103   dobi95   1060.
1061.   evropskega81   obe84   šla81   občine87   prometa81   nakup102   vložili95   1061.
1062.   rekla81   voljo84   trije81   piše87   dogaja81   osnovno102   praksi95   1062.
1063.   začelo81   moreš84   vero81   sto87   delovanje81   boljša102   kakšni95   1063.
1064.   ja81   senca84   veselo81   ustvaril87   kratkim81   dodamo102   kolegu95   1064.
1065.   dolga81   hrbet84   zmerom81   zmožnosti87   hotela81   izdelovalca102   pomoči95   1065.
1066.   hotela81   zlasti84   cerkve81   dobila87   domov81   pomaga102   toda94   1066.
1067.   sistemu81   palico84   kritike81   doseže87   tistega81   prodaje102   delati94   1067.
1068.   izdelkov81   glejte84   najboljše81   enote87   klub80   sledi102   postavlja94   1068.
1069.   kolo81   kotu83   naravno81   informacij87   društva80   obdelavo102   naloge93   1069.
1070.   vodil81   mesec83   nemogoče81   stališče87   parlamentu80   odtisa102   začeli93   1070.
1071.   smeri81   hudega83   ponoči81   svetovne87   mimo80   začel102   narobe93   1071.
1072.   zanima81   začeli83   potemtakem81   uporabljajo87   večjih80   oracle102   strokovno93   1072.
1073.   policije81   steni83   raznih81   dno86   glavo80   posebnost102   dosti93   1073.
1074.   pomemben80   včeraj83   storiti81   lastne86   ulici80   pregled102   prihaja93   1074.
1075.   vrnil80   odkar83   vidimo81   poskus86   ekipe80   miške101   oba93   1075.
1076.   številnih80   zraku83   zopet81   vlogi86   glasov80   oblike101   obeh93   1076.
1077.   dodal80   škoda83   brat80   gradiva86   pomemben80   drug101   poti93   1077.
1078.   napovedal80   obrazom83   dejanje80   nismo86   minuti80   ms101   sodelovanje93   1078.
1079.   številne80   telesu82   povest80   pr.86   največja80   sama101   programov92   1079.
1080.   večjo80   gledali82   premalo80   problemov86   finančni80   pravo101   današnje92   1080.
1081.   boš80   čuti82   vera80   sredstvo86   slišati80   projektor101   meje92   1081.
1082.   letom80   skušal82   znamenje80   stara86   sebe80   prodajo101   sprejeta92   1082.
1083.   javni80   fantje82   lastno80   ljubljanski85   večjo80   namenskih100   vprašanju92   1083.
1084.   naredili80   pravil82   moreš80   mestni85   velikega80   kje100   dejstva92   1084.
1085.   uporabo80   črna82   možno80   načelo85   prebivalcev79   življenja100   računskega91   1085.
1086.   pomočjo80   ostalo82   predstavlja80   opisuje85   skupino79   internetnih100   koalicije91   1086.
1087.   zgodba80   vsej81   prijatelji80   samem85   izkušnje79   razlikuje100   nimam91   1087.
1088.   našem80   pamet81   skrbi80   strategij85   knjiga79   strežnike100   nikakor91   1088.
1089.   glavnem80   naših81   l.79   imena85   moštvo79   imela100   različne91   1089.
1090.   tistim80   enako81   najlepše79   l.t.85   polovico79   isti100   navzočnost91   1090.
1091.   govoriti79   gozdu81   pogovor79   narodne85   največje79   modelom100   kolegov91   1091.
1092.   mag.79   nasproti81   znal79   političnih85   lanskega79   taki100   vaš90   1092.
1093.   kam79   polna81   mladi79   romanopisec85   razmerah79   opazili99   financiranje90   1093.
1094.   tista79   rekoč81   nikomur79   spoznanja85   prihodnost79   vsakega99   finančnih90   1094.
1095.   redu79   uho81   rečeno79   uma85   finančno79   zaščito99   nadaljevali90   1095.
1096.   sklada79   cerkve81   skladu79   ženska85   vstop79   majhne99   pomoč90   1096.
1097.   miha79   pridi81   tod79   nekem85   imam79   naslovu99   zavarovanja90   1097.
1098.   pripravljeni79   navzgor81   začelo79   odvisna85   vedo79   ugotovili99   težave90   1098.
1099.   vprašal79   vsakega80   zeló79   poezija85   lastniki79   ženske99   črta90   1099.
1100.   sezono79   spal80   dneh78   prev.85   ustrezno79   enake98   podprla90   1100.
1101.   tekma79   molči80   hočem78   ravnanje85   hišo79   odločitev98   koalicija89   1101.
1102.   proračun79   katera80   kakršno78   svoja85   igrali79   prihodnost98   boljše89   1102.
1103.   preteklosti79   obrne80   narodnega78   takih85   dom79   bolezen98   vlogo89   1103.
1104.   pomembna79   kruh80   imenuje78   denar84   naredil79   postaja98   območja89   1104.
1105.   h79   tole80   kulturno78   moja84   premoženja79   brezžični98   varstvo89   1105.
1106.   čedalje79   zoper80   list78   največji84   sklad79   dele98   finančne89   1106.
1107.   začetka79   živeti80   moglo78   nastanek84   tekmah79   poslovne98   skupnost89   1107.
1108.   hoteli79   česar80   morajo78   nimajo84   pokazala79   predmet98   pravosodje89   1108.
1109.   desetih78   pozno80   pravice78   opredelitev84   obliki79   prenosnike98   poudariti88   1109.
1110.   naslednjih78   storiti80   takšne78   pogledu84   državno78   protokol98   dnevnem88   1110.
1111.   vsej78   zlato80   usoda78   predstave84   položaju78   tipkovnice98   nadzora88   1111.
1112.   njeni78   hm80   dobi77   uporabo84   varstvo78   brskalnika97   institucije88   1112.
1113.   dejavnost78   vrne79   dvoje77   celotno84   reči78   metode97   mimo88   1113.
1114.   ameriške78   dalo79   nekakšen77   deset84   unijo78   pomoči97   isto88   1114.
1115.   prihaja78   napol79   postavil77   obsega84   kolu78   nastavimo97   družino88   1115.
1116.   ameriških78   pridem79   skoro77   postavlja84   delavci78   opremi97   preprosto88   1116.
1117.   sprejela78   dolgi79   svetom77   šolo84   odločila78   podobne97   skladno88   1117.
1118.   zanje78   prinesla79   tiho77   zboru84   agencije78   g.96   delež88   1118.
1119.   župan78   ušesa79   zanima77   znanost84   imenu78   računalniški96   odnos88   1119.
1120.   tujini78   soncu79   žena77   dolina83   razmer78   rodu96   lokalni88   1120.
1121.   unijo78   srečno79   c77   manjši83   nedvomno78   sporočilo96   daleč88   1121.
1122.   pravne78   baron79   delom77   mere83   igri78   telefoni96   delajo88   1122.
1123.   naredil78   prava79   drame77   oče83   urada78   zadnje96   šport87   1123.
1124.   pripravljen78   sklonil79   duhu77   program83   nobene78   imena96   predlagateljev87   1124.
1125.   prvenstva78   zate79   kraju77   starih83   ljubljanske78   morate96   sebi87   1125.
1126.   hoče78   knjigo79   nasploh77   vsemi83   moj78   njegove96   moja87   1126.
1127.   slo77   streho79   polja77   denarja83   isti78   okviru96   opravili87   1127.
1128.   pesmi77   kvišku79   vmes77   glavo83   pomembna78   problem96   delavcev87   1128.
1129.   primerih77   vstala79   zdí77   govorimo83   dejanja78   sodijo96   zavoda87   1129.
1130.   strah77   delu78   zgoraj77   očeh83   šoli78   predstavilo96   zmago87   1130.
1131.   narediti77   lasje78   dalo76   oči83   francoski78   postane96   odločbo87   1131.
1132.   trdi77   drugem78   dokončno76   rast83   kazen78   razlog96   zakone87   1132.
1133.   našo77   gore78   drugemu76   tehnologije83   dobra78   namestitvi95   mandatu87   1133.
1134.   nekdanje77   mrak78   igra76   zavesti83   pripravljen78   deloval95   političnih86   1134.
1135.   energije77   pravo78   njenega76   mestih82   avtor78   denarja95   služba86   1135.
1136.   ustavnega77   vrhu78   ogenj76   obseg82   otroke77   zares95   bodisi86   1136.
1137.   pokal77   pridejo78   romana76   ostaja82   dneva77   ponudbo95   mesecev86   1137.
1138.   stare77   vsemi78   trdno76   pojmovanje82   največjih77   vanj95   sprejema86   1138.
1139.   raje77   čutila78   herberstein76   primerjavi82   območja77   njega95   zgodi86   1139.
1140.   zmaga77   takole78   lažje76   vemo82   misli77   niz95   gospodarskih86   1140.
1141.   boljši76   božja78   obe76   govoriti82   menijo77   skorajda95   branju86   1141.
1142.   delom76   ukazal78   otroci76   moškega82   parlamenta77   tisto95   ceste86   1142.
1143.   večja76   dolg78   poznam76   prostora82   miru77   oknih94   osnovni86   1143.
1144.   spremembo76   miha78   skupine76   zavest82   sodelovanja77   tekmeci94   probleme86   1144.
1145.   skupni76   bral78   upanje76   značilna82   igralec77   uspeh94   pripravila85   1145.
1146.   telesa76   debelo77   vtis76   žal82   večja76   omeniti94   dopolnitev85   1146.
1147.   zavoda76   segel77   bitje75   kranjske82   sme76   zanj94   pripravljeni85   1147.
1148.   višini76   večera77   dogajanja75   nasproti82   predstavili76   menijo94   volitvah85   1148.
1149.   taka76   dvignila77   metrov75   njihovem82   odgovoril76   milijarde94   odpiram85   1149.
1150.   dosegla76   službo77   njegovim75   osebe82   novim76   priloženi94   delak85   1150.
1151.   vprašanj76   menil77   osebnosti75   polovici82   prodaje76   projekta94   hotel85   1151.
1152.   morem76   imenu77   profesor75   številni82   zakonom76   tržišču94   zadevah84   1152.
1153.   živali76   dvajset77   smisla75   der81   opravili76   svoji93   razlogi84   1153.
1154.   sklad76   nogami77   dobrega75   istega81   stroške76   sliki93   oni84   1154.
1155.   trga76   pomagati77   drugič75   itn.81   prebivalstva76   premalo93   spremeniti84   1155.
1156.   vozil76   rokama77   kažejo75   prava81   takšnih76   proizvajalec93   odnose84   1156.
1157.   dokončno75   edini77   kritika75   prednost81   ustavno76   razmerje93   zaposlenih84   1157.
1158.   gledalcev75   vred77   literarni75   smer81   moštva76   premore93   njihovo84   1158.
1159.   obraz75   ženi77   spoznanje75   take81   ekipa76   prikaže93   vidimo84   1159.
1160.   notranje75   pravkar76   usodo75   vsebine81   zdravje76   dokumenta93   največ84   1160.
1161.   mir75   tesno76   vaše75   bistvo81   stališča75   standarda93   storitev84   1161.
1162.   igral75   vroče76   dejanja74   idej81   najboljše75   časom93   stroškov84   1162.
1163.   stroškov75   prve76   delati74   les81   sodnik75   načina93   odgovoriti84   1163.
1164.   vojske75   treh76   julija74   naš81   vojna75   dejavnosti92   pobudo84   1164.
1165.   prepričani75   obstal76   zdavnaj74   podjetju81   zveza75   pomnilniških92   ukrepov84   1165.
1166.   imate75   prizor76   zgodbe74   stoletje81   področja75   zmogljivostjo92   pravna84   1166.
1167.   ženska75   izgubil76   zna74   duše80   zanima75   spletna92   temveč83   1167.
1168.   gospodarstva75   odide76   časom74   iskanje80   končala75   vrhu92   zagotavlja83   1168.
1169.   igralci75   jok76   dotlej74   izseljenci80   zmage75   zapisovalnik92   funkcije83   1169.
1170.   določa75   zastonj76   jeseni74   kulturi80   časom75   praviloma92   prejšnjem83   1170.
1171.   takšna75   ženski76   maja74   ostali80   milijon75   zapisovanja92   prejšnji83   1171.
1172.   pričakujejo75   zdravnik76   naenkrat74   točka80   krog75   celotno92   preteklosti83   1172.
1173.   odnose75   poln76   naslednje74   deželi80   počasi75   edina92   začel83   1173.
1174.   kluba74   moramo76   področju74   sodelovanje80   ponudbo75   zmogljivejši92   govorijo83   1174.
1175.   dali74   jutra75   slika74   trenutek80   njenih75   naprodaj92   vsebinsko83   1175.
1176.   podjetju74   kakšne75   sprejeti74   boj79   prihaja75   osnovna92   reče83   1176.
1177.   območje74   narod75   tole74   celote79   recimo75   besedil92   poslovnikom83   1177.
1178.   hiši74   njenem75   vojno74   gradivo79   odnos75   miško91   edini83   1178.
1179.   izgubil74   drugemu75   volji74   naslednji79   prihodnjih74   polje91   naslovu83   1179.
1180.   sejo74   imena75   dali73   poznamo79   delom74   slaba91   okolja83   1180.
1181.   miru74   znamenje75   dasi73   pristop79   malce74   navaden91   potrebne83   1181.
1182.   potrebe74   postelje75   glavni73   raziskave79   proces74   novimi91   bolje83   1182.
1183.   avto74   las75   kraj73   tukaj79   razpis74   kolikor91   podlaga82   1183.
1184.   dom74   planil75   smer73   vsebino79   kulture74   ponudbe91   njimi82   1184.
1185.   okolja74   ono75   stvarí73   drži79   raziskave74   opravil91   komisiji82   1185.
1186.   pokazal74   držala74   želi73   prevod79   osebno74   različicah91   vodi82   1186.
1187.   rasti74   majhen74   bitja73   dolini79   potrebuje74   paketu91   svojim82   1187.
1188.   drži74   pomagal74   idej73   načina79   nje74   enim90   prava82   1188.
1189.   končal74   pragu74   krajih73   nasploh79   drug74   prehod90   predstavnikov82   1189.
1190.   pogajanja74   zgoraj74   kulturi73   ustavoverci79   notranje74   splet90   vložil82   1190.
1191.   programu73   izginil74   ljudjé73   igre78   kola74   izdelkih90   moralo82   1191.
1192.   uprava73   ljudmi74   marca73   ipd.78   želel74   pravijo90   politiki82   1192.
1193.   oni73   raje74   nenavadno73   mogli78   meja74   strežnikih90   smer82   1193.
1194.   občini73   zadovoljen74   pravkar73   poezijo78   povedati74   deli90   dobiti82   1194.
1195.   zdelo73   postala74   sile73   tistim78   videli74   slovenskih90   izhaja82   1195.
1196.   večjih73   tretji74   sin73   češ78   odločno74   človek90   notri82   1196.
1197.   mati73   čelu74   drži72   pisanje78   okolja74   uporaben90   predstavnika82   1197.
1198.   premoženja73   kosti74   hitrost72   prikazuje78   vodstvom74   različic89   podpreti81   1198.
1199.   mednarodno73   vratom74   ja72   prostoru78   pokazal74   vgrajene89   uspešno81   1199.
1200.   tiskovni73   korakov74   nekajkrat72   spola78   tuje74   lep89   zraven81   1200.
1201.   načrt73   nedeljo74   nikogar72   tekst78   pobudo74   brezžično89   sprejmemo81   1201.
1202.   razpravljati73   zaman74   stopil72   znan78   mnogo74   svetlobe89   nazadnje81   1202.
1203.   naslovom73   šolo73   vzrok72   ideja77   zmeraj74   ene89   evropskih81   1203.
1204.   postavil73   isti73   čase72   pogoj77   omogoča73   omrežjih89   kolegica81   1204.
1205.   otroke73   sladko73   drugod72   skuša77   ruski73   branju88   misli81   1205.
1206.   stranki73   vstane73   esperantu72   strasti77   odlično73   družbi88   razpravljali81   1206.
1207.   najboljših73   šest73   meseca72   teče77   generalni73   naredili88   soglasje81   1207.
1208.   letošnjega73   dobri73   politike72   tradicijo77   smeri73   poslovanje88   sprejeto81   1208.
1209.   kapitala72   svetloba73   sedel72   zares77   pričakuje73   tisk88   letošnjem80   1209.
1210.   nagrado72   koj73   večno72   žanrov77   sistemu73   zanesljivo88   delovanja80   1210.
1211.   projekta72   morajo73   žival72   igra77   sodnika73   delovnih88   vami80   1211.
1212.   vidi72   noter73   resničnost71   literarne77   odprli73   koda88   okrog80   1212.
1213.   prometa72   ž73   sila71   nekoč77   doseči73   mnenju88   poudaril80   1213.
1214.   velikega72   nasmehnila73   staro71   rešitve77   meji72   njihovih88   mogli80   1214.
1215.   žrtev72   sliši73   tla71   sodobni77   naložbe72   skupina88   razlika80   1215.
1216.   odnos72   deželi72   vase71   takole77   turnirju72   barvne88   slišal80   1216.
1217.   gospodarsko72   umrla72   vrhu71   trije77   cerkev72   določene88   samem80   1217.
1218.   slišati72   vrste72   žive71   kakšen76   knjigo72   oči88   služb80   1218.
1219.   pozna72   stene72   čemu71   naravo76   zapisal72   ponudnikov88   problemi80   1219.
1220.   njenih72   svetega72   dnevi71   nek76   ameriška72   domači88   storiti80   1220.
1221.   gradnjo72   živela72   dokaj71   nekako76   jezik72   dosega88   vso80   1221.
1222.   mednarodnih72   edino72   doživel71   odnosov76   moje72   nakupu88   glasovati80   1222.
1223.   običajno72   primer72   dvema71   priča76   sprejeti72   področje88   porabe80   1223.
1224.   rokah72   odločno72   izšla71   primeri76   srečo72   rod88   posledic80   1224.
1225.   navzočih72   božjo71   nikar71   sin76   mejo72   izmenjavo88   vsakem80   1225.
1226.   takšen72   vojaki71   podoba71   status76   našo72   področja88   dodatnih79   1226.
1227.   krog72   mlado71   politika71   tok76   c72   državah88   predlogi79   1227.
1228.   bistvu72   mraz71   povem71   umetno76   državna72   podjetjem88   priti79   1228.
1229.   ugotavljamo72   ljubil71   približno71   uspelo76   storitve72   ethernet87   zadevi79   1229.
1230.   dobi72   volji71   program71   vplivajo76   predlagal72   njo87   naredil79   1230.
1231.   srečo71   klopi71   takšna71   zbor76   voznik72   vrata87   upošteva79   1231.
1232.   boljše71   list71   zanjo71   doslej76   najboljša72   zadostuje87   ljudem79   1232.
1233.   vedo71   delati71   zgodba71   etika76   nekako72   papirju87   predsedniku79   1233.
1234.   resnično71   hladno71   dní70   glavnem76   takšna72   jedro87   prekinjam79   1234.
1235.   nakup71   noben71   dobra70   možno76   rokah72   njihovi87   poznam79   1235.
1236.   pričakovati71   polju71   dobre70   nista76   daje72   odgovor87   klopi79   1236.
1237.   ponuja71   pravico71   istega70   obema76   zahteval71   vnaprej87   organ79   1237.
1238.   sile71   obeh71   kri70   polju76   oči71   mesta87   pričakujemo79   1238.
1239.   določene71   robu71   položaju70   rasti76   odpeljali71   mnogi87   ustavne79   1239.
1240.   vodo71   žival71   posameznih70   red76   strah71   ohišju87   češ79   1240.
1241.   priložnosti71   vami71   rok70   sposobnost76   naredili71   podatek86   občino79   1241.
1242.   skupino71   grdo71   skupnega70   učinek76   delno71   prodaji86   prebivalcev79   1242.
1243.   otroka71   vedi71   slike70   upoštevati76   položaja71   številni86   stran79   1243.
1244.   članice71   nikamor71   tleh70   des76   običajno71   mimogrede86   sekretarka78   1244.
1245.   finale71   pripovedoval71   tuje70   država76   nasprotno71   proizvajalca86   brezpredmeten78   1245.
1246.   kilometrov71   sence71   blagorodni70   etike76   prihodnji71   srednje86   obseg78   1246.
1247.   zgodovini71   profesor71   dolga70   podoben76   orožja71   usmerjevalnik86   glavnem78   1247.
1248.   opravili71   občutek70   fronte70   posameznikov76   informacije71   imenik86   volilni78   1248.
1249.   prihodnost71   naokrog70   glavi70   svetovno76   prireditev71   nosilec86   ukrepe78   1249.
1250.   obenem71   posebej70   hiši70   teksta76   rešitve71   vmesnike86   investicije78   1250.
1251.   pokazala71   napotil70   izide70   teoriji76   kakih71   znanja86   medtem78   1251.
1252.   opreme71   izbi70   kritiko70   francoski75   prostoru71   strokovnjaki86   rekla78   1252.
1253.   potrebuje71   svetlo70   moralo70   gams75   skupin71   microsoftov86   nalog78   1253.
1254.   javne71   neka70   pesnika70   istem75   uniji71   tedaj86   ukrepi78   1254.
1255.   zakonodajo70   nosi70   preteklost70   kritike75   zadovoljen71   tehnične86   večjo77   1255.
1256.   območja70   odgovor70   razlika70   osebno75   prednosti71   imenuje85   ministri77   1256.
1257.   višje70   pokonci70   razmere70   ostala75   šolo71   predlog85   sodniško77   1257.
1258.   cen70   notri70   ženska70   politika75   dejanje71   marsikaj85   vedeti77   1258.
1259.   tremi70   fanta70   aprila69   prihodnosti75   mediji71   podpore85   pogodbo77   1259.
1260.   smrt70   podoben70   drugačen69   strategija75   sklep71   pomočjo85   tretjič77   1260.
1261.   storitve70   srečal69   energija69   folklori75   poteka71   posebnih85   varstvu77   1261.
1262.   splošno70   lepi69   ljubi69   lobanji75   primerih70   poslovno85   varnost77   1262.
1263.   kdor70   velikega69   oblika69   meja75   raven70   izkaže85   trgu77   1263.
1264.   zagotoviti70   sedem69   odgovora69   praksi75   nekdanjega70   zasloni85   vaša77   1264.
1265.   izkušnje70   tal69   pripravljen69   proizvodov75   kg70   točke85   ustrezne77   1265.
1266.   prebivalcev70   prazno69   revolucije69   tod75   mednarodnega70   države85   govora77   1266.
1267.   poslanskih70   predse69   ruski69   ton75   četudi70   plošča85   zbornice77   1267.
1268.   prostoru70   jezno69   ustvaril69   zaposleni75   javne70   rast85   koncev77   1268.
1269.   varstvo70   nog69   ven69   funkcija74   filma70   znakov85   opravlja77   1269.
1270.   svetovnem70   posebnega69   človeštva69   mnenje74   zahteve70   cilj85   hočete77   1270.
1271.   malce70   besedah69   dvakrat69   poseben74   vlogi70   dobiti85   pristop76   1271.
1272.   takšnih70   izpregovoril69   glave69   vojna74   proizvodnje70   ogledali85   dalo76   1272.
1273.   največja70   mehko69   gledé69   mnogo74   g.70   skratka85   takšnih76   1273.
1274.   univerze70   mladenič69   kajpada69   našem74   posebne70   dobi84   občinah76   1274.
1275.   glasov70   piše69   pojav69   prihaja74   uporabo69   dobrih84   pozdrav76   1275.
1276.   prodaja70   konje69   takem69   rečemo74   nadaljevanje69   kažejo84   zahvaljujem76   1276.
1277.   bank70   velikih69   tujih69   rjava74   društvo69   majhno84   proceduro76   1277.
1278.   zdravje70   neprestano68   umrl69   dežele73   kandidatov69   nihče84   mislimo76   1278.
1279.   nedvomno70   klop68   zadovoljen69   kranjskih73   no69   preizkus84   življenje76   1279.
1280.   članic70   kmetje68   živeli69   literarni73   programov69   učinkov84   kapitala76   1280.
1281.   italijanski70   pater68   čem68   skupne73   napoved69   gonilnik84   predmet76   1281.
1282.   j.s.70   stali68   kralj68   slovstveni73   imena69   mogli84   absolutno76   1282.
1283.   dejanja70   vsekakor68   marsikaj68   sodi73   razlike69   paketov84   bodoče76   1283.
1284.   parlamenta70   dam68   polje68   večjih73   bržkone69   najboljše84   opozicije76   1284.
1285.   društva70   kakó68   predstave68   vsebina73   gospodarski69   namestimo84   vsebini76   1285.
1286.   nacionalni70   dlani68   priti68   zgled73   moralo69   vodi84   zbirke76   1286.
1287.   menim69   naproti68   spominu68   delitev73   poslovanja69   podjetjih83   ustavi76   1287.
1288.   proces69   simon68   stavek68   dosegel73   letoma69   tržni83   poročevalec75   1288.
1289.   knjiga69   začelo68   domovino68   drugje73   vojska69   razvili83   družba75   1289.
1290.   reprezentance69   vsaki68   koder68   nikdar73   občutek69   vhod83   pripravo75   1290.
1291.   nadaljevanje69   resnica68   mati68   otroke73   delovanja69   igre83   čimprej75   1291.
1292.   kolegice69   sklenil68   nemško68   pesništva73   jugoslavije69   ključ83   oblast75   1292.
1293.   prvaka69   četudi67   nobenih68   podobne73   finance69   makro83   relativno75   1293.
1294.   novim69   hrbtu67   pozdravom68   prvine73   meseca69   občutek83   dogajalo75   1294.
1295.   želeli69   pravice67   predno68   šel73   domu68   omejitev83   oprostite75   1295.
1296.   položaju69   žalosti67   prijetno68   težave73   drugič68   ukazov83   poslovniku75   1296.
1297.   državna69   pijan67   ustvarjalnost68   gospostvo73   občin68   letom83   pravnih75   1297.
1298.   šestih69   sonca67   beli67   hiše73   ponuja68   postaje83   rekoč75   1298.
1299.   doseči69   volk67   bogom67   kralj73   tone68   grafiko82   pregled75   1299.
1300.   stroške69   našo67   krvi67   um73   vodo68   začne82   slovenskem75   1300.
1301.   finančno69   smeje67   kulturne67   dejanje72   vrst68   menuji82   sprejemamo75   1301.
1302.   domačih69   smem67   mednarodni67   idr.72   državnem68   odslej82   financiranju75   1302.
1303.   volitev68   pomaga67   mišljenja67   omenja72   prevzel68   poljubno82   glasovanju75   1303.
1304.   zahteve68   previdno67   načelo67   ostal72   gostje68   sredi82   zadnja75   1304.
1305.   srce68   spustil67   najdemo67   pesmijo72   glas68   govora82   mest75   1305.
1306.   c68   vest67   potrebe67   vrednot72   družine68   operacijskim82   organov75   1306.
1307.   finančni68   davno67   razume67   dogodkov72   razvoju68   podobna82   skrbi75   1307.
1308.   obisk68   doslej66   sanje67   duhu72   zagotoviti68   naših82   opozicija74   1308.
1309.   odgovornost68   molčala66   de67   govorijo72   namerava68   zadeva82   prepričani74   1309.
1310.   polovico68   pove66   deluje67   jamah72   dobri68   iger82   izjemno74   1310.
1311.   šla68   dobili66   izhaja67   koristi72   nafte68   uro82   sledi74   1311.
1312.   moralo68   glede66   kilometrov67   mnogih72   take68   menda81   gradivo74   1312.
1313.   posebne68   volja66   koga67   njenem72   hiši68   znajo81   sklepčen74   1313.
1314.   kulture68   živ66   levo67   ona72   strokovno68   dodatkov81   drugačen74   1314.
1315.   ustave68   družbi66   mladih67   stanja72   krogu68   dokumente81   prišla74   1315.
1316.   državno68   zid66   nemudoma67   teme72   programu68   izvajanje81   bruto74   1316.
1317.   razlike68   ljudstvo66   prijazno67   višini72   tja68   vode81   ugotavlja74   1317.
1318.   delavci68   narobe66   razumljivo67   vprašanj72   vprašanj68   odjemalec81   zavod74   1318.
1319.   šoli68   polagoma66   težave67   rekel71   stališče68   center81   marsikaj74   1319.
1320.   nek68   naročil66   veselje67   staro71   opozarja68   delno81   razvoju74   1320.
1321.   povedali68   ramo66   vrsta67   študij71   potrebe68   nasprotno81   štirih74   1321.
1322.   občutek68   ugledal66   znanost67   besedil71   levo68   pričakovali81   podjetje74   1322.
1323.   knjigo68   hitel66   družbene66   dele71   zadovoljni68   običajnih80   dneh74   1323.
1324.   časom67   hočete66   osebe66   katera71   letošnje68   prihodnje80   priložnost74   1324.
1325.   poročila67   pomislila66   postaja66   prave71   takega68   zdravje80   opravi74   1325.
1326.   vselej67   trikrat66   spričo66   preučevanje71   bližini67   določenih80   trenutno74   1326.
1327.   največje67   padla66   tretji66   problema71   enote67   polja80   prometa74   1327.
1328.   kratkim67   zidu66   tvoja66   storitev71   področje67   predstavitve80   posledica74   1328.
1329.   odločila67   našli65   deli66   zanimanje71   tretje67   barvo80   pripravili73   1329.
1330.   nasprotno67   polja65   esperanta66   delovnih71   stranki67   ostaja80   odstavkom73   1330.
1331.   trenutek67   pogovor65   evropski66   imenuje71   urad67   podatkih80   določb73   1331.
1332.   imena67   resnico65   gor66   oni71   festival67   zdravljenja80   navedeni73   1332.
1333.   razpravi67   starih65   istem66   politiki71   skupnost67   morejo80   podpore73   1333.
1334.   zgodi67   tvoji65   lepe66   raznih71   ton67   prenosnika80   roku73   1334.
1335.   sodnik67   žive65   našim66   razvidno71   ekipo67   prenosnikih80   tretjem73   1335.
1336.   vsakem67   izginila65   nekakšno66   učinkovito71   boju67   uradno80   dvakrat73   1336.
1337.   govorili67   hipoma65   oktobra66   dalje70   kratkem67   zunanje80   govorite73   1337.
1338.   obravnavi67   licih65   opraviti66   dramatik70   devet67   javi80   davka73   1338.
1339.   nami67   prijatelji65   poslati66   enot70   znanja67   povezavi80   zdravstveno73   1339.
1340.   mogla67   prostora65   rečem66   metrov70   števila67   raziskave80   finančno73   1340.
1341.   hrvaškem67   ulici65   stališča66   odnosu70   tema67   razvojno80   podpiram73   1341.
1342.   dobiti67   morejo65   tokrat66   rabo70   obrambo67   elektronskih79   območje73   1342.
1343.   enote67   stopal65   vrata66   razlik70   postavil67   lastnost79   član73   1343.
1344.   cerkev67   poprej65   dá66   določa70   kazni67   mesecih79   razmere73   1344.
1345.   našel67   neke65   iskal66   klasične70   vemo67   moti79   stanja73   1345.
1346.   potrdil67   teče65   kedaj66   nemška70   oče67   znan79   zapisi73   1346.
1347.   najboljše66   cesar65   kvečjemu66   podobna70   sprva67   glasbo79   nekatera73   1347.
1348.   razvoju66   isto65   moralno66   spreminja70   lasti67   govorimo79   pravim73   1348.
1349.   vstop66   navadno65   novembra66   spreminjanje70   ženska67   največje79   sklepov73   1349.
1350.   lastniki66   spat65   podobnega66   takšnih70   moremo66   osebne79   organi72   1350.
1351.   pripravi66   trgu65   pojem66   zgodba70   boljše66   posebnega79   samega72   1351.
1352.   želimo66   vojska65   pošiljam66   dokaz69   dobiti66   pretirano79   ugotoviti72   1352.
1353.   bodisi66   vrag65   predmet66   imele69   napad66   rabe79   vsebina72   1353.
1354.   informacije66   živali65   rezultat66   kraških69   gospodarskih66   datoteka79   bojim72   1354.
1355.   delno66   prostoru65   skupnost66   mnogi69   zgodbe66   elektronskega79   ustanovitev72   1355.
1356.   predstavili66   zadregi64   svetovni66   podatke69   poraz66   najti79   ocenjujemo72   1356.
1357.   dalje66   zobe64   udani66   predstavljajo69   turnir66   povprečna79   dobila72   1357.
1358.   poteka66   kupil64   zadeva66   rabi69   drži66   spremeni79   obrazložitvi72   1358.
1359.   urada66   ostali64   zavoljo66   različno69   nagrade66   stvar79   zunanje72   1359.
1360.   razmerah66   smel64   hudo65   strateškega69   pesmi66   delovne78   škodo72   1360.
1361.   tretje66   tovariš64   odločitev65   ustvarja69   visoki66   pisanje78   znano72   1361.
1362.   prodaje66   legel64   pisatelji65   višji69   pripeljal66   ročne78   dobesedni72   1362.
1363.   začne66   vidite64   poezija65   dobrega69   ničesar66   tekmecev78   doseči72   1363.
1364.   prvenstvu66   nova64   samih65   drugačno69   miha66   telo78   razmerje72   1364.
1365.   pobudo66   zapustil64   snovi65   nadaljuje69   nenehno66   funkcijo78   sestavi72   1365.
1366.   agencije66   nov64   stalno65   naslednjih69   smrt66   pričakovati78   deset71   1366.
1367.   meja66   gospodje64   verjamem65   noč69   predsedniku66   napajalnik78   zakonodaja71   1367.
1368.   postopka66   svoja64   dala65   oseba69   pogajanj66   omogočal78   dejal71   1368.
1369.   pozornost66   klical64   deželo65   površje69   postavili66   kak78   ničesar71   1369.
1370.   včerajšnji66   komu64   duši65   razpravi69   izgubili66   največjih78   pokojnine71   1370.
1371.   kazen66   smejala64   govorimo65   taka69   državljanov66   skupino78   poseben71   1371.
1372.   rečeno65   vsakem64   izgubil65   ugotovili69   združenja66   vsebujejo78   odločil71   1372.
1373.   zmagal65   našla63   naslednji65   velikosti69   h66   meni78   predstavnike71   1373.
1374.   dneva65   obljubil63   ono65   zanjo69   visoke66   največkrat78   trdim71   1374.
1375.   mojem65   slišali63   ponovno65   avtorji68   redno66   naslednje78   banka71   1375.
1376.   prebivalstva65   tistim63   pošteno65   družbeno68   najti66   opravila78   delovnem71   1376.
1377.   srečanje65   praviš63   povesti65   oblast68   osvojil66   določa78   primerov71   1377.
1378.   ulici65   bled63   rečemo65   okvir68   plačati65   imata78   razmerja71   1378.
1379.   socialno65   dati63   skuša65   opis68   skorajda65   nadvse78   napisano71   1379.
1380.   ameriškega65   sede63   večja65   posebne68   videl65   smeri78   resnici71   1380.
1381.   sledi65   žalosten63   vlada65   razlogov68   pozna65   dobri77   poslankam71   1381.
1382.   šolo65   njegovim63   vred65   slovstveno68   žensk65   jezika77   prostora71   1382.
1383.   remi65   zamahnil63   česa64   sodelavci68   padel65   vajeni77   kažejo71   1383.
1384.   družine65   tišina63   govorim64   spoznanje68   dobička65   vzporedni77   vedeli70   1384.
1385.   dopisnika65   zgodi63   kod64   stranko68   zadnjega65   zbirka77   urejeno70   1385.
1386.   odločno65   gospe63   kos64   totaliteta68   cerkve65   funkcija77   navsezadnje70   1386.
1387.   avtor65   ostro63   največji64   visoka68   tekmovanja65   primerna77   glasov70   1387.
1388.   poslovanja65   dvorišče63   nisva64   vnaprej68   postaja65   spletnem77   pričakujem70   1388.
1389.   državljanov65   majhna63   pogledal64   vsej68   odkrili65   enostavna77   javna70   1389.
1390.   točki65   pojde63   priča64   zahteve68   starih65   poslovni77   določeni70   1390.
1391.   uniji65   rdeča63   vrednot64   kapitala68   nadaljevanju65   številka77   videl70   1391.
1392.   tuje65   včasi63   žalost64   kritika68   zanesljivo65   večkrat77   delno70   1392.
1393.   slika65   oglasi62   drevesa64   ljubljanskega68   mir65   znatno77   opozorila70   1393.
1394.   dala65   spi62   lastnosti64   našel68   odvisno65   tistim77   poskušali70   1394.
1395.   tone65   tvojo62   mnoge64   notranji68   socialne65   vso77   programe70   1395.
1396.   igralcev65   mrtev62   morje64   območju68   socialno65   stopnjo77   besedi70   1396.
1397.   nekega64   razumem62   nedvomno64   posamezniki68   določa65   najpogosteje76   državno70   1397.
1398.   tistem64   belih62   nekam64   temeljne68   splošno65   glave76   stopnjo70   1398.
1399.   razmer64   ene62   pomoč64   temeljni68   obenem65   izbiramo76   pokojninsko69   1399.
1400.   števila64   vé62   potrebna64   zgodilo68   centru65   ponudba76   zahteve69   1400.
1401.   praktično64   brado62   razmerah64   celoto68   družb65   ultra76   dvema69   1401.
1402.   razprava64   domače62   samemu64   ljudskim68   hoče65   zanje76   edino69   1402.
1403.   kratkem64   hlače62   smrtjo64   modela68   priprave65   največjo76   kolege69   1403.
1404.   človekovih64   kožo62   zanesljivo64   rečeno68   narediti65   vsebin76   problematiko69   1404.
1405.   problemov64   prag62   božja63   vam68   zahtevajo65   zbirk76   večja69   1405.
1406.   dobri64   srečen62   delajo63   vsake68   pogovor65   fotoaparata76   vrednosti69   1406.
1407.   lanskega64   gredo62   meja63   vsaki68   sporočili65   združljivost76   izključno69   1407.
1408.   prvenstvo64   lepega62   mojim63   znanstvenega68   tistim65   monitorju75   novem69   1408.
1409.   strokovno64   reci62   narodna63   javno67   tv64   najnovejši75   moč69   1409.
1410.   sodelovanja64   hodili62   našli63   ljudstva67   kulturne64   sestavni75   nikjer69   1410.
1411.   četudi64   možu62   poln63   nadaljevanju67   sodniki64   sto75   stroške69   1411.
1412.   vedeti64   najmanj62   pomena63   popolno67   prodaja64   vrstice75   aktivnosti69   1412.
1413.   dejanje64   skoz62   posebnega63   poslovni67   vpliv64   delom75   argument69   1413.
1414.   delnice64   tabo62   pozornost63   povezane67   polovici64   majhnih75   pomena69   1414.
1415.   letošnji64   videlo62   snov63   pripoved67   današnji64   prepoznavanje75   pripomb69   1415.
1416.   obrambo64   toplo62   svetloba63   uporaba67   človekovih64   pripravo75   prometu69   1416.
1417.   menijo64   dvorišču62   ustvarjalnosti63   vidik67   dobi64   varno75   sprejemanju69   1417.
1418.   mejo64   skrbno62   vrednosti63   čimer67   zanjo64   prišel75   primerna68   1418.
1419.   zadovoljen63   dvema61   zrak63   folklornih67   problemov64   prvega75   dosegli68   1419.
1420.   ona63   nisva61   delih63   izraža67   znani64   celoten75   zemljišča68   1420.
1421.   nadaljevanju63   prvem61   govorila63   jezero67   vpliva64   temi75   pregledu68   1421.
1422.   prednosti63   skrb61   pustil63   poglavja67   dogovor64   grafike75   korist68   1422.
1423.   levo63   doline61   spodaj63   postavi67   proračun64   naslednjih75   odgovore68   1423.
1424.   najti63   križ61   tiče63   račun67   konkurenci64   projektorja75   iti68   1424.
1425.   skupnost63   potrebno61   voda63   šestdesetih67   oz.64   telekom75   lokalno68   1425.
1426.   meji63   tokrat61   vredno63   tradicija67   moja64   tretji75   dejanja68   1426.
1427.   slike63   prosila61   želim63   ugotoviti67   vnovič64   naslovov75   mandat68   1427.
1428.   največjih63   pravici61   želja63   urada67   opreme64   nekoč75   gredo68   1428.
1429.   razpis63   krčmar61   brzojavno62   ustreza67   pozornost64   sredstev75   njihove67   1429.
1430.   šolstvo63   odpre61   človeških62   ustvarjanja67   predlogu64   kupiti74   mogel67   1430.
1431.   zveza63   težka61   priznati62   zanje67   zgodovine64   prenosne74   organizacij67   1431.
1432.   npr.63   božje61   razum62   značaj67   dvoboj64   razvijalci74   ostane67   1432.
1433.   mirno63   deček61   razumeli62   najbrž66   srečanju64   zagon74   izrecno67   1433.
1434.   stara63   hudič61   sliko62   nedvomno66   odgovornost64   določeno74   členov67   1434.
1435.   kamor63   kuhinjo61   zakon62   občasno66   novinarji64   dosti74   noben67   1435.
1436.   zopet63   rod61   zgodovinsko62   pojavljajo66   pozornosti64   h74   dogovor67   1436.
1437.   zahteval63   divje61   desno62   potreb66   pripravila63   povrh74   posebne67   1437.
1438.   preko63   besedi61   hotela62   razsežnosti66   organizacij63   primerov74   rešiti67   1438.
1439.   minuti63   bolan61   izkušnje62   slogu66   otroka63   srečo74   vsaka67   1439.
1440.   lige62   pokazala61   mar62   srednje66   napovedi63   zgodilo74   koga67   1440.
1441.   delajo62   groza61   političnega62   določenih66   postopka63   element74   nasprotuje67   1441.
1442.   klub62   storila61   postalo62   narodni66   vselej63   jeziku74   takšnega67   1442.
1443.   prvak62   prah60   sabo62   objavil66   izgubila63   oblikovanje74   doma67   1443.
1444.   računalnik62   začudil60   današnji61   ostalo66   roman63   šest74   žalost67   1444.
1445.   delati62   gozda60   kakršen61   postalo66   vloge63   traja74   delovna67   1445.
1446.   socialne62   nalašč60   objavil61   različna66   zunanje63   napravami74   politični67   1446.
1447.   premiera62   veje60   obstajajo61   sistemov66   jeseni63   redno74   postopkov67   1447.
1448.   uvrstitev62   hej60   revije61   sistemu66   tukaj63   knjižnice73   stalno67   1448.
1449.   ljubljanske62   huda60   sonca61   skorajda66   šolstvo63   uri73   družbi67   1449.
1450.   zapisal62   dneh60   številnih61   stoji66   tisočakov63   odličen73   šole67   1450.
1451.   raziskave62   opazoval60   tik61   visoki66   našel63   potrebi73   besed67   1451.
1452.   moji62   predvsem60   kozak61   vključuje66   temi63   prometa73   razlike67   1452.
1453.   mislil62   zvedel60   kritiki61   analizo65   finančne63   redko73   replike67   1453.
1454.   ponudbo62   nimaš60   najboljši61   cerkvi65   zahtevo63   splošno73   svojimi67   1454.
1455.   jezika62   sili60   obstoj61   delovne65   odnosov63   dobil73   dodano66   1455.
1456.   vojna62   jokala60   okviru61   dosegli65   smislu63   fotoaparati73   stroški66   1456.
1457.   model62   čase60   omenil61   funkcijo65   letošnjem63   promet73   objektov66   1457.
1458.   vpliva62   rame60   pričakoval61   izbira65   zdravniki63   skupini73   sprejemali66   1458.
1459.   pismo62   vojak60   spomnil61   komaj65   govoril63   teža73   mesecih66   1459.
1460.   tema61   dnevi60   vrednote61   kraške65   zboru63   tv73   izvaja66   1460.
1461.   voda61   zdavnaj60   človekovo60   najmanj65   želeli63   nazadnje73   umik66   1461.
1462.   nekje61   vstopil60   izredno60   nekdaj65   spremembo63   podobnih73   tokrat66   1462.
1463.   igrali61   bratje59   luči60   poslanci65   središču62   številu73   karkoli66   1463.
1464.   ljudem61   vežo59   mnenje60   redu65   trenerja62   vrstici73   računsko66   1464.
1465.   nobenih61   angel59   narobe60   struktur65   razmeroma62   zvezi73   same66   1465.
1466.   meseca61   pota59   noge60   dobesedno65   sledi62   domače73   postopki66   1466.
1467.   govorimo61   stanovanje59   pisec60   filozofijo65   zgodi62   nanj73   strokovne66   1467.
1468.   sodnika61   živa59   polovico60   gledališča65   čelu62   ve73   prihodnje66   1468.
1469.   pričakuje61   sapo59   prihodnji60   letom65   ligi62   odvisna73   predstavitev66   1469.
1470.   domu61   moralo59   prinesel60   posameznik65   politična62   spremeniti73   izgradnje66   1470.
1471.   položaja61   nimajo59   robu60   povezani65   agencija62   procesorju72   zavedamo66   1471.
1472.   zmagi61   nogah59   svetovne60   realno65   pripravljena62   resnično72   javnem66   1472.
1473.   vrst61   zadnjič59   zadnja60   šest65   rezultate62   stanja72   podal66   1473.
1474.   znanja61   strmel59   zgodi60   vedel65   morju62   stikalo72   delamo66   1474.
1475.   status61   natančno59   znanje60   govornik65   skupne62   številki72   komu66   1475.
1476.   narave61   preprosto59   ah60   kratko65   štirje62   učinke72   predsedujoča66   1476.
1477.   ekipe61   rože59   javno60   načrt65   rekli62   ustreza72   izvajanja65   1477.
1478.   raven61   steno59   kulturnih60   narava65   kamor62   namerava72   opozarjam65   1478.
1479.   primerno61   levi59   odkar60   nasprotje65   zavarovanje62   potrebovali72   republiko65   1479.
1480.   povsod61   pokaže59   prepričanje60   natanko65   povedali62   zvočne72   drugje65   1480.
1481.   veste61   licu58   sporočil60   pobočju65   uradni61   delovno72   vladni65   1481.
1482.   igri61   pogosto58   spoznanja60   poeziji65   našem61   nisem72   njegov65   1482.
1483.   odlično61   samó58   spreminja60   površino65   poročila61   podjetji72   rečemo65   1483.
1484.   gospodarskih61   pisma58   decembra59   prebivalcev65   strokovnjakov61   dodatki72   gozdov65   1484.
1485.   odvisno61   zavpil58   drugačno59   sestavljajo65   dopoldne61   prišlo72   institucij65   1485.
1486.   milijon61   drugič58   dvajset59   sivorjava65   manjši61   današnjih72   namene65   1486.
1487.   finalu61   mladih58   evropske59   sme65   bled61   dodatni72   ugotovitev65   1487.
1488.   francoski60   suknjo58   imenom59   subjektivitete65   pokalu61   ostrenje72   republika65   1488.
1489.   visoke60   česa58   književnosti59   štirih65   prvakov61   resno72   sodelovanju65   1489.
1490.   postavili60   gledajo58   mizi59   tja65   naloga61   visoke72   božič65   1490.
1491.   zunanje60   nenavadno58   omogoča59   trgu65   omenjeni61   zadovoljni72   trije65   1491.
1492.   dosti60   sanj58   podobe59   učinkovitost65   državami61   moči72   glasovanjem65   1492.
1493.   zavarovanje60   tale58   skupina59   boš64   sedmih61   posnetki72   temo65   1493.
1494.   sklepa60   dolgih58   spominja59   cerkvene64   trdijo61   telesa72   finančni65   1494.
1495.   enostavno60   godi58   večidel59   ljudstvo64   bodisi61   želite72   njega65   1495.
1496.   edino60   kričal58   vrednost59   mestne64   krize61   desno71   tretjega65   1496.
1497.   ureditev60   veži58   vrst59   otroka64   pravila61   internetni71   interesov65   1497.
1498.   zadovoljni60   drugimi58   znani59   ravnanja64   vedel61   kratkim71   uporabo65   1498.
1499.   prihodnjih60   družba58   avgusta59   različni64   zagotovil61   razlikujejo71   beseda64   1499.
1500.   redno60   verjetno58   čaka59   takšen64   začne61   štirih71   povedala64   1500.
1501.   potrebna60   ljubim58   človeška59   visoke64   upravi61   glasbenih71   velikih64   1501.
1502.   urad60   vemo58   črno59   zanimivo64   dobiček61   kupci71   obstajajo64   1502.
1503.   pripravila60   cesta57   grem59   zgodbo64   status61   bolnikov71   situacijo64   1503.
1504.   opremo60   pozdravil57   junija59   kulturno64   govoriti61   internetne71   razvidno64   1504.
1505.   gospodarski60   pustila57   komu59   odbor64   stane61   obsega71   zavarovanju64   1505.
1506.   moštvo60   prvega57   politiko59   onstran64   ureditev61   podatkovnih71   glejte64   1506.
1507.   manjši60   želim57   prave59   pravil64   nacionalni61   povežemo71   naslednjem64   1507.
1508.   globoko59   tiha57   prijatelja59   zdelo64   zavod61   požarni71   zakonsko64   1508.
1509.   šli59   začutil57   prijateljev59   celotnega63   osebni61   prostoru71   škoda64   1509.
1510.   besedilo59   zaprl57   seznanil59   dogajanje63   poskušal61   strežnikom71   ratifikaciji64   1510.
1511.   najboljša59   nesreča57   sodi59   domov63   ameriško61   izpisa71   sklepe64   1511.
1512.   končala59   temni57   strašno59   imenom63   bruto61   predloge71   obravnavamo64   1512.
1513.   nacionalne59   največ57   številne59   izdelkov63   umetnost61   tiskalnike71   razpis64   1513.
1514.   stopil59   nočem57   zgodbo59   koncept63   proizvodnjo61   manjka71   zoper64   1514.
1515.   starih59   zdela57   znan59   odvisno63   srečanja61   znani71   cene64   1515.
1516.   misel59   travo57   čuti58   okolici63   evropskem61   zunaj71   urad64   1516.
1517.   postaja59   premalo57   dati58   oseb63   dirki60   zid71   določila64   1517.
1518.   besed59   zaspal57   državo58   pisanja63   njihovem60   vemo71   roke64   1518.
1519.   zanjo59   konji57   gleda58   pomembni63   finančnih60   preteklosti70   spremeni64   1519.
1520.   sprva59   mislijo57   hočeš58   povezave63   nastopil60   glavo70   podatek64   1520.
1521.   naloge59   poslušala57   lastni58   umetnika63   predsednikom60   zdravil70   spoštovana64   1521.
1522.   poseben59   sedeli57   literarnih58   znanstveno63   živijo60   imate70   policije64   1522.
1523.   opravil59   upam57   nagelj58   deželnem63   delajo60   občasno70   imenovanja64   1523.
1524.   razmeroma59   koder57   poskus58   glasu63   njenega60   odločil70   mandata63   1524.
1525.   predsedniku59   minut57   posledica58   izvajanje63   prof.60   zunanjih70   odgovori63   1525.
1526.   isto59   noče57   zakonitosti58   kakšne63   znanosti60   akumulatorja70   zadnje63   1526.
1527.   plačati59   dvigne57   zlo58   organizacijske63   vsakem60   ddr.70   kandidat63   1527.
1528.   orožja59   velikim57   besedami58   potok63   sedanji60   izdelave70   reforme63   1528.
1529.   finančne59   ganeš56   daj58   procesi63   orožje60   nenavadno70   kakšnih63   1529.
1530.   prinaša59   branil56   domu58   raje63   manjše60   sodelovanje70   interesu63   1530.
1531.   žensk59   starejši56   hodil58   sloga63   šel60   vedeti70   pobude63   1531.
1532.   mizo59   vase56   jutro58   stroškov63   sobota60   digitalnega70   svoja63   1532.
1533.   obravnava59   vzeti56   mizo58   širina63   začasno60   najhitrejši70   tekst63   1533.
1534.   društvo59   pomisli56   noče58   uprave63   srednje60   smemo70   prinaša63   1534.
1535.   navsezadnje59   prikazal56   pogledu58   zunanji63   roko60   cen70   rezultat63   1535.
1536.   razlika59   zbogom56   pojavi58   dejanja62   selektor60   dražji70   financ63   1536.
1537.   oz.59   boli56   pomislil58   medsebojno62   tekem60   frekvenco70   ustavni63   1537.
1538.   pomena58   slovenski56   pove58   metoda62   poudarja59   naredimo70   bank63   1538.
1539.   manjše58   laže56   povej58   novem62   gore59   svojimi70   kam63   1539.
1540.   kakih58   nerodno56   prihajajo58   opraviti62   starši59   trga70   premoženje63   1540.
1541.   izvolite58   prijela56   razsežnosti58   označuje62   škodo59   učinek70   prešli63   1541.
1542.   nimamo58   bregu56   soboto58   posebnosti62   dali59   vrstico70   pomembne62   1542.
1543.   cerkve58   odkod56   vnaprej58   povsod62   nastopa59   vsaki70   števila62   1543.
1544.   g.58   odločil56   človekovega57   raziskovanje62   naslednje59   napravah69   živijo62   1544.
1545.   kakovost58   vrsto56   dolžnost57   reke62   osmih59   rahlo69   gospodom62   1545.
1546.   generalni58   poglavje56   gledališče57   srednjem62   vidi59   črke69   nepravilnosti62   1546.
1547.   odprli58   morja56   midva57   stopnjo62   pravne59   povprečno69   pozdravljam62   1547.
1548.   kolu58   dajte56   nek57   števila62   zapora59   bitov69   zahtevo62   1548.
1549.   tekmah58   spoznala56   obema57   temeljnih62   mestih59   odlična69   ocena62   1549.
1550.   zgodbe58   stresel56   obliko57   večini62   povečala59   odtis69   začetek62   1550.
1551.   opozarja58   vleče56   odgovoriti57   vedeti62   seznam59   vnos69   velikokrat62   1551.
1552.   razmerje58   gledati56   pisatelja57   vrtače62   voda59   zaslonov69   stvareh62   1552.
1553.   katera58   greš56   pozdrave57   zadnjem62   nedavno59   pripravlja69   izvolitvi62   1553.
1554.   same58   mladosti56   primerjavi57   zase62   opravil59   stiskanja69   hočemo62   1554.
1555.   igralec58   bala55   septembra57   zv.62   ekipi59   ugodna69   proračunskih62   1555.
1556.   lasti58   bolečine55   sprva57   kontekst62   st.59   namestiti69   pregleda62   1556.
1557.   pove58   čudil55   sreča57   krog62   pripravlja59   točk69   lista62   1557.
1558.   organizacij58   pade55   starega57   list62   ogled59   vir69   mesec62   1558.
1559.   vojska58   poljubil55   teče57   luči62   ugotavlja59   delovanjem69   rast62   1559.
1560.   skorajda58   dež55   všeč57   manjše62   ugotovil59   denar69   teden62   1560.
1561.   padel58   dokaj55   žene57   narodnega62   političnega59   sejmu69   vašo62   1561.
1562.   pravila58   besedami55   živimo57   političnega62   ustavnega59   zmorejo69   vnaprej62   1562.
1563.   ekipa58   ostati55   dejstva57   razprava62   knjig58   daje68   zanimivo62   1563.
1564.   zakonov58   zagledala55   dolg57   urad62   minutah58   gonilnike68   gospodarski62   1564.
1565.   smer58   zazdelo55   družbeno57   začenja62   poslali58   kup68   njihovih62   1565.
1566.   njenega58   zlata55   govorijo57   znane62   znaša58   sistemski68   spomnim62   1566.
1567.   lep58   gospodarja55   jeziki57   žensko62   pripravil58   vključno68   dobra62   1567.
1568.   amandmaja58   najbolje55   korakov57   dejstva62   svetovnih58   boljšo68   interese62   1568.
1569.   pogoje57   kriv55   podobna57   državah62   zdravstveno58   dosežemo68   življenja62   1569.
1570.   kandidatov57   navsezadnje55   podobnih57   kakšna62   stroški58   zvočni68   naredi62   1570.
1571.   letošnjem57   domislil55   posameznika57   povezuje62   pomena58   kratkem68   sodi61   1571.
1572.   kazni57   pripeljal55   različno57   projekt62   kos58   mesecev68   hoteli61   1572.
1573.   osnovi57   gledale55   stvarnosti57   sledijo62   napake58   rekli68   odločanja61   1573.
1574.   priti57   pripravljen55   trditev57   smemo62   zgodovino58   itd.68   vprašanjih61   1574.
1575.   visoki57   delajo55   umetniško57   stanju62   poslal58   laserski68   politična61   1575.
1576.   vpliv57   išče55   veter57   dejavniki61   tekmovanje58   potreben68   nemogoče61   1576.
1577.   zmage57   oblaki55   vodil57   filozofija61   upam58   bolnik68   pomenilo61   1577.
1578.   vlogi57   podoba55   človekove56   interesov61   glavna58   dodali68   ustava61   1578.
1579.   dogovor57   večerjo55   glasbo56   izraza61   poslovanje58   isto68   deluje61   1579.
1580.   beseda57   lepih55   gore56   nalogo61   prejeli58   kakšne68   lešnik61   1580.
1581.   demokracije57   sv.55   katera56   poslovno61   vojaške58   količino68   zvezo61   1581.
1582.   vodstvom57   urno55   nakar56   postali61   npr.58   njegovi68   lažje61   1582.
1583.   roman57   majhno55   nastala56   potrebna61   ponudbe58   vključuje68   šla61   1583.
1584.   kg57   nosila55   obiskal56   primerov61   takšen58   znaša68   izvrševanju61   1584.
1585.   zahtevo57   podobno55   pomaga56   razmer61   jezika58   foto68   mislil61   1585.
1586.   nenadoma57   podobo55   zadnjem56   razmerij61   glasbe58   komunikacije68   razpravljamo61   1586.
1587.   zagotavlja57   stori55   zvezo56   sklep61   opremo58   postaj68   glasuje61   1587.
1588.   stane57   sveto55   zvonu56   ss61   koalicije58   pošiljanje68   njegove61   1588.
1589.   naslova57   pomlad55   čast56   umetniške61   vojakov58   pove68   pridejo61   1589.
1590.   namerava57   prime55   človekom56   uspeh61   rodil58   presenetljivo68   številke61   1590.
1591.   proizvodnje57   zanje54   dokaz56   zgoraj61   banki58   varnostnih68   začela61   1591.
1592.   finančnih57   edina54   izbral56   kulturne61   obravnavo58   velikim68   hitri61   1592.
1593.   ruski57   mana54   kritik56   literarno61   prihajajo58   potrebna67   itd.61   1593.
1594.   žena57   temo54   nečesa56   mimo61   pismo58   rečeno67   dodatne61   1594.
1595.   krogu57   zgodaj54   raje56   načinu61   razstavo58   slabša67   korak61   1595.
1596.   programe57   duha54   teorije56   nobena61   informacij58   uporabna67   naslednja61   1596.
1597.   današnji57   mladega54   veseli56   položaja61   nacionalne58   dosegel67   obrazložil61   1597.
1598.   vidim57   ur54   videz56   reprezentacije61   knjigi58   tipka67   končali60   1598.
1599.   pogovor57   znano54   živim56   resnice61   praviloma58   trije67   vsebine60   1599.
1600.   kos57   milo54   barve55   sedemdesetih61   vedeti57   znanih67   doktor60   1600.
1601.   pripravljena56   polne54   jezikom55   sega61   dvorana57   film67   takole60   1601.
1602.   bližini56   sila54   kakšni55   sodelavcev61   predvidoma57   prikazuje67   celotno60   1602.
1603.   zahtevajo56   vitez54   letos55   stalno61   sil57   delovanju67   prihodkov60   1603.
1604.   zanesljivo56   prste54   novele55   svobodo61   glasbo57   novice67   predlagano60   1604.
1605.   znani56   lačen54   pisateljev55   šola61   mestom57   prijetno67   radi60   1605.
1606.   prihodnji56   oblast54   piši55   vlado61   delati57   shranimo67   načelo60   1606.
1607.   prevzel56   pak54   poslej55   zgodi61   predloga57   zanima67   navedel60   1607.
1608.   nenehno56   verjel54   prošnjo55   dolino60   bolnišnici57   navodila66   pogodba60   1608.
1609.   zakonodaje56   vzdihnil54   razumevanje55   družba60   znan57   tistega66   točk60   1609.
1610.   stal56   nož54   skupno55   družbenih60   čimer57   velikega66   primeren60   1610.
1611.   prejeli56   bel53   stranka55   funkcij60   postali57   zagonu66   vabim60   1611.
1612.   napisal56   boji53   tvojo55   kak60   poskušali57   kabel66   izgradnjo60   1612.
1613.   devet56   pest53   x55   narodov60   navsezadnje57   menujev66   njegova60   1613.
1614.   voznik56   poznaš53   zahteval55   nastane60   stara57   javno66   nadalje60   1614.
1615.   zame56   truden53   duhovni55   ogrske60   organizacija57   masa66   pogoj60   1615.
1616.   večer56   zobmi53   itak55   pokazal60   delovno57   moški66   davek60   1616.
1617.   moštva56   pozabila53   leži55   položaju60   kam57   signala66   drugačno60   1617.
1618.   naložbe56   tuje53   lipa55   povezanost60   razstava57   virusov66   oceno60   1618.
1619.   oseb56   razumela53   napišem55   prakse60   povprečju57   spodnji66   socialdemokratov60   1619.
1620.   gospodu56   tvojih53   polju55   proizvodnje60   vodstva57   vselej66   vidi60   1620.
1621.   družino56   tekel53   pomagati55   romana60   številni57   besede66   naredila60   1621.
1622.   mediji56   desni53   primerih55   socialno60   ukradel57   podajalnik66   oseba60   1622.
1623.   mednarodnega56   dlan53   službo55   svobode60   dvajset57   zdravilo66   praksa60   1623.
1624.   živijo56   začudeno53   svobodi55   takšni60   turnirja57   doseči65   storili60   1624.
1625.   jugoslavije56   napisal53   vedi55   zadnje60   črni56   ustvarjanje65   ugotovil60   1625.
1626.   reče56   nehote53   zdela55   žena60   napisal56   ameriški65   gospodarsko59   1626.
1627.   uporabljajo56   plačal53   društva54   dokončno60   mednarodna56   blizu65   govornico59   1627.
1628.   napake56   belega53   izraža54   drugačen60   naloge56   družino65   razumeti59   1628.
1629.   pozornosti56   ej53   kakršna54   družbeni60   možno56   energijo65   tistimi59   1629.
1630.   zadnjega56   naredila53   mislite54   idejo60   lestvici56   kakšen65   zakonodaji59   1630.
1631.   barve56   daje53   največkrat54   korak60   edino56   karticami65   dodatna59   1631.
1632.   škodo56   kratkem53   oseba54   mene60   mogla56   posnetek65   sedanji59   1632.
1633.   omenil56   opravil53   polna54   pojma60   polovica56   lastne65   reševanje59   1633.
1634.   kmetijstvo56   večno53   razlaga54   prihodnost60   nesreče56   slovenske65   tretja59   1634.
1635.   ameriška56   želi53   sreče54   priložnost60   skratka56   navadnih65   izvajanju59   1635.
1636.   poslal56   čudovito53   sveti54   sestavine60   njihovega56   osvetlitve65   stanovanj59   1636.
1637.   naloga56   hočejo53   široko54   stranki60   vnaprej56   otroci65   akt59   1637.
1638.   kulturne56   šoli53   točno54   vedenja60   športni56   potrebne65   stanju59   1638.
1639.   zna56   takšno53   višje54   zbirki60   naslova56   filma65   znesek59   1639.
1640.   kraj56   trg53   zadnjega54   čigar59   kdor56   glavna65   monetarno59   1640.
1641.   njemu56   večji53   značilno54   gospostev59   prinaša56   nameščen65   odloči59   1641.
1642.   pristojnosti56   meč53   nadvse54   govoril59   prebivalci56   predstavljajo65   opraviti59   1642.
1643.   zgodovine56   ulicah53   obrnil54   gradu59   narave56   standardu65   volje59   1643.
1644.   posebnega56   vzemi53   politična54   izdatkov59   prejšnjega56   brezžične65   poskušal59   1644.
1645.   vnaprej55   boljše52   proces54   izseljencev59   tista56   dveri65   strokovnih59   1645.
1646.   poskušal55   časi52   značaj54   podporo59   minuli56   mehanizem64   škode59   1646.
1647.   odpeljali55   dete52   dobri53   ponuja59   odkar56   tovrstnih64   prijavil59   1647.
1648.   kakovosti55   maram52   dosegel53   posledice59   kakovosti56   zvočnih64   agencije59   1648.
1649.   informacij55   rob52   iste53   površine59   drugod56   življenju64   pripraviti59   1649.
1650.   želim55   rodu52   lastnega53   probleme59   pomen56   daljavo64   hoče59   1650.
1651.   samega55   gospodinja52   mnenju53   rdečerjava59   poseben56   dvoma64   pozitivno59   1651.
1652.   vzel55   hitreje52   nahaja53   roko59   nobenih56   končni64   dajmo59   1652.
1653.   vrsta55   velja52   notranje53   skupni59   sodelovali56   prišli64   kandidata59   1653.
1654.   posamezne55   navadi52   območju53   tisoč59   ponavadi56   roke64   rešuje58   1654.
1655.   nanj55   najrajši52   pesmih53   točk59   trgovine55   data64   imenuje58   1655.
1656.   zavod55   spregovoril52   pokazalo53   votlin59   ukvarja55   kakšna64   vsemu58   1656.
1657.   politična55   vlak52   posebne53   član59   znanje55   kliknite64   dobimo58   1657.
1658.   kola55   čem52   razlogov53   elementi59   slabe55   otroka64   zaposlovanja58   1658.
1659.   pripeljal55   krajih52   tema53   knjigo59   dogodek55   prihaja64   močno58   1659.
1660.   filma55   mladost52   živ53   lastni59   znana55   ustrezne64   postopke58   1660.
1661.   vedeli55   mudi52   življenjem53   mar59   smer55   protokola64   pooblastila58   1661.
1662.   osebe55   nase52   dežela53   motiv59   ljudem55   resda64   tja58   1662.
1663.   črno55   obrazi52   hodi53   naselja59   gora55   okoljem64   določi58   1663.
1664.   predlagatelj55   prosi52   išče53   povezano59   združenih55   popolno64   nedvomno58   1664.
1665.   vloge55   srečna52   ljubljanski53   praktično59   oseb55   povzroča64   vodil58   1665.
1666.   jeseni55   temne52   manjka53   primerno59   utegne55   rekoč64   vedel58   1666.
1667.   sprejem55   visoke52   nadalje53   ritem59   desno55   zahtevajo64   davčne58   1667.
1668.   letoma55   dolgem52   navzdol53   šli59   kraju55   znana64   izven58   1668.
1669.   službo55   hoditi52   navzgor53   težav59   zaposleni55   različno64   prostoru58   1669.
1670.   stroški55   kratek52   novem53   zgodovinski59   nemških55   tremi64   sprejemanja58   1670.
1671.   rezultate55   vedo52   pamet53   fotografija59   razmerje55   zgoraj64   branje58   1671.
1672.   jima54   poslušaj52   pričel53   imam59   besedo55   črno64   takem58   1672.
1673.   boju54   potegne52   rodu53   mati59   povsod55   izkazalo64   prehrano58   1673.
1674.   uporablja54   red52   stal53   osemdesetih59   predstavnikov55   koristno64   reševati58   1674.
1675.   prireditev54   enem52   starejše53   pesniški59   dala55   naredi64   urada57   1675.
1676.   pomen54   mara52   stvarnost53   plesu59   povečanje55   polovico64   začne57   1676.
1677.   večini54   drevo52   usode53   rebro59   rekord55   bralniki63   zdravstvenega57   1677.
1678.   izgubili54   mami52   vrnem53   sabo59   vozila55   komaj63   nivoju57   1678.
1679.   priprave54   orožje52   ceste52   ustrezne59   okolju55   manjšo63   povečanje57   1679.
1680.   bržkone54   postavi52   dolini52   župan59   moram55   namenjene63   sabo57   1680.
1681.   okolju54   težke52   gledališča52   delujejo58   resda55   zapisov63   argumenti57   1681.
1682.   rada54   ulice52   igre52   išče58   službo55   marsikdo63   meja57   1682.
1683.   praviloma54   verjeti52   luč52   izdatki58   energijo55   photoshop63   ceno57   1683.
1684.   ugotovil54   govoriš52   nanjo52   izražanja58   fakultete55   bolniki63   zdravje57   1684.
1685.   delal54   kuhinji52   naravnih52   lepa58   izjave54   diskom63   državami57   1685.
1686.   desno54   nanje52   našla52   pisma58   gibanja54   nenehno63   kratek57   1686.
1687.   letošnje54   pričela52   ur52   primere58   kraj54   ostrina63   repliciram57   1687.
1688.   nekdanjega54   vsakemu52   uspelo52   rezultate58   neznanec54   povezani63   cest57   1688.
1689.   ugotavlja54   čudna52   večjo52   spremeni58   večini54   proces63   osnova57   1689.
1690.   stoji54   godilo52   božjo52   strogo58   padla54   fotografijo63   pravila57   1690.
1691.   družb54   hrbtom52   čigar52   šoli58   jima54   desni63   takšni57   1691.
1692.   prihajajo54   jesti52   črni52   usmeritev58   sila54   nedvomno63   dopolnilno57   1692.
1693.   koalicije54   pričakoval52   družine52   vi58   zagotavlja54   ponudnik63   razprav57   1693.
1694.   pogoji54   velikimi52   evropskih52   drugič58   dolg54   strojni63   ureditve57   1694.
1695.   lažje54   kočo51   gledališču52   folklornega58   zahtevali54   tabele63   spremenili57   1695.
1696.   bruto54   obleki51   globlje52   izjemno58   napoveduje54   enaki62   aprila57   1696.
1697.   čelu54   opazila51   iskreno52   oblikah58   čakajo54   klic62   demokracija57   1697.
1698.   dolg54   blago51   jaza52   pesmih58   srbske54   komunikacijo62   invalidov57   1698.
1699.   napoved54   delala51   literarne52   pisanju58   vredno54   nvidia62   nanašajo56   1699.
1700.   napad54   dežele51   najde52   pomembnih58   rop54   takšno62   slučajno56   1700.
1701.   narobe54   peč51   napraviti52   poslovna58   številko54   vodila62   pojasnil56   1701.
1702.   marsikaj54   sosed51   njima52   različnimi58   razlika54   elementi62   mednarodnih56   1702.
1703.   polovici54   glasovi51   novelo52   razlikuje58   izid54   geslo62   pomembnih56   1703.
1704.   dobička54   kasneje51   obljubil52   rezultati58   primerno54   hewlett-packard62   moti56   1704.
1705.   odgovornosti54   grob51   reviji52   ugotavlja58   nekdaj54   javo62   besedilu56   1705.
1706.   gostje54   podobna51   sporočila52   umetniško58   vrsta54   najboljših62   izobraževanja56   1706.
1707.   dati54   ustavi51   šole52   vrata58   podobo54   predmeta62   pravijo56   1707.
1708.   volje54   prinese51   vprašanju52   znak58   mlade54   razlogov62   pravočasno56   1708.
1709.   ostane54   dim51   zvezde52   brezna57   zlato54   spominja62   uspeli56   1709.
1710.   osebni54   oprostite51   živijo52   britanski57   sporočilo54   avtorji62   posebnih56   1710.
1711.   turnirju54   zdel51   božjega51   dogaja57   ustave54   šifriranje62   situacija56   1711.
1712.   storil54   žalostna51   drama51   dvoma57   nastala53   številk62   dejanje56   1712.
1713.   pripravlja53   igra51   imelo51   fazi57   družino53   tržišče62   ocene56   1713.
1714.   vsakega53   mlade51   kralja51   grad57   nastopila53   zapisovalniki62   otroka56   1714.
1715.   sedanji53   pognal51   nanje51   načinov57   profesor53   enostaven62   kmetijstva56   1715.
1716.   tiče53   verjamem51   nebu51   nanašajo57   dogajanje53   zaporedni62   lasti56   1716.
1717.   seznam53   vredno51   oko51   naslov57   posebnega53   zdravnik62   nadaljuje56   1717.
1718.   spoštovane53   morju51   sedem51   pojavov57   štirimi53   najboljša62   trg56   1718.
1719.   štirje53   tema51   sistema51   povedal57   barve53   večjega62   statusa56   1719.
1720.   podprli53   zadnja51   upanja51   pregled57   izkušenj53   našel62   imenovani55   1720.
1721.   zdravstveno53   želja51   verjeti51   prvotno57   glavno53   natanko62   opravil55   1721.
1722.   združenja53   čakali51   znana51   temelj57   srbski53   povezana62   proces55   1722.
1723.   ton53   kavo51   bivanje51   tridesetih57   neke53   začela62   dodatnega55   1723.
1724.   mestih53   najde51   čutim51   uporabe57   trenutek53   celotnega61   odločati55   1724.
1725.   državami53   tekla51   drugačne51   velikokrat57   kmetijstvo53   informacijskih61   koncept55   1725.
1726.   nobena53   krepko50   drugje51   vrnil57   šola53   odnos61   spreminja55   1726.
1727.   nekdaj53   smehljal50   enostavno51   vseeno57   podobne53   pokaže61   nekoga55   1727.
1728.   pripravil53   čela50   hočejo51   zemlje57   skrb53   predpomnilnik61   poskuša55   1728.
1729.   postane53   domači50   kr.51   zgodovinsko57   reprezentanca53   predstavila61   izgleda55   1729.
1730.   umetnost53   družbo50   lepega51   kod57   medijev53   slednji61   ministrstev55   1730.
1731.   govorijo53   papir50   naglo51   mark57   prostore53   srečamo61   vpliva55   1731.
1732.   povem53   razume50   poznajo51   nanj57   fra53   zahtevne61   temeljnih55   1732.
1733.   predlagam53   ubogi50   priliki51   nastopa57   cesto53   napovedal61   začetka55   1733.
1734.   spomin53   vreden50   pripravljeni51   obračun57   zame53   orodji61   denacionalizaciji55   1734.
1735.   zadevo53   beži50   straneh51   odpira57   četrti53   organizacije61   pravnega55   1735.
1736.   čimer53   miren50   um51   prihodkov57   potrebna53   pomembne61   vesel55   1736.
1737.   poskušali53   mislili50   dobiti50   učinke57   pojasnjuje53   postscript61   zakonih55   1737.
1738.   poslanke53   opraviti50   dogajanje50   žanra57   začetkom53   raba61   jasna55   1738.
1739.   slišal53   vsakdo50   giblje50   dobre56   kandidat53   tip61   obrazložiti55   1739.
1740.   vnovič53   goro50   hrepenenje50   elementov56   pokazali52   dodatna61   prvopodpisanim55   1740.
1741.   sodniki52   prazna50   moški50   mogla56   črno52   nameravajo61   določil55   1741.
1742.   državljani52   čakaj50   niste50   odkrili56   lastno52   omrežna61   posebnega55   1742.
1743.   znanosti52   nobeden50   oboje50   opisal56   prosto52   raven61   predvideno55   1743.
1744.   lokalne52   okrenil50   pr.50   razume56   nevarnost52   telefone61   drugačne55   1744.
1745.   socialnih52   prihajal50   pridejo50   reda56   zdravil52   vmesniku61   opravljanje55   1745.
1746.   odboru52   nobeno50   pripoveduje50   sliko56   ministri52   držav61   pisni55   1746.
1747.   odnosov52   pobral50   sposoben50   umetniškega56   narodov52   kamere61   kratkem55   1747.
1748.   glasbe52   ponovil50   svetov50   velikega56   kriminalisti52   napako61   skupino55   1748.
1749.   pregled52   vlekel50   urah50   zlo56   lažje52   slabost61   službo54   1749.
1750.   strokovnjakov52   skrivaj50   zamisli50   avtorjev56   pokazalo52   izberite61   junija54   1750.
1751.   koga52   zeleno50   celota50   dobra56   zapisali52   kupce61   formalno54   1751.
1752.   omenjeni52   naslonil50   davno50   določen56   opozarjajo52   menuja61   opravljajo54   1752.
1753.   napovedi52   drevesa49   domovine50   dolžnosti56   zgodbo52   obstajajo61   tujini54   1753.
1754.   tv52   jeze49   dvoma50   drame56   govorijo52   pomanjkljivosti61   ministrov54   1754.
1755.   srednje52   kaka49   gospa50   državni56   redu52   preizkušali61   upravnih54   1755.
1756.   vsebino52   močan49   hrano50   kluba56   znanost52   sebe61   strinjamo54   1756.
1757.   starši52   varno49   hudega50   kranjsko56   spomin52   trenutku61   edina54   1757.
1758.   znanje52   kazen49   hvaležen50   kritiki56   lastne52   vgrajenega61   dobijo54   1758.
1759.   določeno52   kliče49   lepote50   modernega56   slabše52   napravi60   odgovoren54   1759.
1760.   morju52   naokoli49   ljubim50   moške56   festivala52   prodajati60   meseca54   1760.
1761.   poslanska52   prihajali49   nedeljo50   nalepljeno56   študij52   zajemanje60   napake54   1761.
1762.   izgubila52   vame49   obdobju50   omogočajo56   zdelo52   kakovostno60   prve54   1762.
1763.   upravi52   vonj49   ostati50   osebnosti56   potrdili52   postala60   državljane54   1763.
1764.   zdravniki52   zasmejala49   ponedeljek50   ostane56   vojaško52   pripravljeni60   sredstvi54   1764.
1765.   normalno52   ljuba49   prisrčno50   pismo56   izkazalo52   raka60   jasen54   1765.
1766.   storiti52   psa49   roža50   preko56   odgovornosti52   skriva60   predlagane54   1766.
1767.   skrb52   dolžnost49   temo50   razlaga56   ja52   datoteki60   postavili54   1767.
1768.   poslovanje52   jeziku49   vanj50   redko56   telo52   drugačen60   ravnanje54   1768.
1769.   svoja52   naglas49   zdel50   zadeve56   praktično52   vrst60   člene54   1769.
1770.   črni52   posluša49   besedi49   značilnost56   mestni52   vsakdo60   repliciral54   1770.
1771.   skupne52   temna49   čakal49   zvezo56   volilni52   zanimivih60   ostala54   1771.
1772.   poslank52   vodil49   član49   avtorja56   priti52   brezžičnih60   ostaja54   1772.
1773.   predstavnikov52   tihem49   človeštvo49   izvir56   morale52   kopij60   podprete54   1773.
1774.   odkrili52   mraku49   pisali49   književnost56   zatem51   kupcev60   predpisi53   1774.
1775.   organizacija52   povedali49   pomenilo49   maja56   avstrijski51   metoda60   predlagana53   1775.
1776.   nafte52   premišljeval49   povabil49   mislim56   igralca51   opazno60   sodelovali53   1776.
1777.   agencija52   visok49   poznamo49   najpomembnejši56   pogoje51   opravilo60   dobre53   1777.
1778.   orožje52   steklenico49   ruskega49   neprofitnih56   poškodbe51   ostra60   julija53   1778.
1779.   odkar52   joj49   središče49   politična56   delovne51   stari60   nobena53   1779.
1780.   cesto52   njihovo49   tiska49   polovica56   koncem51   uporabniškega60   postaviti53   1780.
1781.   ponavadi52   prikimal49   ura49   preteklost56   deli51   začetka60   razpolago53   1781.
1782.   postali52   puško49   vedo49   rad56   tuji51   združuje60   območij53   1782.
1783.   knjigi52   dá49   absolutno49   redno56   mali51   informacijske60   pripravljena53   1783.
1784.   oceni52   lepše49   ceno49   stopnja56   svetovna51   prava60   razvojne53   1784.
1785.   gore52   njihove49   čakati49   subjektu56   unija51   predmete60   obravnavala53   1785.
1786.   nagrade52   šole49   časi49   tesno56   oni51   barvnega60   odgovoru53   1786.
1787.   škoda52   usoda49   družbeni49   vodstvo56   črne51   celice60   čem53   1787.
1788.   pogajanj52   krik49   gori49   domnevno55   premagal51   četrtletju60   pozna53   1788.
1789.   zgodovino52   postane49   ljudeh49   doseganje55   nadvse51   javnosti60   učinkovito53   1789.
1790.   stala52   trideset49   mestih49   družbo55   nemške51   našega60   vojne53   1790.
1791.   poslanca52   zakričal49   množice49   hoteli55   pregled51   pomena60   določba53   1791.
1792.   podobne51   meso49   nasprotju49   moderne55   gostov51   različni60   maja53   1792.
1793.   mar51   upanje49   pisanje49   potrebo55   vodilni51   slabši60   odločba53   1793.
1794.   hitrost51   zakon49   razvoja49   pove55   postane51   sproti60   ogromno53   1794.
1795.   kraju51   očka49   rusko49   pravljice55   gori51   temeljijo60   šest53   1795.
1796.   združene51   poje48   sporočilo49   prehod55   pripravljajo51   virov60   načela53   1796.
1797.   dodatnih51   povejte48   srečno49   skrajno55   pogovoru51   zanesljivost60   izvajati53   1797.
1798.   ekipo51   ubil48   teorija49   stiku55   strokovni51   ata60   varuha53   1798.
1799.   zaključujem51   učil48   vsebino49   uporabil55   višji51   levi60   opozorili53   1799.
1800.   centru51   čul48   domovini48   volitve55   žrtve51   priključka60   uro53   1800.
1801.   temo51   družbe48   najbolje48   začelo55   prave51   račun60   vladne53   1801.
1802.   znan51   pesti48   neprestano48   zbirke55   nadzorni51   tok60   kulture53   1802.
1803.   drugod51   visoki48   njenem48   zgodb55   zbornice51   poveča59   bosta52   1803.
1804.   uradni51   vojsko48   oder48   zrak55   madžarska51   stroške59   dopolnitve52   1804.
1805.   gori51   vrha48   pomagal48   živali55   državljani51   cenovno59   vrsta52   1805.
1806.   ljubezen51   vrže48   preživel48   dom55   progi51   dlje59   izkušnje52   1806.
1807.   rečem51   poznala48   ptice48   klerikalci55   projektov51   postajo59   prejšnjega52   1807.
1808.   roka51   dogaja48   razlike48   kulturni55   dejanj51   istem59   regionalni52   1808.
1809.   taki51   hodniku48   reče48   letoma55   lastnika50   izkušnje59   težav52   1809.
1810.   referendum51   ljubila48   spremenil48   mladi55   marsikaj50   jave59   repliki52   1810.
1811.   spremembah51   one48   škoda48   stik55   blaga50   projektov59   meji52   1811.
1812.   bled51   pravega48   šoli48   tipa55   reda50   samega59   vedo52   1812.
1813.   njihovem51   zadosti48   tvojih48   uradov55   temo50   uspeli59   vključno52   1813.
1814.   poslali51   molil48   ukvarjal48   zamisli55   osebe50   zveze59   delal52   1814.
1815.   izvajanje51   rdeči48   zategadelj48   živo55   potrdila50   količine59   dokončno52   1815.
1816.   tleh51   tačas48   znanja48   žrtev55   nevarnosti50   morala59   letom52   1816.
1817.   dobiček51   govorim48   žalostno48   državo54   vrnili50   pomembnih59   družine52   1817.
1818.   prejšnjega51   ljubica48   cerkvi48   kakovosti54   taka50   slovenska59   večini52   1818.
1819.   nacionalnega51   bridkosti48   deželah48   metodo54   zagotovila50   tehta59   delavci52   1819.
1820.   spremeniti51   zavil48   dnevnik48   naposled54   zakonodaje50   vgrajenim59   dolga52   1820.
1821.   dopoldne51   zgrabil48   doli48   narobe54   poleti50   zanimive59   regije52   1821.
1822.   knjig51   katerimi48   druzega48   nastale54   demokracije50   zdravniki59   vojni52   1822.
1823.   upoštevati50   upala48   hudič48   nemara54   akcijo50   analogni59   volitev52   1823.
1824.   nastala50   dodal48   izročil48   povzroča54   drago50   brezplačen59   istočasno52   1824.
1825.   dvajset50   postave48   nimamo48   relativno54   isto50   dosedanjih59   uprava52   1825.
1826.   dokument50   utegnil48   njihovega48   slike54   dvoma50   lastno59   praviloma52   1826.
1827.   liste50   deželo48   odnosov48   bistvu54   pristojnosti50   mnogo59   zagotovi52   1827.
1828.   nastopa50   minilo48   pomisli48   črna54   mar50   opazimo59   zgodba52   1828.
1829.   začasno50   hrano47   pravem48   folklorne54   nobena50   počasnejši59   območjih52   1829.
1830.   vredno50   obleke47   prepričal48   iskati54   zunanjega50   tiskalnikih59   upoštevali52   1830.
1831.   podpore50   ustavila47   prinaša48   konteksta54   gradnje50   vidi59   prebivalstva52   1831.
1832.   slabe50   čuden47   roka48   kritiko54   članica50   opis58   skrajšanem52   1832.
1833.   zraven50   odprta47   sobi48   nekdo54   vzrok50   osnova58   besedila51   1833.
1834.   sporočili50   prave47   sram48   pogleda54   potočnik50   sodobnih58   napačno51   1834.
1835.   deli50   prepozno47   tvoji48   pokazala54   mitja50   virus58   gozdarstvo51   1835.
1836.   x50   stalo47   umetniki48   predlog54   prometu50   kombinacijo58   pokojninskega51   1836.
1837.   festival50   belem47   vanjo48   rjavosiva54   interesov50   kože58   ponavljam51   1837.
1838.   poraz50   ponudil47   večnosti48   stroški54   domačem50   šlo58   občinam51   1838.
1839.   časih50   vzeli47   bele47   temnorjava54   nadzornega50   ukazom58   direktno51   1839.
1840.   nedavno50   narahlo47   greh47   tla54   vi50   določen58   policija51   1840.
1841.   vaše50   jedel47   majhen47   celota54   policijske50   najzmogljivejši58   strokovnjaki51   1841.
1842.   glavna50   zdravje47   mnenja47   enak54   izobraževanje50   obdobje58   opozorilo51   1842.
1843.   zagotovil50   delali47   napisati47   mestnega54   poslovnih50   procesorjih58   družbo51   1843.
1844.   novinarji50   nagnil47   napol47   nastalo54   določene50   okoljih58   komisijo51   1844.
1845.   številni50   srcem47   nosi47   našo54   oceno50   porabi58   popraviti51   1845.
1846.   praksi50   takšen47   odbor47   nevarnosti54   tednih50   razvija58   temeljito51   1846.
1847.   lastne50   vsake47   pokaže47   obsegu54   nastopu50   zaščite58   ministrica51   1847.
1848.   programi50   kraljica47   posledice47   odgovornost54   zavarovanja50   marca58   obvezno51   1848.
1849.   kakšni50   tujec47   postavlja47   pojavlja54   podpredsednik49   opravili58   posamezni51   1849.
1850.   vsemu50   vprašam47   pošljite47   postaja54   pove49   podatkovni58   telesu51   1850.
1851.   njihovega50   živeli47   pripovedoval47   sprejeli54   k.d.49   polno58   uporablja51   1851.
1852.   sporočilo50   čevlje47   rabim47   središče54   podpore49   polovici58   upravi51   1852.
1853.   srečanju50   moglo47   razložiti47   strah54   tleh49   pristop58   virov51   1853.
1854.   tisočakov50   e47   slišali47   uvod54   sporočil49   vklop58   visoko51   1854.
1855.   znaša50   mojim47   stvarstva47   zahodni54   inštituta49   hrane58   avtoceste51   1855.
1856.   ljubezni50   al47   svetem47   znani54   učinkovito49   komponente58   potrebujemo51   1856.
1857.   dobrega49   onega47   veselja47   živel54   njenem49   snovi58   službi51   1857.
1858.   nastopil49   stisnila47   boju47   apnenca53   krajih49   delovnim57   soglasja51   1858.
1859.   sedmih49   vnovič47   družbenega47   delajo53   zavrnil49   spodnjem57   obrazložitve51   1859.
1860.   proizvodnjo49   nevarnosti47   hitrostjo47   glasbe53   mandat49   tehnično57   večine51   1860.
1861.   vidika49   nizko47   javnosti47   kraški53   akcije49   teže57   zakonske51   1861.
1862.   znana49   podobe47   manjše47   ljudem53   začele49   nerodno57   proceduri51   1862.
1863.   neka49   srečala47   očeta47   manjka53   nesreči49   nista57   stavek51   1863.
1864.   trdijo49   kazal46   povelje47   niz53   same49   podobni57   dokaj51   1864.
1865.   lastno49   otrokom46   pravega47   osebnost53   uporabljajo49   nadzora57   našim51   1865.
1866.   podoben49   visoka46   redno47   par53   kakovost49   vrne57   združena51   1866.
1867.   ljudske49   ujel46   sobo47   poslovnega53   organizacijo49   delovni57   živali51   1867.
1868.   pravilno49   bolezen46   šolo47   priteka53   želja49   izmerili57   primere51   1868.
1869.   ponudbe49   celó46   večinoma47   razmerah53   priča49   nobenega57   citiram51   1869.
1870.   številka49   jeza46   veri47   realnosti53   mnogih49   ozadju57   pogledamo51   1870.
1871.   polno49   pije46   veseljem47   sodijo53   točko49   predstavniki57   direktor51   1871.
1872.   povečanje49   milost46   življenjski47   srednji53   prihodnjega49   vsebina57   prihajajo51   1872.
1873.   sodelovali49   ponosno46   bolezni46   tehnike53   katera49   zakon57   roko51   1873.
1874.   želja49   zadovoljno46   cesto46   vrhu53   seje49   avtor57   smemo51   1874.
1875.   učinkovito49   kup46   dolgem46   zadnja53   niz49   opremljenost57   zadnjič51   1875.
1876.   tla49   mala46   drago46   zbora53   resnično49   poskrbi57   pravo50   1876.
1877.   primerov49   oglasila46   drugačna46   želel53   zmagala49   sekundah57   osnovno50   1877.
1878.   turnir49   svetlobe46   duhovne46   delavcev53   turizem49   menujih57   vstop50   1878.
1879.   tekmovanja49   oblečen46   filozofiji46   dosti53   svoja49   načine57   plačati50   1879.
1880.   osvojil49   položila46   gledati46   levi53   vedeli49   nadgradnja57   realno50   1880.
1881.   dostop49   suho46   ista46   nemogoče53   robu49   obema57   nacionalnem50   1881.
1882.   funkcije49   dneva46   korak46   občinstvo53   menil49   ponovno57   spoštovati50   1882.
1883.   povečala49   grozno46   mislili46   poudaril53   telesa49   prave57   skrb50   1883.
1884.   ukvarja49   postalo46   moraš46   rov53   potrebujejo49   besed56   skupno50   1884.
1885.   političnega49   pritisnil46   najrajši46   sile53   nami49   grafična56   zavedati50   1885.
1886.   celotno49   oknom46   naravni46   slovenskimi53   zmagovalec49   izvedbi56   čaka50   1886.
1887.   evropskem49   prejšnji46   neba46   terja53   delal49   nobenih56   poznamo50   1887.
1888.   delali49   vlada46   okolju46   tistem53   dodatnih49   posebna56   zaključili50   1888.
1889.   področjih49   vrgla46   opravil46   ukvarja53   postalo49   razmere56   članstvo50   1889.
1890.   mali49   vsemu46   oprostite46   umetniki53   razprave49   zbirki56   poslovanja50   1890.
1891.   podobo49   stezi46   padel46   zgodovinskih53   dirke49   iskalnik56   poteka50   1891.
1892.   ministri49   velikem46   pameti46   zlahka53   nasploh49   izvedbo56   samoupravi50   1892.
1893.   središču49   veseljem46   poprej46   zveza53   podpira49   napovedi56   stopnje50   1893.
1894.   lokalnih49   gremo46   povedali46   časom52   zbrali49   osem56   zaenkrat50   1894.
1895.   roki49   odpeljal46   prazno46   drugod52   poskuša49   povzroči56   direktorja50   1895.
1896.   problema49   slovo46   primeri46   govoru52   povečal49   dogaja56   lani50   1896.
1897.   banki49   smejali46   skrbno46   hišo52   konference49   namene56   odmora50   1897.
1898.   noge49   barve45   starem46   lastnega52   nastopili49   namestitve56   veljajo50   1898.
1899.   hip49   želela45   štirih46   mit52   programe49   povedati56   možna50   1899.
1900.   konkurenci48   mesa45   takšnih46   namenom52   podjetjih49   direktor56   enak50   1900.
1901.   oblike48   pameten45   trdi46   ozemlje52   kajpak49   kakovostjo56   ime50   1901.
1902.   odšel48   pozabi45   ustvarja46   plasti52   primerov48   krmilnik56   odmor50   1902.
1903.   prof.48   recimo45   vredna46   ponavljanje52   tednu48   opaziti56   izvedbo50   1903.
1904.   padla48   nekatere45   zagotovo46   površja52   slovenskim48   vrh56   predpisov50   1904.
1905.   nikogar48   objel45   zaman46   razvil52   izjavo48   zmanjša56   izglasovali49   1905.
1906.   glasovali48   obrvi45   žrtev46   resnica52   obnovo48   malenkost56   nasilja49   1906.
1907.   namenjen48   baš45   črne46   resnico52   skupnega48   ukvarjajo56   razmerjih49   1907.
1908.   sin48   kakšni45   fant46   zagotavlja52   britanski48   zajema56   kontekstu49   1908.
1909.   zavarovanja48   tiče45   gredo46   zemljo52   deleža48   združljiv56   moči49   1909.
1910.   razumeti48   začetka45   izrazito46   dobrih52   stanovanja48   izvedba56   mark49   1910.
1911.   številke48   debele45   krščanstvo46   element52   zagotovili48   knjige56   pričakoval49   1911.
1912.   enim48   hlev45   mladosti46   identiteto52   poslanec48   spremenimo56   energije49   1912.
1913.   predvideva48   kaplje45   načela46   literarna52   čase48   večine56   socialni49   1913.
1914.   znanost48   jezero45   nekdanji46   loči52   stanovanj48   programerji55   tole49   1914.
1915.   osnovni48   kraje45   omenja46   mali52   domačega48   samem55   nastala49   1915.
1916.   točka48   novih45   poročila46   občinskega52   sodijo48   vsemu55   gradnjo49   1916.
1917.   volilni48   pameti45   potrebuje46   počasi52   spremeniti48   kdor55   predlogih49   1917.
1918.   prave48   šef45   pozno46   poročila52   zadnjo48   ponudil55   primerjavi49   1918.
1919.   polovica48   hud45   rada46   posebna52   celotno48   pospeševalnik55   sektorju49   1919.
1920.   delovnega48   malce45   razuma46   pozornosti52   mednarodnem48   redki55   enim49   1920.
1921.   kak48   nemirno45   sliši46   primerjava52   zdravila48   signal55   podlage49   1921.
1922.   črne48   svetle45   smel46   prodaje52   mirno48   zgornji55   decembra49   1922.
1923.   všeč48   znam45   spremeniti46   razsežnost52   dogodkov48   nizka55   kulturne49   1923.
1924.   čudno48   žep45   stanju46   snov52   govorili48   njegovih55   problematike49   1924.
1925.   sila48   onkraj45   strasti46   strukturi52   dogovorili48   povezane55   trdno49   1925.
1926.   profesor48   kolenih45   tistimi46   takega52   javnem48   stroškov55   mnogih49   1926.
1927.   državnemu48   krčmi45   vpliv46   točki52   šol48   ogled55   običajno49   1927.
1928.   gibanja48   položaj45   zvon46   vplivom52   vojaški48   optična55   družbenega49   1928.
1929.   četrti48   razumeti45   boljši45   značilne52   gospod48   priključkov55   petih49   1929.
1930.   slišali48   človeško45   brali45   čem51   priznanje48   starejših55   programi49   1930.
1931.   poudarja48   pojdiva45   članek45   dobička51   napak48   nastavljamo55   plača49   1931.
1932.   dvoboj48   prek45   dejavnost45   legenda51   sodobne48   omejitve55   prisotni49   1932.
1933.   mlade48   ruto45   držav45   ljubi51   dobrega48   prenosu55   investicij49   1933.
1934.   delovne48   venomer45   literarnega45   menil51   italijanske48   svetlobnih55   lastnik49   1934.
1935.   glasbo48   gora45   ljubeznijo45   najbolje51   škoda48   težo55   postopkih49   1935.
1936.   dogodek48   mojster45   logika45   nezavedno51   trikrat48   bliskavice55   strokovni49   1936.
1937.   opraviti48   pogledu45   mimogrede45   nobenih51   pričakovali48   boj55   odločila49   1937.
1938.   krize48   spoznanje45   nečem45   osnovne51   študentov48   bom55   spremenjen49   1938.
1939.   predlagala48   hčer45   nekdanje45   posamezni51   milijone48   načeloma55   uporabe49   1939.
1940.   služba48   nobenih45   nemške45   postavil51   gospodarska48   najmanjši55   česar48   1940.
1941.   ponoči48   megla44   nobeno45   pripoveduje51   hit48   nimamo55   rada48   1941.
1942.   minutah48   tvojega44   odbora45   slabosti51   vsakega48   posnetka55   gospodarstvu48   1942.
1943.   osebnih48   krilo44   ostale45   spolno51   stranko48   povezan55   kdor48   1943.
1944.   osmih48   zdajle44   osvobodilne45   starost51   reforme48   pregledovanje55   ustrezen48   1944.
1945.   pomaga48   zagotovo44   polni45   storiti51   deloma48   pripravljen55   informacije48   1945.
1946.   utegne48   drugod44   predstavljati45   vladi51   nemškega48   svetovni55   nekajkrat48   1946.
1947.   slabše48   igral44   prevzel45   želijo51   laže48   uporabno55   odločal48   1947.
1948.   energijo48   postava44   resnična45   dogodka51   udeleženci48   uvršča55   porabo48   1948.
1949.   mnogih47   vzkliknila44   službi45   dosegla51   upoštevati48   istega54   zbornica48   1949.
1950.   predsednikom47   zatorej44   spravil45   literarnih51   finala48   menu54   argumentov48   1950.
1951.   tiho47   zlati44   velikokrat45   lobanj51   imata48   rečemo54   najti48   1951.
1952.   srečanja47   bolezni44   vojna45   moralo51   predvideva47   zadnja54   naloga48   1952.
1953.   naravnost47   gladko44   zadaj45   pisci51   pripravi47   diskih54   povejte48   1953.
1954.   zahtevali47   odšli44   zamisel45   pisec51   središče47   hip54   tema48   1954.
1955.   kandidat47   spodobi44   zbirko45   potreba51   univerzi47   karticah54   gradnje48   1955.
1956.   pričakujemo47   tovariši44   zunanje45   predstavo51   sodeloval47   pričakujejo54   rasti48   1956.
1957.   razliko47   dotaknil44   bogastvo45   radikalno51   mojem47   programček54   stopnja48   1957.
1958.   pravno47   drugam44   boja45   svojemu51   imelo47   metodo54   končni48   1958.
1959.   vzrok47   namen44   celotno45   tokrat51   letala47   omenili54   storitve48   1959.
1960.   zlato47   pili44   dogodek45   upravo51   slogu47   računalniška54   unija48   1960.
1961.   podprl47   počakaj44   družbenih45   živeli51   vsemu47   računalništva54   eventualno48   1961.
1962.   izkušenj47   rešil44   gozdu45   bitja51   dlje47   sprednji54   kolegic48   1962.
1963.   zase47   sijalo44   hipu45   branje51   rečeno47   spreminja54   zdravstvene48   1963.
1964.   predmet47   velel44   ideološko45   časopis51   enim47   določiti54   interesa48   1964.
1965.   pravni47   zgolj44   jezikovne45   devetdesetih51   lokalnih47   izbrati54   rop48   1965.
1966.   zbornice47   črn44   ljudí45   drugačne51   večer47   izdelava54   tanko48   1966.
1967.   star47   krčmo44   največje45   gospod51   organizaciji47   pomen54   poglavje48   1967.
1968.   očmi47   senci44   novel45   govorništva51   številke47   ponekod54   poglavju48   1968.
1969.   pokazalo47   prestrašil44   papir45   grški51   globoko47   povečavo54   vprašanji48   1969.
1970.   ameriško47   spala44   pes45   imenu51   dovoljenje47   predstavitvi54   cena48   1970.
1971.   dejstva47   trpljenje44   ponudil45   klub51   vojaki47   sabo54   človeka48   1971.
1972.   prosil47   cigareto44   postali45   knjig51   šolah47   aktivno54   kandidatov48   1972.
1973.   razmerja47   nevesta44   pragi45   korist51   služba47   oglejmo54   volja48   1973.
1974.   razloga47   goldinarjev44   rahlo45   managerskih51   nasilja47   omejena54   nasprotno48   1974.
1975.   sedel47   peti44   razne45   meščanov51   podpisal47   operacijskem54   osebnih48   1975.
1976.   vojakov47   potegnila44   socialno45   metatekst51   pogoji47   ploščah54   razpravah48   1976.
1977.   zaposleni47   prst44   sodobni45   nacionalne51   vtis47   pojavi54   določbo48   1977.
1978.   združenih47   sanjalo44   sprejeli45   njegovim51   želimo47   rok54   opozarja48   1978.
1979.   interes47   takšna44   star45   obračuni51   nekega47   tisočakov54   obresti48   1979.
1980.   tehnologijo47   modro44   vrtu45   odbora51   poslovne47   načinov54   preidemo48   1980.
1981.   glavi47   starka44   zgodovinski45   osebne51   besed47   njeno54   zmeraj48   1981.
1982.   ljudmi47   gledam43   zvedel45   pokazati51   zaščito47   ostane54   kršitev47   1982.
1983.   nesreče47   divji43   ženo45   poteze51   bolnišnico47   prikaza54   splošni47   1983.
1984.   vojaške47   sinoči43   bicikel44   rojen51   postaje47   maja53   členi47   1984.
1985.   določenih47   spredaj43   cvet44   rok51   sestanku47   pozornost53   uredi47   1985.
1986.   visoka47   bogom43   čeravno44   skrb51   končni47   predvidoma53   sredi47   1986.
1987.   jeziku47   množica43   dogodkov44   strateško51   volje47   izključno53   glavni47   1987.
1988.   niste47   svete43   filozofijo44   umetne51   številu47   konferenci53   našli47   1988.
1989.   poslanski47   umaknil43   izvira44   zajema51   morem47   območje53   nenazadnje47   1989.
1990.   ogled47   črnih43   največja44   znanstvene51   nanj47   klasičnih53   obveznost47   1990.
1991.   čakajo47   jezika43   nalogo44   človeku50   bistvu47   izvaja53   prepričanju47   1991.
1992.   predvidoma47   sile43   našimi44   človeškega50   industrije47   metrov53   pogodb47   1992.
1993.   zemljišč47   smešno43   okolja44   delavci50   prodaji47   posamezni53   mislite47   1993.
1994.   izjave47   zadnjo43   pišejo44   glasbo50   vrnitev47   postali53   postal47   1994.
1995.   poslovnih47   hrib43   pogleda44   naredi50   kandidata47   svetlobo53   pogojih47   1995.
1996.   nemških47   očesom43   pravimo44   obraz50   poskus47   telefonski53   boljši47   1996.
1997.   robu47   osem43   problemov44   podob50   trgovino47   hitri53   uredili47   1997.
1998.   takšnega47   prstom43   smem44   potrebuje50   poznajo47   kliknemo53   mesecu47   1998.
1999.   zapisali47   štirje43   trpljenje44   problemi50   velikem47   nastavitvami53   njihova47   1999.
2000.   povprečju46   hrepenenje43   uspešno44   rokah50   nacionalnega47   piše53   predlagan47   2000.
2001.   rodil46   pustite43   vrne44   sistemi50   posamezne47   infrardeči53   pripravil47   2001.
2002.   naprave46   spominjam43   vroče44   trditve50   najverjetneje47   smiselno53   zagotovili47   2002.
     Entire corpus   Fiction   Non-fiction   Scient. and techn. publ.   DELO daily   Monitor, Viva   Formal speech (DZ)* Frequencies are calculated per million words. An example: wordform je has an absolute frequency of 5.665.781 in the entire corpus; the figure divided by the total number of wordforms in the corpus (162.252.007), multiplied by 1.000.000 and rounded to integer value gives the number at the table beginning: 34920. Names are not included in the table.
URL: http://bos.zrc-sazu.si/a_top2000.html          Comments    Copyright   

Hosted by Fran Ramovš Institute of Slovenian Language, Scientific Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts.                  Search engineNEVA